Saturday, May 31, 2014

သမိုင္းေဖ်ာက္နီေသာ ပန္းႄကြီမ်ား

သမိုင္းေဖ်ာက္နီေသာ ပန္းႄကြီမ်ား
========================

ရကၡဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲက
ရကၡိတ႐ို႕ ႏွလံုးသြီးနန္႔ပက္ျဖန္း
အမႊမ္းတင္ထားေရပန္း .. သဇင္ပန္းလတ္..။

ဧဂုေတာ့.. ရကၡိတ႐ို႕အံဖတ္
တန္ဖုိးမဟိေသာ လမ္းေဘးက ပန္းႄကြီမ်ား ...။

အသက္ယွဴလို႔မရပါ... လံုး၀..လံုး၀..ကို...
ဘယ္ဖက္ ရင္အုံထက္ကို
တိမ္တိၿပိဳက်နီလုိ႔....။

ဘြဲ႔မည္နာမ ရကၡိတနန္႔
ကိုယ္ျဖစ္တည္လာရာ ဘ၀ကို
သိယင့္ မိကြန္ေဆာင္....
နင္စြာ သမိုင္းမက်ီခသူရာ ပန္းႄကြီ ..။

ညစ္ႏြမ္းႏြမ္း ပန္းခင္ႀကီးထဲမွာ
အႄကြီတကာ့ အႄကြီဆံုးစြာ ..သဇင္ပန္း ..။

ရာဇ၀င္စစ္တမ္းထဲမွာ
ျမင့္ရာမွာပြင္႔ေရ ပန္းသဇင္စြာ
လူ႐ို႕၏ေလးစားျခင္းကို ခံရေရ..
တန္ဖိုးထားကတ္ေတ..။

ဧဂုခါ..
အာကာလီေဆာင္ တိမ္ရိပ္ေယာင္အလား
ဘ၀င္လီဟပ္လုိ႔ ဇတ္ႀကိဳးျပတ္ေရခါ
က်မန္႔အိုင္မွာျမဳပ္ စုပ္စုပ္နစ္နီယာမနား...။

ငါက နင္႔ကို ေတာ္၀င္ပန္းျဖစ္လုိ႔
မယွဴယွဴိက္၀ံ့ဘဲ.. တန္းဖုိးထားခေရ
ငါနင္႔ကို ရင္နာမဆံုး ႏွေျမာမိေရ..
ဟိသမွ်သိကၡာကို ရိကၡာနန္႔ လဲွလိုက္စြာလား ပန္းႄကြီ ..။

မဟုတ္ေက.. .....
တရက္တာ အေဖာ္ျပဳခံရစြာကို
နင့္ရင္မွာ တသက္စာ မွတ္နီလား
ငါထင္စြာကေတာ့.. နင္႔ အသိတရားတိကို
တဏွာ ဖုံးလႊမ္းလားပ်ာယ္ ပန္းႄကြီ ..။

ကိုယ္ေရာက္နီရာ ကမၻာရြာကို
တခ်က္ေခ်ပင္လည္း လာမၾကည့္
ဘ၀ဆိုစြာ တခါတရီ နင္ထင္စြာထက္
ပိုၿပီး ရက္စက္တတ္ေတ.. ပန္းႄကြီ ..။

အဖြဲ႔စည္းတိနန္႔နီကတ္ေတ ပတ္၀န္းက်င္မွာ
ရကၡပန္း တပင္၏အႏုပညာကို မင္းေလ့လာရလိမ့္ေမ..။

လီယူရာဖက္ကို မယိုင္းဖို႔ မသင္ၾကားခ်င္ေက နီ
မုန္တိုင္းတိထဲမွာေတာ့ မင္းအသက္ရွင္နီရဖုိ႔ .. ပန္းႄကြီ ..။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး နင္႔ဘ၀နန္႔ ရင္းလုိ႔မပုံအပ္လိုက္ပါကဲ့
နင္ျဖစ္ပ်က္နီေရ ဘ၀ကိုၾကည္႔လုိက္ေက..
ငါစြာ... တကမၻာလံုးႏွင့္ စစ္တိုက္ပစ္လိုက္ခ်င္ေရ ပန္းႄကြီ ..။

ပန္းႄကြီ ...
ဇာပိုင္ပီးေက ဇာပိုင္ရေရလုိ႔ နင္မေတြးပါကဲ့
ရကၡိတ႐ို႕က လြဲေက... နင္႔ကို...
ဇာသူလဲ..... (၇) ရက္ထက္ပိုၿပီး စိတ္မ၀င္စားတတ္လုိ႔ပါ..။

ရကၡဥယ်ာဥ္ထဲ နင္ရွင္သန္ ၀ံ့ဖုိ႔ဆိုေက
ငါ႔ ရင္ဖတ္ထဲက ႏွလံုးသြီ႐ို႕ကို..
နင့္၏ၿမီၾသဇာအျဖစ္ႏွင့္
အားသစ္စမ္းလုိက္ပါ. ... ပန္းႄကြီ ..။ ။

(လင္းဆက္၀တီ)

နင္႔ကိုတန္ဖိုးထားေရ ယင္းဟင္႔ကို နင္ကမသိ ရင္နာေရ ရင္ဆာေရ.. သံုးစားမရေရပန္း..။

၀ါလကၽြတ္ေက လက္ထပ္ေမ

၀ါလကၽြတ္ေက လက္ထပ္မည္
=====================

တခြန္းေခၚလည္း
ေခၚလို႔မထူး
ႏွစ္ခြန္းေခၚလည္း
ေခၚလို႔မထူး
ရႊီနားျပင္မွာ
ရိီႊခင္လီးလို႔
မၾကားလီလား --။

နားေယာင္လည္းခံ
နားပင္းကြန္ေက
နားဆံတင္းတင္း
ပ်ဳိေမလွေလ
ေအာက္ကိုဆင္းလို႔ ေျပာကတ္မည္ --။

စြာကလာေက
စြာရြာသားေရာင္
နပ်ိဳးေတာက
ရြက္က်င္လီစုံတိုက္
ခ်မ္းလိုက္ေတနန္႔ --။

နားမၾကားေယာင္
ဟန္မေဆာင္
ဘုန္းေမာင္လူေခ်ာ
ေမာင္းေမာင္ေခၚစြာ
မၾကားတၾကားကား ေမာင္းေမာင္ --။

သရက္ေရ ပင္ပ်ဳိ
နပ်ိဳးေရပင္လွ
ရြက္ခ်င္းဆိုင္
ၿမိဳင္ၿမိဳင္အုပ္ေက
ဆင္ပုတ္ရြာက --။

နတ္နန္႔မတူ
လူတင္ေလမက
ေအရပ္ရြာမွာ
အလြန္လွေရ ႏွမေခ်ထံ
ခ်စ္ေတဆိုေက
ထိုအေၾကာင္းကို
ကေကာင္းေျပာမည္
ေအာက္ကိုဆင္းပါ ပုေယ --။

လူရြာသားကို
အမီးစုံစီ
ကိုယ့္ရြာသားကို
အၾကည့္စုံစီ
ပေ၀သဏီ
ဆိုစကားကို
ေမာင္းေမာင္နားမွာ
မၾကားလီလား --။

အၾကည့္စုံေက
စုံပါလီစ
အမီးစုံေက
စုံပါလီစ
သတင္းဆိုေက
၀ါလကၽြတ္ေက
လက္ထပ္ကတ္မည္ ပုေယ --။

မိနန္႔ဖမွာ မီြးစပ္ေတ
ႏြားေခ်ႏွစ္ေကာင္
ကြ်ဲငါးေကာင္ကို
အသူေရေက်ာင္းဖုိ႔
လယ္ကဆိုေက
ငါးေတာင္က်ားကို
အသူေရထြန္ဖို႔
ေဒကေရေက
ေဒေမလိုက္ေက
ထမင္းငတ္မည္ ေမာင္းေမာင္ --။

မိနန္႔ဖမွာ မြီးစပ္ေတ
ႏြားေခ်ႏွစ္ေကာင္
ကြ်ဲငါးေကာင္ကို
ေမာင္းေမာင္ရာ ေက်ာင္းမည္ --။

လယ္ကဆိုေက
ငါးေတာင္က်ားကို
ေမာင္းေမာင္ရာ...ထြန္မည္ --။

သတင္းဆိုေက
၀ါလကြ်တ္ေက
လက္ထပ္ကတ္မည္ ပုေယ --။

(ရမ္းၿဗဲကြ်န္းမွ ဇမ္းကဗ်ာမ်ား စုေဆာင္းမႈ)

ေျပာက္က်ား

ေျပာက္က်ား
========

ေျပာက္က်ား ငယ္နာေမကားမဟုတ္
ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ မ်ိဳးဂုဏ္ပ်က္ေအာင္
ထိုးႏွက္ရန္မူ က်ဴးေက်ာ္သူကို
ခံယူေအာင္ပြဲ စစ္ဆင္ႏြဲဖို႔
မလြဲတာဝန္ က်ီပြန္ထမ္းရြက္
ခရီးဆက္သူ --။

ေျပာက္က်ား
လူယမ္းကားမဟုတ္
မ်ိဳးၿပဳတ္မခံ ဇာတိမာန္ေၾကာင္႔
ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နန္႔
ပစၥကၡသမိုင္း ၾကမၼာရိုင္းကို
တြန္းလွန္လိုသူ --။

ေျပာက္က်ား
အၾကမ္းဖက္သမား မဟုတ္
နစ္ျမဳတ္မခံ ကြ်န္ဘဝအတြက္
တြန္းလွန္ဖယ္ယွား လူမ်ိဳးျခားကို
တရားတဖက္ ဒါးတလက္နန္႔
အသက္ကိုပီး သြီးေခ်ာင္းစီးလည္း
ရန္ႄကြီးထပ္လီ မ်ိဳးခ်စ္ပီၿပင္
တိုက္ပြဲဝင္သူ --။

ေျပာက္က်ား
မတရား မလုပ္
မဟုတ္မခံ မမွန္မေျပာ
တရားေသာစစ္ ေအာင္ပြဲထိုက္ဖို႔
ဆက္တိုက္ခ်ီတက္ ခရီးဆက္ယင္း
သြီးလမ္းခင္းသူ --။

ေျပာက္က်ားလို႔ဆိုဆို
သူပုန္လို႔ေျပာေျပာ
အမွန္တရားနန္႔ အမ်ိဳးသားေရး
ရွိေမွ်ာ္ေတြးလို႔
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္
နယ္ခ်ဲ ႔ရန္ကို ခုခံသူရာ --။

ေျပာက္က်ားရို႕၏သမိုင္း
ခပ္ရိုင္းရိုင္းကားမဟုတ္
ေျပာက္က်ားရို႕၏စရိုက္
ယုတ္ယုတ္မိုက္မိုက္လည္း မဟုတ္ေယ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနန္႔ အမ်ိဳးသား
လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ အၿမဳေတ
မြန္ၿမတ္ေရ ႏွလံုးသားနန္႔ ထုဆစ္
သမိုင္းတေခတ္၏ အသင္႔ေတာ္ဆံုး
လက္ရာကိုဖန္တီး
မအီးခ်မ္းနိုင္ေရ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရို႕၏ဇစ္ၿမစ္
ၿမီေအာက္ မေရာက္ၿဖစ္ေအာင္
သမိုင္းပီး တာဝန္ကိုထမ္း
မီးခင္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
သြီးခင္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
ရသင္႔ရထိုက္ေသာ အဖိုးအဖီးအမြီအတြက္
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔(အရာရာ)
ပီးဆပ္ဝန္႔သူအမွန္ရာ --။ ။

ေဘာ္ဒါလူသား(၁၆။၂။၀၆)

ငါရို ႔ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔လဲ (သို႔မဟုတ္) ေတြးၾကည္႔ ေငးၾကည္႔နီလို႔ေတာ့ မျဖစ္ပ်ာယ္

ငါရို ႔ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔လဲ (သို႔မဟုတ္) ေတြးၾကည္႔ ေငးၾကည္႔နီလို႔ေတာ့ မျဖစ္ပ်ာယ္
===================================================

(၁)
ၾကည္႔-----။
ေထာင္စုနွစ္မ်ားစြာခီ်လာေရ
ကိုယ္ရို႕ သမိုင္းရာဇဝင္ကို မိ်းဆက္ကိုယ္စီဝတၱရားျဖစ္လို႔
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေျပာဆိုကတ္ေတခါ
မဟာ့မဟာဝါဒီတိက
အျမင္က်ဥ္းေၿမာင္းသူရို႕အၿဖစ္ ယိုးစြပ္ကတ္ေတ
ေယၿပီးေက
ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းသူတိလတ္၊
ငါရို႕တိကိုေဝဖန္ယႈတ္ခ်
ျပင္းထန္စြာ
တိုက္ခိုက္ၿခီမႈန္းကတ္ေတ--။

ေထာ-----။
သူရို႕သမိုင္းေၾကာင္းမွာ
ကိုုယ္႔ရာဇဝင္ေဟာင္းတိနန္႔
ေရာသမမႊီကတ္ေတခါက်ေက
တိုင္းရင္းသား
ညီအကိုတိပါရာလတ္၊
ခ်ိဳသာသိမ္မိြေရ
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈတိနန္႔
ၿမီျမဳပ္သၿဂိဳလ္ဖို႔အတြက္
ဇဲြနဘန္းႀကီးစြာ
လံုးပမ္းအားထုတ္နီလီကတ္ယင့္ --။

(၂)
နယ္ခ်ဲ႕႔ရို႕၏
ညွင္းပန္းရက္စက္ျခင္းကိုခံကတ္ရေရခါ
သို႔တည္းမဟုတ္
လြတ္လမ္းကိုထြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔
ေျပာကတ္ဆိုကတ္ စုရုံးကတ္ေတအခ်ိန္မွာ
ခါးသီးနာက်ီးေရ
ခံျပင္းမႈတိနန္႔
ကိုုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္
ေစတနာပါပါ ၾကံဳးဝါးလီခကတ္ေတ --။

ေထာ------။
ေတာ္လွန္ခရီး ညီးေငြ႕လာကတ္လို႔
အမို်းသားေရးနန္႔့ တိုင္းျပည္ေရးထက္
ဝမ္းေရးခက္လာကတ္ေတခါ
သို႔တည္းမဟုတ္
အတၱလိုအင္အတြက္ လံုးပမ္္းလာကတ္ေတအခါ
မူမမွန္ေရ အေၾကာင္းျပခ်က္တိနန္႔
ကြ်န္ဇာတာ အမွတ္တံဆိပ္တိကို ခတ္ပနာ
ငလိငလည္ ခရီးစဥ္တိကို
ဂ်ီ၀ါဂ်ီ၀ိ စိုင္းျပင္းနီလီကတ္ယင့္ --။

(၃)
ဇာပိုင္ၿဖစ္ကတ္ရစြာလဲ
လူမို်းစု အမည္ခံတိၾကားမွာ
ျပည္ေထာင္စု လူ႔ေဘာင္သေဖာနန္႔
ဟန္ေဆာင္မႈကိုယ္စီ လႊမ္းျခံဳထားကတ္ရေရပိုင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ရာ
အျမဳေတလာခကတ္ေတဆိုေကလည္း
ေတာ္လွန္သူ ငါ႐ို႕တိၾကားမွာ
“လြတ္လပ္ေရး” ဆိုေရ
သီြးစကားကိုေတာင္ ေစတနာပါပါ
ေျပာဆိုဖိုု႔ မလြယ္ကတ္ပ်ာ --။

ေထာ------။
ညီညြတ္ေရး---။
လြတ္ေျမာက္ေရး---။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး---လတ္၊
အမ်ိဳးသားေရးလို႔လည္း ဆိုနီကတ္ယင့္
ယုံတမ္းစကားေတာ့ခါ မျဖစ္စီခ်င္
မိ်ဳးႏြယ္တခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါး
ဆိုက္ေရာက္နီေေရ
ပကတိ အနီအထားမွာေေတာင္
ဆက္ၿပီးေက ဝပ္စင္းခံပီးဖို႔
စိတ္ကူးယဥ္ကတ္ခ်င္သိမ့္လို႔လား --။

(၄)
ၿမီမွာဝပ္စင္း လမ္းခင္းဘဝ
ေရာက္နီကတ္ရေရ
ရွိေဟာင္းအမြီအႏွစ္ အႂကြင္းအက်န္ အပိုင္းအစတိ
ဒ႑ာရီပံျုပင္အျဖစ္နန္႔
နိဂံုးကမၸဋ္ အဆုုံးသတ္ရဖို႔ဟိနီေေရ
သမိုင္းျဖစ္ရပ္တိ
မပီျပင္ မထင္ရွားျဖစ္နီေေရ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွုတိ
တိမ္းေကာေပ်ာက္ကြယ္နီေေရ အမ်ိဳးသားစာပီတိ
အျဖည့္ခံလူသား (လူမိ်းစုေခ်) အၿဖစ္နန္႔
သံေဝဂကင္းမဲ့စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းနီကတ္ေတ ဦးတည္ခ်က္တိ --။

ေအခ်င္႔-----။
ေအခ်င့္ အားလံုးအတြက္
မွန္ကန္မြန္ျမတ္ၿပီး
ရဲရင့္ျပတ္သားေရ ဇာတိသီြးဇာတိမာန္နန္႔
ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ကတ္ရဖို႔အစား
ေယာင္ဝါးဝါး
ေဖာ္လံဖားနီကတ္ေတ
ပစၥုဳပၸန္တိကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔
ငါ႐ို႕မ်ိဳးဆက္တိ
ဇာပိုင္ဆံုးျဖတ္ကတ္ဖို႔လဲ ---။ ။

(ေက်ာက္ျဖဴညီလာခံသို႔ တပ္လွန္႔ၿခင္း)

(ေဘာ္ဒါလူသား)

တုနိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔

တုနိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔
=================

သမီးခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ `ပါပါ´
တနိ အားလံုးသူ
ခြဲခြာရဖို႔ဆိုစြာ သိေကလည္း
မတရားနွိပ္စက္
သူတပါး ပေယာဂေၾကာင့္
သမီးရို႕မိသားစုနန္႔
ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိကို ခြဲလို႔
ဘဝတစ္ပါးကို
`ပါပါ´ကူးေျပာင္းလားခေရအတြက္
မေျဖသိမ့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
သမီး ခံစားရပါေရ --။

ပါပါ့ မ်က္နွာကို
ေနာက္ဆံုးတေခါက္ေခ်ေလာက္ေတာင္က
ျမင္ခြင့္တြိခြင့္ မရလိုက္ေကလည္း
ဘဝဆက္တိုင္းမွာ
`ပါပါသမီးရာ´ ျဖစ္ရပါဇီလို႔
အၿမဲ ဆုေတာင္းပါေမ --။

တုႏိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔
သားသမီး မိသားစုအေပၚေတာင္မက
ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ပါ
အသက္ကို ပီးဆပ္လားခေရ `ပါပါ´
သမီးအတြက္ကေတာ့
`ထာဝရသူရဲေကာင္း´ ဖခင္ပါ --။
ပါပါေကာင္းရာသုဂတိ လားပါဇီ --။

(ခ်စ္သမီးႀကီး ညိဳေခ်)

ဖက္ခြက္လက္ခ်က္နန္႔ (12/4/2014) မွာ အသက္သီက်လားခရေရ သူရဲေကာင္းဖခင္ႀကီး ဦးေမာင္သိန္းအတြက္ သီတမ္းစာကဗ်ာ။

ေစာက္ဆိုးပတၱနား

 ေစာက္ဆိုးပတၱနား
===========

လိမၼာျမင္ျပင္း ဆင္းရဲအားရ
ႂကြယ္၀မနာလို ကိုယ္ထက္သာမႀကိဳက္
အမိုက္ေလးပါး ဤတရားကို
ရိကၡာအျပည့္သိုထား
ဣသာမိစၦရိယစိတ္ကို
၀မ္းစာအျပည့္သိုေလွာင္
ေရႊကြပ္ထားေရ ဇတ္၀တ္စံုနန္႔
မ႑ပ္တိုင္တက္လို႔ ကျပ
ယုိလူမရွက္ ျမင္လူရွက္
ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ေပြသာရွာနီၿပီးေက
ေပြသာရွာဖို႔အခါက် ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ျပနီေရ
မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ
စားပဲြခံုထက္မွာ စာအုပ္တပံုတင္လို႔
မိမၼေခ်တိရွိက် ကားရီကားရားလားပနာ
ေအေစာက္ဆိုးပတၱနားတေကာင္ကို
ကင္းပြန္းရြက္နန္႔ သင္းပံုးေလွ်ာ္
ကနခိုနန္႔၀မ္းလွ်ဴပနာ
စန္ဂိုးခတ္လို႔ ေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္ရဖို႔ --။

(သာလွဦး)