Saturday, May 30, 2009

ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ ျပန္လတ္ဖို႔


ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ ျပန္လတ္ဖို႔
----------------------------
ခရီးေဆာင္အိတ္တလံုးကို
ခိုင္မာေရ လက္ေခ်ာင္းအစံုနန္႔ ဆြဲမ
ခြဲရဖို႔ အသိေခ်က ျမႇားတစင္းပိုင္
ငါ့ရင္စိုင္ကို ျဖတ္၀င္လားစြာ နင့္ခနန္႔ --။

ဇာသူမဆို
မီြးရပ္မီြးၿမီကို ခြဲရေရအခါ
ေဒပိုင္ရာ ၾကံဳလာတတ္စြာမ်ိဳး
အဆိုးဆံုးက
အဖရခိုင္ျပည္နန္႔ ၀ီးနီရေရဘ၀အျဖစ္
လြမ္းရစ္လြမ္းေျဖ လြမ္းမေျပႏိုင္စရာမလား --။

တခ်က္ မွင္သက္မိခါၿပီးမွ
ေကာင္းခင္ျပင္တခုလံုးကို
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ ၿပံဳးျပ
ငါျပန္လာမည္ စိတ္ခ်လို႔
ငါ့စိတ္က ေျပာမိေရစကား
သူၾကားေရပိုင္ ငါနားလည္
အံႀကိတ္ပ်ာယ္ ထြက္လာမိပါေရ --။

ေအာ္...
လြမ္းလိုက္ပါ့မည္ တနင့္နင့္
လွမ္းလိုက္ပါမည္ တဆင့္ဆင့္
ႄကီြလြင့္ၿပီးျဖစ္ေတ သမိုင္းအပင္အို
ကိုင္းရြက္ညိဳ ႄကီြခ်င္ႄကီြပါလီ
သီြးေရာင္နီ အလင္းစက္ေခ်ေအာက္
အဆင္းတလွ ျပန္ပ်ာယ္ေပါက္ေက
ငါ... ျပန္လာလတ္မည္
ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ ျပန္လတ္ဖို႔ --။

(အဖရခိုင္ျပည္နန္႔၀ီးကြာနီရေရ သူငယ္ခ်င္းရဲေဘာ္အေပါင္းအား ဦးထိပ္ထားလွ်က္)

(ပန္းႏုဇံ)

ဆႏၵတခုနန္႔ ပ်ံသန္းျခင္း


ဆႏၵတခုနန္႔ ပ်ံသန္းျခင္း
------------------------
မဦးမစိုက္
ျဗဳန္းစားႀကီး ဆိုက္လာေရ အလင္းေအာက္
နေမာ္နမဲ့ ျဖတ္ပ်ာယ္ေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ --။

ငါ့ကိုယ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးနီေရ အိမ္မက္တခုကို
႐ုတ္ခ်င္း ေကာက္ရလိုက္ေတပိုင္မ်ိဳး
ရခိုင္သားဘ၀ဆိုေရ အႏွစ္သာရကို
၀မ္းသာအားရနန္႔ ဧည့္ခံ
ေက်နပ္စြာ လက္ခံလိုက္ခ်ိန္မွာ
ဘ၀၏အေမွာင္ေကာင္းခင္က
ပေရာမီးသယပ္စ္ (Prometheus) လက္ေဆာင္ပီးခေရ
နီမင္းလင္းေရာင္ျခည္ပိုင္ပ်ာယ္ ငါ့ရွိမွာ
ျဖင္းခနန္႔….လင္းလို႔ --။

မီြးလာေရအခ်ိန္ကပင္
ဘ၀၏နိဒါန္းတံခါး၀မွာ ရီြးထိုး
“နီထြက္ဘုရင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး” လို႔
႐ိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရေရ အသိတခုကို
နိတိုင္းစားသံုးယင္း စားသံုးယင္းနန္႔
အဆိပ္လည္း ျပင္းျပင္းလာတတ္ေတ
အတိတ္လည္း ယွင္းယွင္းလာလတ္ေတ
ေယပိုင္နန္႔ ရာ
ငါ… ကၽြန္ျဖစ္နီခေရ --။

အိမ္မက္တခုထဲက ျဗဳန္းဆိုႏိုးၿပီးမွ
မပ်ိဳးလိုက္ရေရ ျပဇာတ္တခုအတြက္
ျပန္ထြက္ကျပဖို႔ကား မေရရာ
ေသခ်ာေရ ေက်ာက္ထြင္းအႏုပညာတိက
အဖရခိုင္ အသဲျပင္တခုပိုင္ေျပာျပ
အခုတိုင္ ရင္ကြဲပက္လက္နန္႔ --။

ငါေတြးၾကည့္မိေရ…
ငွက္ေခ်တေကာင္ကို အေတာင္ျဖတ္ပ်ာယ္
ေလွာင္အိမ္ထဲက လႊတ္ပီးလိုက္စြာပိုင္
ငါခ်စ္ေတ အဖရခိုင္ျပည္ကို
ႀကိဳးရွရွည္နန္႔ တြဲေလ်ာင္းခ်ိဳင္
မိုင္တိုင္ (၂၂၅) အထိ
သူ႐ို႕တိ ေက်ာင္းထားႏိုင္ေရဆိုတည္းက
ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္သီဖို႔ေကာင္းယင့္ --။

ေယပိုင္နန္႔ရာ
ငါလူျဖစ္နီေရ နိရက္တိုင္း
ႏွလံုးသီြးကို ေဖာက္ထုတ္အစားခံ
တခါျပန္ တခါျပန္နန္႔
ဇာခါအမွန္ မလြတ္လပ္ႏိုင္သရိ
ဆယ္ခါျပန္ အက်ဥ္းခ်ခံလိုက္မည္
(အဖရခိုင္ျပည္အတြက္) ငါ့ကိုယ္ငါ…
ဒုတိယ ပေရာမီးသယပ္စ္ (Prometheus) ျဖစ္ခ်င္ေရ --။

(ပန္းႏုဇံ)

ရခိုင္လို႔ ခံယူမိေရနိက


ရခိုင္လို႔ ခံယူမိေရနိက
---------------------
ဘ၀မွာ
ငါ့စိတ္ငါ လိမ္မရစြာက ဒုကၡ
ဟုတ္သမွ် အားလံုးကို အစုလိုက္
မီးတိုက္ သၤၿဂိဳဟ္လိုက္ခ်င္ေရ...
ရင္ဖတ္ၾကီး ဟက္တက္ကြဲနန္႔
အသက္လည္း ဆက္မရွင္လိုပါ --။

အားနည္းခ်က္တခုအတြက္စိုင္းစား
ရိုင္းလားေရ သမိုင္းေၾကာင္းတခုအတြက္
အခုထိ နီေတာင္မထြက္ႏိုင္သိမ့္
ေယနန္႔ရာ.... တလမွာ
သံုးဆယ့္တရက္လကြယ္ခ --။

အေခ်ခါပိုင္
၀ါးနန္႕ေက်ာက္နန္႔ထုကတ္လို႔
၀တၳဳျဖစ္လားေက ေကာင္းယင့္
ပုပ္သိုးေဟာင္းႏြမ္းၿပီးသား အမာ႐ြတ္ကို
မိတ္ကပ္ထူထူႏွိမ္းဖို႔လည္း
ငါကား သတိၱမဟိကာ --။

ေယနန္႔ရာ
အိပ္ေမာက်ေရနိရက္တိကို ဆုတ္ၿဖဲယူ
ဘ၀တူ ေမာင္ႏွမတိၾကားထဲ
ငါလည္း ေတးျခင္းဆိုလိုက္ေတ...
(ရခိုင္ျပည္ xxx ငါ႐ို႕ျပည္ xxx ငါရို႕ျပည္ကို ငါရို႕အုပ္ခ်ဳပ္မည္ xxxx)

(ပန္းႏုဇံ)

ေသခ်ာမႈတခု ရြီး


ေသခ်ာမႈတခု ရြီး
----------------
ရင္ထဲအသိစိတ္ဟိယင့္နန္႔ရာ
ေဘာင္ခတ္စည္းတားခံဘ၀မွာေပ်ာ္ပိုက္
ရက္ျပတ္.. ငိုက္နီကတ္ဖို႔လား --။

ဘ၀၏အနီေရာင္ တန္းခါးတခ်ပ္ကို
မဖြင့္၀ံ့ ဖြင့္၀ံ့နန္႔ရာ တြန္႔ဆုတ္
ေဂ်ာင္မွာကုတ္ျဖစ္ခေရ နိရက္တိပင္
ငါရို႕ကို ရယ္ခ်င္ရယ္နီမည္ ..ေထာ --။

ရခိုင္ျပကၡဒိန္တခ်ပ္ကို ၾကည့္လိုက္
အမ်ိဳးသားနိ မဟိ
ေတာ္လွန္ေရးနိလည္း မလာ
လြတ္လပ္ေရနိသစ္လည္း မပါ
ဗလာဗလာ ကြင္လပ္ထက္မွာ
ျပသဒါးရက္တိရာအျပည့္ --။

ယင္းနန္႔ရာ
ရာဇ၀င္ထဲကရခိုင္ျပည္
ေညာင္ပင္သဆီေခ်ပိုင္တြဲလဲလဲ
တစစနန္႔ လြဲလြဲပါလတ္ေတ မိုင္တိုင္ေအာက္
လူမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ေပ်ာက္လာလတ္ပ်ာယ္
အပူဆိုးနန္႔ ေျခာက္ေျခာက္လာလတ္ပ်ာယ္ --။

ပန္းေမ်ာက္ကဇတ္ေတပိုင္
ဆန္႔က်င္ဖက္မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဘက္
က်ခ်င္ေရဖက္က် လန္ခ်င္ေရဖက္လန္
ပန္းနန္႔ ေမ်ာက္
အမွန္နန္႔ အမွား
အျဖဴနန္႔ အမဲ
ကၽြန္ဘ၀နန္႔ လြတ္လပ္ေရး
ဇာကိုအမွန္ ရီြးဖို႔လဲ --။

တခုေတာ့ဟိေရ
တနိ... လြတ္ကိုလြတ္ေျမာက္ဖို႔လိုေရ --။

(ပန္းႏုဇံ)

ရရိုးခ်ခ်င္းေခ်ပါ


ရရိုးခ်ခ်င္းေခ်ပါ
----------------
ပုပ္ထဲကစပါးတိ ရာဆိုေက
အနင္းခံသမွ် လွလွပါလတ္ဖို႔ …။

အိမ္ျပတင္းဖြင့္လွ်က္နန္႔ပင္
အလင္းတစမွ်င္ မ၀င္ႏိုင္ေရ အိပ္ခန္းထဲ
လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္မိေရ အဖျပည္ခမွ်ာ
ၿခီေလးေခ်ာင္း ႐ုန္း႐ြိမရေရ စားပြဲခံုတလံုးပိုင္
အနည္ေခ်ထိုင္နီခစြာ ၾကာပ်ာယ္
ဖုန္တေသာနန္႔ …။

ဗါဒီေခ်အေပါက္တလံုးနန္႔
ရီခတ္မိေရ ဘ၀တိဆိုေရပိုင္
လၻက္ရည္ဆိုင္စကား၀ိုင္းမွာ
၀င္ဆန္႔လားေရ နာမည္တခုအတြက္
ဂုဏ္ယူဖို႔အင္အား ထြက္လာကတ္စြာအမွား --။

ေထာ…
မွန္ဘီလူးခံုးထက္မွာ ေျဖာင့္စင္းေရဓါးကို
အျပင္မွာ တံဇဥ္တလက္ရာလို႔
ဇာသူယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႔လဲလို႔
ေတြးလိုက္ၾကည့္လိုက္မိတိုင္းမွာ
အပ်င္းတခ်က္ ဆန္႔တတ္ေတစိတ္နန္႔
ညေခ်… အိပ္အိပ္လားစြာမနည္းပ်ာယ္ --။

ေယပိုင္နန္႔
ေက်ာက္ခဲေရာ မီးသြီးေရာ ျဒပ္အေရာအေႏွာထဲ
ေပ်ာက္ပ်က္လားေရယိုင္ေက်းမႈတခုကို
အခု…တိြႏိုးျမင္ႏိုးလိုက္ရွာမိသူမွာ
ပိြဳင့္ကမ္းမွာ ခ႐ုေကာက္ခံစားမႈနန္႔မတူမွန္း
(အကၽြန္႐ို႕လူငယ္တိုင္း)
သိဖို႔ေတာ့ ေကာင္းယင့္ထင္ပါေရ --။

(ပန္းႏုဇံ)

သြီးပ်က္


သြီးပ်က္
--------
ေကာက္စရီတခရီြနန္႔ ပိတ္ဖုံး
တိတ္တိတ္ပုန္း ကန္ရီျပင္ေခ်မွာလည္း
မိုးေငြ႔မိုးလွ်ံျဖစ္ဖို႔ ရီအျပည့္နန္႔ရာ
တိမ္ေရကာလို႔ ေျပာပစ္ဖို႔
ျမင္ကမျမင္ႏိုင္မလား --။

အဇၥ်တၱေကာင္းခင္ျပင္တခုထဲ
ပ်ံ၀ဲလိုက္မိေရ စကၠဴစြန္ေခ်မွာေတာင္
ေၾကာက္တတ္ေတအသဲမဟိ
မိုးထိေရာက္ခ်င္ေရာက္လီဖိေယ --။

ေထာ...!
ကတ္ထူစကၠဴပံုးခြံေခ်တပံုးနန္႔
တန္းဗ်ထက္မွာ ရီခံလို႔မျဖစ္ေတအခါ
ရီကိုရာ ခဲေအာင္လုပ္မိကတ္ေတ ဘ၀မွာ
အိမ္မက္ဆိုးရာ ထူထူလာလတ္ေတ --။

လူသားဘ၀ဆိုေရ အခန္းတခုမွာ
အတၱၾကပ္ခိုးတိ တြဲလီတြဲေလာင္းနန္႔
မြန္းက်ပ္ပိတ္ေလွာင္နီေကေတာင္က
ဘ၀ကို မေလွာင္တတ္စြာထားဖိ
သိသိနန္႔ ေရာင့္ရဲမိသူ ႏွလံုးသားထဲ
သူ႔တကိုယ္စာတည္းကိုဖက္တြယ္
ျပကၡဒိန္လည္း ရက္ရွည္လားခပ်ာယ္ --။

ယင္းပိုင္နန္႔ရာ...
ေက်ာက္သင္ပုန္းေဘာင္ေခ်အဆံုး
စီးစိုင္တခုလံုးကို တင္ရီြးယင္း
ျမင့္မားျခင္းဟူသည္ကို လိုက္ရွာ
သီြးပ်က္ေတ ဘ၀ကမၻာအဆံုးေယ
ျပာပံုေဘးမွာ ပိတံုးေခ်ကုတ္လို႔ --။

(ပန္းႏုဇံ)

ေျပာင္းလဲျခင္း


ေျပာင္းလဲျခင္း
--------------
ပင္လယ္ေပ်ာ္လို႔ခံယူခပါယင့္
ရီကူးမတတ္ေတ ကၽြန္းေခ်ပိုင္ပ်ာယ္
ႏႈတ္မရေရ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲမယင္း
က်မြတ္အိုင္က လိုင္ပင္းေရာက္လာေရခါ
ပုတ္သမွ်လိႈင္း ခတ္သမွ်ဒဏ္ကို
ခါးစီးခံရကတ္စြာက မဆန္းပ်ာယ္ --။

ေယနန္႔…
ညဇာက ႐ြာခ်လိုက္ေတမိုးတစက္
႐ိုးမကို အရည္ေဖ်ာ္ခ်ပ်ာယ္
က်ဳပ္႐ုပ္လုပ္ ကဇတ္ခံလိုက္ရေရ
နဖားႀကိဳးတန္းလန္းနန္႔ --။

ယင္ပိုင္နန္႔ရာ ဘ၀တိက
နီ႐ိုဘုရင့္တေယာတလက္က က်က်န္ခေရ
မီးတိုက္ခံ သံစဥ္တိကိုအာခံယင္း
ဖေနာင့္ျပတ္ ဖနပ္ပါးေခ်ကထြက္ေတ
စည္း၀ါးက်ၿခီသံေခ်ကို မက္ေမာတတ္လာေရ --။

ဇာပင္ဆိုဆို...
ေပ်ာ့ညံ့နီေရ က်ဳတ္အိုင္ေခ်အျဖစ္နန္႔
အနင္းခံလိုက္ရဖန္မ်ားလာေရအခါ
ရီေခ်ခမ္းေျခာက္ယင္း အသားက်
ျပန္ပ်ာယ္ မာမာလာကတ္ရေရမလား --။

(ပန္းႏုဇံ)

ရြင့္ရာ ရြင့္လီ


ရြင့္ရာ ရြင့္လီ
------------
အစ္ကိုေခ်
ခ်င္းလား
ကရင္လား
သွ်မ္းလား
ျမန္မာလား --။

ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္႔ကို လာႏႈတ္ဆက္ပါ --။

ေယေကလည္း အစ္ကိုေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ” ဆို
အကၽြန္႔ကို အဖတ္လုပ္စရာ
မလိုပါ --။

အခင္ႀကီး
မြန္လား
ကယားလား
ကုလားလား
တရုတ္လား
ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္နန္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ
ေယေကလည္း အခင္ႀကီး
“ယခိုင္” “ယခိ” ယာဆို
အကၽြန္႔ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာ
မလိုပါ --။

အရီးေခ်
ထိုင္းလား
တိဘက္လား
ဗီယက္နမ္လား
အိမ္ဒိုနီးသွ်ားလား
ယင္းပိုင္ဆိုေက အရီးေခ်
အကၽြန္ရို႕အိမ္မွာ လာတည္းပါ --။

ေယေကလည္း အရီးေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ” ယာဆို
အကၽြန္႔အိမ္တည္းစရာ
မလိုပါ --။

ဂိုးေခ်
ရိုမီးနီးယားလား
ဂ်ာမန္လား
အေမရိကန္လား
ျပင္သစ္လား
ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္ရို႕ တိုင္းျပည္လာလတ္ပါ
ေယေကလည္း ဂိုးေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ” ယာဆို
အကၽြန္႔တိုင္းျပည္ လာစရာ
မလိုပါ --။

တမ်ိဳးေတာ့ခါ
မထင္ကတ္ပါကဲ့
“ယခိုင္” နန္႔ “ယခိ” ကို
သီေအာင္ေၾကာက္လို႔ပါ --။

ေအးေမာင္ (ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၃၀၊၀၅၊၂၀၀၉ (၁၈:၄၆)

ျမန္မာမ


ျမန္မာမ
----------
အနာျပည္ပုတ္တိကို
ဖုန္းအုပ္ထားမရ
ရဲရဲႀကီးခဲြထုတ္
ၿမီျမဳတ္ပစ္ရမည္ --။

ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုေရ
“မလာဥ” စကားတိနန္႔
အတြင္းျပည္နာ လိႈက္စား
တရိရိေ၀ဒနာ
ခံနီရစြာက ျပည္သူ --။

တနိက်
ေအာင့္မရလို႔
ျပည္ပုတ္တိ မီးေတာင္ပိုင္ေပါက္ကဲြ
ျမန္မာျပည္မွာ (၈၈၈၈)
အေရးအခင္းျဖစ္ေတ --။

အခုလည္း
က်န္နီသိမ့္ေရ အနာျပည္ပုတ္တိကို
ႏႈတ္ပစ္ဖို႔
ျပည္ျမန္မာမွာ
ဆရာ၀န္တိလိုေရ --။

ေအနီရာမွာ
(ေၾကာင္ခ်ီး) တိ မပါ --။

”ျပည္ေထာင္စု” လတ္
သကာလူးထားေရ
အာလူးဂါထာနန္႔မန္းမႈတ္
ဆီသုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားစြာ
လက္တြိမွာ
စိန္နားကပ္နန္႔ ပါးေျပာင္
အေယာင္ေဆာင္တိရာျဖစ္ေတ
သူငယ္နာ ႏွပ္စားတိရာျဖစ္ေတ --။

ယင္းပိုင္နန္႔
တလင္ကြာ မဆမ
မိခင္ျမန္မာမသည္
၀မ္းတြင္းပါ ”မာျဒာ” ကို ခၽြတ္မရ
အနိစၥျဖင့္ စ်ာန္ႄကြ
(မရဏ)
ဘ၀ေျပာင္းရလီကုန္သတည္း --။

(ေမာင္ေပါက္)

ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔


ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔
-----------
ေစာင့္နီပါေရ ေမာင္းေမာင္
ဇာခါလာဖို႔လဲ
သြီးေတာင္ဆံုးလားယာ --။

တိုက္စိုး႐ို႕ပိုင္
လက္နက္ခ်ရစြာကို
မိႈရေရမ်က္ႏွာနန္႔
ျပန္၀င္လာဖို႔လား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ကို
တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ
“လက္နက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႕“ ဆို --။

မယံုပါ ေမာင္းေမာင္
မနာလိုလို႔ ေျပာစြာရာျဖစ္ဖို႔ --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ အစြာေလာက္
မ်ိဳးျခစ္စြာကို သိပါေရ --။

ေမာင္းေမာင္သူရဲေကာင္း
မင္းအေလာင္းကို
ပန္းကြင္းစြပ္လို႔ သၤၿဂိဳဟ္ပါဖို႔ --။

လာရာလာလတ္
ျပန္မရႊတ္ပါ --။

လက္ရြီးမလွ စာလံုးက်၍
သတ္ပံုမွားက
သည္းခံ၍ဖတ္ပါ --။


(လက္မွတ္)

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ


ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ
-------------------
သူ႔ကၽြန္သေဘာက္၊ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္၊ စိတ္အၾကံျဖင့္
ႏိုင္ငံေျမာက္ျမား၊ ခက္ခဲၾကားက
လားေရာက္ေလ့လာ၊ ႀကိဳးပမ္းပါသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ဆရာေတာ္ --။

သူ႔လူမ်ိဳးျခား၊ စာစကားကို
သင္ၾကားတတ္လြယ္၊ သိနားလည္မွ
နယ္ခ်ဲ႕အၾကံ၊ စိတ္ထားမွန္ကို
အျမန္ဆံုးသိ၊ ခံယူမိ၍
ေရာက္ဟိနီရာ၊ ဘာသာစကား
ေျမာက္အျမားကို၊ သင္ၾကားေလ့လာ
တတ္ေျမာက္ပါသည္၊ အာဂမ်ိဳးခ်စ္ ဆရာေတာ္ --။

ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ၀ီးရပ္ဌာန္မွ
၀ံသာႏုစိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
ယိုဖိတ္စီရန္၊ စိတ္ထက္သန္လွ်က္
ျမန္မာျပည္အား၊ စာရြီးသား၍
ႀကီးမားေစတနာ၊ သြန္းၿဖိဳးရြာသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ေပသတည္း --။

ကၽြန္စိတ္ကင္းေပ်ာက္၊ မမႈေၾကာက္ပဲ
လြတ္ေျမာက္ခရီး၊ လမ္းၫႊန္ပီး၍
ဖမ္းဆီးျပစ္ဒါဏ္၊ မ်ားစြာခံလည္း
ႏိုင္ငံအတြက္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
ထက္ျမက္စြမ္းေဆာင္၊ ထြန္းလင္းေျပာင္သည္
ဂုဏ္ေရာင္နီသို႔ေတာက္၏တည္း --။

မင္းေရႊမင္း (အင္းစိန္)
ရခိုင္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၂၅)

Friday, May 29, 2009

မိုးေမ်ွာ္တမ္း လြမ္းျခင္း


မိုးေမ်ွာ္တမ္း လြမ္းျခင္း
--------------
(၁)
တက္သီးတခ်က္
ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္မိသည္ --။

ရင္ထဲမွာ မေက်နပ္ခ်က္တိမြန္းက်ပ္
အသက္လွ်ဴမ၀ --။

လက္သီးကို နေနာင္းဆုပ္
အေၾကာင္းမဲ့ ၾကမ္းျပင္ကို ထုလိုက္မိေရ --။

ပါးစိကို တင္းတင္းကိုက္ထား
မိတ္ရိုးမ်ား ကားထြက္လာ၏ --။

ေဂါင္းထဲမွာ ထိုအေတြး ေဒအေတြး
အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ေယာက္ယက္ခတ္
ခ်ဳပ္ထြီးလွ်က္ဟိေရ --။

မ်က္စိကို စစိမွိတ္
ထြက္သက္ကို နေခါင္းထဲက
မႈတ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ေဒါသအေငြ႔ေၾကာင့္
ထြက္လီ၏အပူရသ
ေၾကာင္းလို႔ ခံစားလိုက္ရေရ --။

နားဂ်ီႏွစ္ဖက္က
စမုတ္ေၾကာမ်ား ေထာင္တက္တင္းမာ
သံေခ်ာင္းမ်ားပမာ --။

ကုတ္ထားသည္မ်က္မႈန္
ရႈန္႔တက္လာေရ တြန္႔ေၾကာင္း
အေပါင္းမ်ားစြာ --။

ခံစားခ်က္မ်ားျပင္းထန္
ေအာင့္အည္း သည္းမခံႏိုင္ေရအဆံုး
ငါးသေလာက္ၿပံဳး ၿပံဳးလိုက္မိသည္ --။

(၂)
နီရာတကာ မသမာမႈတိႀကီးစိုး
ကေကာင္း အရုပ္ဆိုး၏ --။

ဒုကၡကို ျဂင့္ခါးသီးပိုင္
ခ်ိဳၿမိန္စြာ စဲြလမ္း
တမ္းတမ္းတတ ေလာဘရမက္
သက္ျပင္းခ်ရ အခါခါ --။

မေကာင္းမႈကို ခ်ိဳၿမိန္စြာေသာက္သံုး
ယစ္မႈးနီကတ္သူမ်ား
၀င္းႄကြားမင္းမူ ေအာင္လံထူလွ်က္ --။

အဆိုးအညွက္ အမိႈက္သရိုက္တိကို
တိုက္စားပစ္ဖို႔
ေတာ္လွန္ေရးျမစ္ရီခမ္းေျခာက္
မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ လူမမာ --။

နာရီစက္၀န္း၏မိနစ္စကၠန္႔ရို႔သည္
အခိုက္အတန္႔လိုက္ ကုန္ဆံုး
နီလံုးညိဳညိဳ ညရိပ္ခို --။

အတၱ အတၱ
အတၱ အေမွာက္ထု တြင္းနက္ေအာက္
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒိုးယိုေပါက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီးဆင္း
ခြာသံျပင္းျပင္း --။

ေနာက္က်ိက်ိ အေမွာင္အတိၿပီးေသာ
ငရဲအိုင္ႀကီးထဲက
လြတ္လမ္းမဲ့ ငါးေခ်တိပိုင္
က်ဳပ္ပုတ္ရည္ ညစ္ညမ္းသည္ရာ
အသက္ရွင္ရာလား လြတ္ေျမာက္ရာလား --။

အေရာင္ႏွမ္းႏွမ္း မဲြေျခာက္ေျခာက္
လိုင္တံတို ပ်ိဳင္းအိုတခ်ိဳ႕ကလည္း
ပြက္သည့္ငါးကို အလိုက္ေခ်ာင္း
အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ --။

ဘုရားသခင္ ဖန္တီးထားသည့္
ဤကမၻာၿမီႀကီးသည္ကား
ဒုကၡအတိမႊမ္း ဆိုးသြမ္းလွပါဘိတကား --။.

ပူေလာင္ထန္ျပင္း
ဆင္းရဲလွပါဘိတကား --။

အပူမီးမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း
အီးခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္ မိုးထက္ေကာင္းခင္
စၾကၠာ၀ဠာတခြင္လံုး
လွပသာယာ ၾကည္လင္လာဖို႔
ရတနာမိုး ေပါကၡရ၀ႆမိုး
ထိန္႔ႀကိဳးရြာသြန္း ေလာင္းျဖန္းပီးပါဖိေလာ့ --။

(သာလွဦး)
29/5/2000

သဇင္သတၱိ


သဇင္သတၱိ
-------
နယ္ပယ္တခု၊ ကိုယ္စားျပဳလွ်က္
ႏိႈင္းထူပံုထင္၊ ျမတ္သဇင္သို႔
ပင္ယံျမင့္ျမင့္၊ မာန္ခ်ီ၀င့္ၿပီး
ဖူးပြင့္၀ီဆာ၊ မႊီးႀကိဳင္စြာလွ်င္
ျမလႊာတမူ၊ ပန္းမိဥၥဴတည္း ---။

လူမ်ိဳးရခိုင္၊ ျပည္မ႑ိဳင္တြင္
သာကီႏြယ္ျမတ္၊ တိုင္းေလးရပ္၏
ျပဳမွတ္တံဆိပ္၊ ေအာင္နိမိတ္ျဖင့္
ရကၡိတမည္၊ မ်ိဳးဂုဏ္ရည္ျဖင့္
စည္ပင္သာယာ၊ သာသနာႏွင့္
ကမၻာ့အလယ္တြင္
ထည္၀ါရပ္တည္ ဟိလတ္၏ ---။

ရပ္တည္ထည္၀ါ၊ မ်ိဳးမဟာကို
မိစၧာ၀င္ေရာက္၊ သစၥာေဖာက္ေၾကာင့္
နန္းေပ်ာက္ထီးပ်က္၊ စစ္ဒဏ္ခ်က္ႏွင့္
သက္ေပါင္းလည္းခ၊ ကၽြန္ျဖစ္ရ၏
ဘ၀ယႈံးနစ္ ---
သကၠရာဇ္ေႏွာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းကို
သြန္းေလာင္းထုဆစ္၊ အားမာန္သစ္ျဖင့္
ဖက္ဆစ္၏ရန္၊ တိုက္တြန္းလွန္မည္
တာ၀န္အသိ၊ အားလံုးဟိ၏
ကတိခိုင္ျမဲ၊ လက္ခ်င္းတဲြ၍
ေအာင္ပဲြတဖန္၊ ကိုယ္ျပန္ရယူ
ၿပိဳင္တူရွိသို႔ လွမ္းခ်ီတက္ ---။

အို -- ရကၡတိုင္းသား၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား႐ို႕
ရွိသို႔တူၿပိဳင္၊ လွမ္းတက္ႏိုင္ေရး
ငိုင္ေငးေတြေ၀၊ ထိုင္နီေရလား
ေနာက္ထားက်န္လိုက္၊ ထိုစနစ္မွ
ကူးေျပာင္းသည့္ေခတ္၊ အမွီလိုက္လို႔
နည္းသစ္ပညာ၊ ဆည္းပူးကာလွ်င္
ျပည္ရြာေကာင္းက်ိဳး၊ ထမ္းပိုးရြက္ေဆာင္
မုကၡ်ေအာင္မည္
ရႊီေရာင္၀င္းပ အနာဂါတ္ ---။

၀ီဆာခန္႔ျငား၊ မာန္၀င့္ႄကြားလွ်က္
ထင္ရွားမ်ိဳးမွန္၊ ဇာတိမာန္ျဖင့္
ညွာတံမက်ိဳး၊ ႄကြီမညွိဳးေအာင္
ပ်ိဳးေထာင္ကာလွ်င္၊ ခိုင္သဇင္ကား
ရွိတြင္မားမတ္၊ ဦးတည္ရပ္လွ်က္
သတၱိစြမ္းရည္ျပေတာ့မည္ ---။

ေမာင္သာေလာင္းျဖဴ (ရမ္းၿဗဲ)

ဘုရားကိုက်ားကိုက္ျခင္း


ဘုရားကိုက်ားကိုက္ျခင္း
------------------------
အယင္ကခါ ဗာလာရြာမွာ
အေသ၀နာဗိုလ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေတ --။

တရက္နိ နဂါးငမိုက္
အေသ၀နာခါးပိုက္က
မေရႊဥကို က်ားကိုက္ေတဇာတ္
ကျပလတ္ --။

ေတမိယဇာတ္ ကဖို႔စြာ
ခ်က္ခ်င္းျပန္ပ်င္လိုက္ရေရ --။

က်ားကဖို႔လူ
က်ားရီယူ၀တ္
က်ားေဂါင္းစြပ္ပ်ာယ္
အလွည့္ကိုေစာင့္
ဇာတ္စင္ေဒါင့္မွာအိပ္နီေရ။

ယေလာက္စြာမွာ တေယာက္က
ဇာတ္စင္ကိုဓါးနန္႔ခြတ္လို႔
သိဒၶတၳမင္းသား
ေတာထြက္ခန္း က,ဆိုခါ..

ခႏိၲကကို ပရုန္းနရုန္းႀကိဳးတုတ္
တေယာက္က ေမာင္စံလုပ္ပ်ာယ္
ဇာတ္ခန္းပ်င္လို႔
မာရ္နတ္ေတာင္မတားရသိမ့္
က်ားသမား
ပတ္သံၾကားစြာနန္႔ ယူထည့္လိုက္စြာ

သိဒၶတၳ
က်ားကိုက္ခံလိုက္ရေရ --။


ပန္ (စစ္ေတြ)
ရိုးမမဂၢဇင္း အမွတ္ (၃)

မိုးသထအာရုဏ္


မိုးသထအာရုဏ္
----------------
ညဥ္႔သန္းေခါင္ေလ၊ အေမွာင္လြန္ေျမာက္
အာရုဏ္ေရာက္လို႔၊ ခတက္ေခါက္ေက
စိတ္ေရာက္ရည္မွန္း၊ သဒၶါဆြမ္းကို
လွဴဒါန္းဖို႔ေလ၊ ခ်က္လတ္ေတ --။

ၿဂိဳးငွက္လူပ်ိဳ၊ ေတးျခင္းဆိုလို႔
စိမ္းညိဳရြက္ႏု၊ ႏွင္းထု၀ီ၀ီ
လီေခ်သြတ္သြတ္၊ တိုက္ကာခတ္ေက
ရင္ဖတ္အီးေရ၊ ခ်မ္းလတ္ေတ --။

အာရုဏ္ပ်ိဳးလို႔၊ မိုးသထမွာ
ႏိုးထအားမာန္၊ ၿဗိန္းေစာင္းသံေလ
ေတာင္ယံကိုဟပ္၊ ဂလိုင္ထပ္ပ်ာယ္
ရိုက္ခတ္ျမည္ဟိန္း၊ စည္ေတာ္ႀကိမ္းေက
ၾကက္သိမ္းထေရ၊ အားရေရ --။

ေရာင္နီသန္းေက၊ ဆြမ္းပန္းရီခ်မ္း
လႈဒါန္းမွ်၀ီ၊ မိတၱာၿမီမွာ
ပီတိႏိႈးေဆာ္၊ သာထုေခၚမိ
မွန္းေမွ်ာ္နိဗၺာန္၊ သံစည္သံလည္း
မာန္စြယ္ႏွိမ့္ခ်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြ --။

ေမာင္နန္းလွ (ေျမာက္ဦး)

သခၤန္းစာ


သခၤန္းစာ
---------
လွပၿပိဳင္းပင္
႐ြက္သစ္ဆင္လည္း
ေညာင္ပင္ကဖ်က္
က်ီးေဘာင္းဖ်က္က
မူလသစ္ပင္
သီပြဲဝင္ပနာ
သစ္ပင္လည္းျပဳန္း
မ်ဳိးလည္းတံုးေရ --။

(ကိုယ္ေတာ္)
၂၉-၅-၂၀၀၉

Thursday, May 28, 2009

ေလာကသာရပ်ိဳ႕


ေလာကသာရပ်ိဳ႕
----------------------
အသက္ရွည္စြာ၊ အနာမဲ့ေၾကာင္း
ေကာင္းလွစီခ်င္၊ ပဲ့ပ်င္နိစၥ
ကြပ္ဆံုးမသား၊ မိဘဆရာ
စကားနာ၍၊ က်မ္းစာသိျမင္
တတ္ေအာင္သင္ေလာ့၊ ေပၚလြင္မျပဳ
ေကာင္းရာတုလွ်က္၊ ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး
ေကာင္းေအာင္ႀကိဳး၍
ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္စီမင္း --။

မိခင္ဖခင္၊ ေက်းဇူးသွ်င္ကို
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၊ ဂူပုထိုးသို႔
ရွိခိုးဦးတင္၊ ၾကည္လင္ျမတ္ေလး
လုပ္ေကၽြးခယ၊ ႐ိုတုပ္ကြလွ်က္
ႀကီးလွသက္အို၊ မ်ိဳးဆြီကိုလည္း
ၾကည္ညိဳၫြတ္တိမ္း၊ ပိုက္ထုပ္သိမ္း၍
မယိမ္းစင္းလွ်င္းၿငိမ္းစီမင္း --။

ထံုးမီွးနည္းနာ၊ အျဖာျဖာ၌
ပညာရွာမွီး၊ မႀကီးသက္ရြယ္
အငယ္ေသာ္က၊ ႀကိဳးလံုးလလွ်က္
တုပ္ကြပုဆစ္၊ ဆရာစစ္သို႔
ေၾကာက္ခ်စ္႐ိုသီ၊ စာပီတတ္ေၾကာင္း
တေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္၊ ၿငိမ္ေအာင္းသည္းခံ
ဆရာထံ၌၊ သင္အံမွတ္သိ
တနိတျခား၊ ပြားမ်ားစံုစီ
၀မ္းထဲခြီ၍၊ တလီတထူး
ဂုဏ္ေက်းဇူးကို
ဆည္းပူးသိျမင္ႄကြယ္စီမင္း --။

(ရခိုင္သူျမတ္)

မတတ္သာလို႔ရာ


မတတ္သာလို႔ရာ
-----------------
ခြီးသူေတာင္းစားတိက
င႐ို႕ျပည္ကိုလာအုပ္ခ်ဳပ္
လူလုပ္နီကတ္ေတ --။

သူ႐ို႕တိက
အႏူလက္နန္႔
ေရႊခြက္ကိုင္ခ်င္နီကတ္ေတ --။

ေသာက္ပံုမလာေရမ်က္ႏွာနန္႔
ခြက္စားတိ --။

အကုသိုလ္ရုပ္နန္႔
အယုတ္တမာတိ --။

အခုက်မွ
ငိုျပတတ္ကတ္ေတပင္
ကေကာင္း
သနားဖို႔ေကာင္းလွပါ၏ --။

ကြကြကြကြ
ေမ်ာက္မအိုနာတိ --။

အားနာပါယင့္
မင္း႐ို႕ပါးစေပါက္ကို
ဂြမ္းဆို႔ထားလိုက္ခ်င္ေရ --။

(ခတ္ေက်ာက္သီး)
ေမလ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၀၂ - ခုႏွစ္။

Tuesday, May 26, 2009

ငိုျခင္းစီလို႔ ငိုလိုက္ခ်င္


ငိုျခင္းစီလို႔ ငိုလိုက္ခ်င္
---------------------
အဘာေလး အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
ရြာအလယ္မွာ
မ်က္ႏွာပြင့္ခစြာတိ
ေဒဂုခါမွာ
ခြက္ကိုင္ပ်ာယ္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္မေတာင္းရေကလည္း
အရပ္သွ်စ္မ်က္ႏွာမွာ
ကၽြန္ခံနီကတ္ရပ်ာယ္ေထာ
အဘာ... !

အဘာေလး အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာရို႕အိမ္မွာ
ဧယိုင္သာျခင္းသံညံလို႔
စာပီလကၤာ
ထထိန္႔ႀကိဳးခေကလည္း
ေဒဂုခါမွာ
အဘာသားသမီးတခ်ဳိ႕
ကိုယ့္စကားကိုမေျပာခ်င္
ကိုယ့္စာကိုေတာင္ ရီြးဖို႔ရွက္နီကတ္ပ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလး အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
အမ်ဳိးေစာင့္ထိန္းေရလို႔
ရာဇ၀င္မွာ ထင္ေပၚခေကလည္း
ေဒဂုခါမွာ
ရစြာယူလို႔
ဘေဘာင္းဆံုးနီကတ္ပ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလး အဘာ ... !
အဘာဖိုးဖီးရို႕
ဆယ္သက္စားမကုန္
ထားခကတ္ေကလည္း
ရြာလယ္မွာ ေျပာစရာျဖစ္လားစြာစကားက
“မ,မ” နန္႔ “ဗ်” ရာက်န္ပ်ာယ္လတ္
အဘာေလးးး .... !
အဘာတခ်က္လာၾကည့္ဖိ ... !

(ကိုမင္း) (Ko Mum)

Monday, May 25, 2009

ေဒး၀န္းႀကီးေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတု


ေဒး၀န္းႀကီးေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတု
-------------------------------
ေနာက္သားေနာင္လာ ေနာက္ထပ္ပါ႐ို႕
ဆရာသံုးလက္ ရွိကံဖက္၍
အသက္ခႏၶာ လူ႐ို႕မွာကား
တခါတရံ အဘိုးတန္၏ ---။

တရံတခါ ဆိုတံုပါလည္း
သူသာလာလွ်က္၊ ဖိႏွိပ္စက္က
အသက္ထိုခါ ဆံုးတတ္ရာ၏ ---။

ျပည္ရြာတိုင္းဖြား မ်ိဳးေလးပါး႐ို႕
တရားလမ္းမွန္ က်င့္ေၾကာင္းၾကံလွ်က္
အမွန္မုကၡ် သက္စြန္႔ၾကေလာ့ ---။

ဓမၼတာလမ္းမမွန္ ဆိုးေၾကာင္းၾကံလွ်က္
တန္စိုးကိုစား လိမ္လွည့္ဖ်ားေသာ္
ေနာင္သားတဖန္ သည္းမခံႏွင့္ ---။

ႏိုင္ငံတကာ ဟူရာရာ၌
ပညာႏွင့္ညာဏ္ သင့္စြာဖန္၍
တာ၀န္မပ်က္ သစၥာရြက္လွ်က္
အသက္ကိုလွီး သြီးေခ်ာင္းစီးမွ
အၿပီးႀကံ့ခိုင္ ႏိုင္ငံတိုင္းၿမိဳ႕
အစို႔စို႔ႏွင့္ ကိုယ့္႐ို႕ရပ္စည္
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ရမည္မုကၡ်
ဤေလာကသည္
ေအာက္က်မခံခ်င္ေသာေၾကာင့္ ---။

(ေဒး၀န္းႀကီးေအာင္ေက်ာ္ရႊီ)

Thursday, May 14, 2009

ဆရာႀကီးဦးသာထြန္း၏သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းမ်ား


(ALD) ၏ နာယကႀကီးလည္းျဖစ္၊ ရခိုင္ျမန္မာပ႑ိတ္ႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးဦးသာထြန္း၏သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းမ်ား (ပထမပိုင္း)

ႄကြေရာက္လာကတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပုဂၢဳိလ္မ်ားထဲမွာ ကၽြြန္ေတာ္ထက္အသက္ႀကီးေရပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ရွိခိုးပါေရ။ ကၽြြန္ေတာ္ထက္အသက္ငယ္ေရပုဂၢိဳလ္႐ို႕ကို ကၽြန္ေတာ္အေလးအျမတ္ဂါရ၀ျပဳပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔စကားက ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳး႐ို႕သည္ ေနာင္ကိုဘေဇာင္ကံၾကမၼာဖန္တီးၿပီး နီကတ္ရဖို႔လဲဆိုစြာကိုေျပာဖို႔စြာပါ။ ကေကာင္းအေရးႀကီးပါေရ။ ေအစကားတိကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႀကီး လူမ်ိဳးစုမ်ား၏နာယကႀကီးျဖစ္ေတ ဦးေစာျမေအာင္က ေျပာလားခပါယာ။ တနာရီေက်ာ္ေလာက္ေျပာလားခေတာင္မွမ၀သိမ့္။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက လိုရင္းတိကိုေျပာစြာပါ။ ယင္းလိုရင္းတိမွာ တပုဒ္တပုဒ္စီ၏ဖြင့္ဆိုခ်က္စြာ ကေကာင္းအမ်ားႀကီးပါ။ ယေက ေျပာၿပီးနားမလည္လိုက္ေက ဒုကၡေရာက္ဖို႔၊ နားမလည္လိုက္ေက ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ဖို႔။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ဖြင့္ဆိုခ်က္တိကို တင္ျပပါဖို႔။ ယင္းခါမွ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္သားတိ ဇာလုပ္ရဖို႔လဲ နားလည္ကတ္ပါဖို႔။ လုပ္ဖို႔စြာမွာ ဇာနီရာကစရဖို႔လဲ အေရးႀကီးပါေရ။ ကြက္ေက်ာ္ေကမွားပါလိမၼည္။ ရခိုင္သားတိ ကြက္ေက်ာ္တိကိုျမင္လာရပါလိမၼည္။

ေနာက္ ေအလမ္းခရီးမွာ ဇာစူးငုတ္ခလုတ္တိက အတြင္းရန္၊ အပရန္လဲဆိုစြာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီးၾကည့္ရပါဖို႔။ ေအနိဥကၠဌႀကီးေျပာလားခေရပိုင္ တျခားတျခားေသာလူမ်ိဳးတိမွာ စုေပါင္းၿပီး ဘံုရန္သူတည္းဟူေသာ (တစည) မဆလကိုတိုက္ေတနီရာမွာ အင္အားအျပည့္ႏွင့္တိုက္ရဖို႔ဆိုစြာကိုသိထားေရအတြက္ အင္အား ေနာင္းနီကတ္ပါပ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္သားတိမွာၾကည့္လိုက္ေတခါ အင္အားက ထထြတ္ႀကီးႀကီနီပါေရ။ ကေကာင္း၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါေရ။ ေဂါင္းေဆာင္တိကလည္း ေျပာခီေက သတိရေရဆိုပါေရ။ ဆိုေရခါ ရခိုင္သားမွာ မ်က္စိမဟိပါ။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္သားတိမွာ ခံနီရစြာဇာေၾကာင့္လဲ။ တဦးတည္းတေယာက္တည္းေကာင္းစားေရးကို မ၀သိမ့္ေရေဂါင္းေဆာင္တိက တခုလည္းမလိမၼာမသိနားမလည္ေရရခိုင္ျပည္သူတိကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္စား၊ ၀ါစားနီကတ္ေတအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္ျပည္ႀကီးၿပိဳဖို႔ႀကံနီပါေရ။ ေယဇူးႏွင့္ ဥကၠဌႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာလားခေရပိုင္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ကေကာင္းရွက္ဖို႔ေကာင္းနီပါပ်ာ။ ေယေကလည္း သူ႐ို႕လူတစု ေပ်ာ္တုန္းပါ။ ယင္းကိစၥကိုသတိထားဖို႔ ေျပာလိုပါေရ။ ဆိုေရခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဗုဒၶဘာသာရခိုင္လူမ်ိဳးစြာ ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္ႏွင့္ သီလကိုေစာင့္ေရအတြက္ ရခိုင္လို႔ေခၚပါေရ။ အမ်ိဳးႏွင့္သီလကို ကနိမေစာင့္ေက ကနိရခိုင္မေခၚပါပ်ာ။ (ကပ်က္) လို႔ေတာင္ေခၚဖို႔မရ။ မ်ိဳးဖ်က္အဆိုးလို႔ေခၚရပါဖို႔။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ သတိထားၿပီးေက လူတစိေခ်က်န္စြာက လားကတ္ရဖို႔စြာပါ။ ပထမ ယင္းအေၾကာင္းကိုမေျပာခင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါဦးမည္။ ရခိုင္ျပည္လားဖို႔အင္အားကို ၾကည့္လိုက္ေတခါ ေတာ္ေတာ္ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႔ႏွင့္ လားကတ္ရပါဖို႔။ ဇာျဖစ္လို႔လဲ၊ ကနိလူဦးေရကိုၾကည့္လိုက္ေတခါ (၂ ဒသမ ၀၆) သန္းဟိပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ စပါးႀကီးမ်ိဳေရပိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းႏွင့္၀င္လို႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာက်လားခပါယာ။

ယင္းအထဲမွာ ဘေလာက္ပါေရလဲဆိုခါ တဒဂၤမသန္မန္လူမ်ိဳးတိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုၿပီး ဟိတ္ေဟာနီပါေရ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ရခိုင္ျပည္မွာမဟိမွတ္ထားပါ။ ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္ေက ဇာျဖစ္လို႔လဲ။ မ်ိဳလားခလို႔။ ျဖစ္ေတနည္းႏွင့္မ်ိဳေရ။ ေျခာက္လို႔ၿခိမ္းလို႔မ်ိဳေရ။ ေငြႏွင့္ေပါက္လို႔မ်ိဳေရ။ ကနိဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေရာက္ေက ဥကၠဌႀကီးဦးေစာျမေအာင္ေျပာေရပိုင္ နက္ဖန္ခါ ကုလားတန္ကိုေရာက္ဖို႔။ ရခိုင္သား႐ို႕ အရာ (၅) ႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တဖက္ ရခိုင္႐ိုးမကိုေက်ာ္လို႔ ၿပီးဖို႔ပ်င္ထားကတ္ဖိ။ မိမိေယာ့ေယာ့ႏွင့္ (ငါ႐ို႕ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔မဆိုင္၊ ထမင္းတဆုပ္စားနီရစြာအဖမ္းခံရဖို႔။ ငါ႐ို႕ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဇာဆိုင္လဲ) လုပ္နီေကေတာ့ ရခိုင္သား႐ို႕ ၿပီးဖို႔ပ်င္ထားကတ္ဖိ။ အရာမေျပာလိုပါယာ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာရဖို႔စကားေျပာင့္ေျပာင့္ပါ။ ၁၁၄၆ ခု ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္း ရခိုင္ကိုသိမ္းေရနိကပင္ ကနိမွာ (၂၀၅) ႏွစ္ျပည့္ပါဖို႔။ ကၽြန္သားေပါက္ျဖစ္ေတ (၂၀၅) ႏွစ္ကာလမွာ ကၽြန္စိတ္ေပါက္နီကတ္ေတ။ ရခိုင္သားတိ ကနိ တဒဂၤလူမ်ိဳးတိကိုမွီလို႔ ႀကီးပြားနီေရအတြက္ ယင္းအတိုင္းလားဖို႔ႀကံနီကတ္ပါေရ။ ကနိ ယင္းအေျခအေနမဟုတ္ပါ။ သတိထားကတ္ပါ။ (၂၀၅) ႏွစ္မ်ိဳသိပ္ထားေရစကားကို ကၽြန္ေတာ္ကနိဖြင့္ပါဖိ္ု႕။ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြမွာဖြင့္ခပါပ်ာ။ ဇာျဖစ္လို႔ဖြင့္ရဖို႔လဲ။ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ခုေလာက္အသက္အရြယ္ (၇၄-၇၅) ျဖစ္နီပ်ာ။ မတန္ေကလည္း ရခိုင္တိမသိေရအတြက္ ေအပိုင္ဒုကၡခံလို႔ မဖြင့္ခေက သမိုင္းႄကြီးဆပ္လို႔ကုန္ဖို႔မဟုတ္။ လူမ်ိဳးအတြက္ ေဒ၀ါႀကီးတိထြက္လို႔ လားနီကတ္စြာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တျခားပါလာကတ္ေတပုဂၢိဳလ္တိအားလံုး ၀ါႀကီးတိပါ။ ထိုင္နီဖို႔တန္ေရအခ်ိန္မွာ မထိုင္ဘဲႏွင့္ ဇာျဖစ္လို႔လားနီကတ္ေတလဲ။ အယင္က အဖ်က္သမားပါတီတိက ဇာေျပာလဲ။ (၀ါႀကီးတိရာလုပ္ဖို႔ တက္လာကတ္ေတ) လို႔ေျပာပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္မေျပာခ်င္ပါ။ အခုရခိုင္ျပည္မွာ ဇာျဖစ္နီလဲဆိုခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္ျပည္သည္ သွ်မ္းျပည္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ႏွင့္မတူပါ။ အေနာက္ဖက္က စပါးႀကီးတေကာင္မ်ိဳနီပါေရ။ ေဒအထဲမွာ မ်ိဳးဖ်က္တိ ကြဲေအာင္ဖ်က္နီေရ။ ေအပိုင္ ကိုင္ဖို႔မရေအာင္ ျဖစ္နီစြာကို ကုဖို႔လာစြာပါ။ သတိထားကတ္ပါ။

ဆိုခါ ကနိ ဥကၠဌႀကီိးဦးေစာျမေအာင္ေျပာခေရပိုင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို စဖြဲ႕ေရနိကပင္ ဇာေလာက္ေရာက္ပ်ာလဲဆိုခါ မႏွစ္ကစဖြဲ႕စြာ အခု တႏွစ္ႏွင့္ (၃-၄) လေရာက္ပါယာ။ သွ်မ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္စေရ တျခားတျခားေသာလူမ်ိဳးတိမွာ ကေကာင္းေနာင္းလားပါယာ။ သူ႐ို႕တိမွာ တဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရာဟိေရ။ ရခိုင္မွာ ပါတီဘေလာက္ဟိေရလဲ။ (၁၅၅) ဖြဲ႕။ ဘေလာက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါေရလဲ။ လူကိုၾကည့္ေက (၂) သန္းႏွင့္ (၆) သိန္း။ ကုလား (၈) သိန္းဟိေရ။ က်န္စြာအားလံုး ရခိုင္မဟုတ္သိမ့္။ မာရမာႀကီးတမ်ိဳးပါေရ၊ ခ်င္းပါေရ။ ၿမိဳပါေရ။ ခမီးပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ ကမန္ဆိုေရလူမ်ိဳးတမ်ိဳးပါသိမ့္ေရ။ ဒိုင္းနက္ပါေရ။ သက္ပါေရ။ တျခားတျခား ကုလား၊ တ႐ုတ္၊ တ႐ုတ္ကပ်က္၊ ဗမာပါေရ။ ေယခါ ရခိုင္သားတိက ေအေလာက္လူႏႈတ္လိုက္ေက ဘေလာက္က်န္ဖို႔လဲ။ ရခိုင္သားတိထဲက ေအေလာက္ က်န္စြာတိထဲက တဆယ္ႏွင့္သွ်စ္သိန္းခြဲႏႈတ္လိုက္ေက ဇာက်န္ဖို႔လဲ။ နင္းျပားျဖစ္နီကတ္ဖိ။ တခုလည္းမလိုပါပ်ာ။ မေျပာလိုပါယာ။

ယေလာက္စြာကိုဖ်က္လို႔ မေဟာသထာျပႆနာပိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္နီေရ။ တခ်ိဳ႕ပါတီတိကလူတိ ရြာတိုင္းဆင္းၿပီးေက ေအက မိခင္ရခိုင္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ကို ေဘးဖယ္ထားကတ္ေတ။ မေဟာသထာ ျပႆနာကိုၾကည့္ပါ။ က်န္ေရ ျပည္ဖ်က္သစၥာေဖာက္တိက ဘီလူးမကိုအစြယ္ျဖတ္ေတပိုင္ ျဖစ္နီကတ္ေတ။ သတိထားကတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ကလာၿပီးေက အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) ကို ေရာက္လားခပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ကို စထြက္ေတေလာက္ကပင္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕မေရာက္ဖူးေရရြာတိ ကေကာင္းအမ်ားႀကီးပါ။ ဇာပိုင္ပ်င္လို႔ စည္း႐ံုးကတ္ဖို႔လဲ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အေၾကာင္းေျပာရကတ္ဖို႔ဆိုေက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ရြာေပါင္း (၃၃၅) ရြာဟိပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုယ့္ေဖသာႏွင့္ကိုယ္ ထူေထာင္ထားေရအတြက္ လားဖို႔စားစရိတ္၊ ဘုတ္စရိတ္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ၿခီေၾကာင္းလားရပါေရ။ ေက်ာက္ေတာ္မွာ ရံပံုေငြထည့္မည့္သူဟိၿပီးေက ေျမာက္ဦးမွာ ဒဂၤါး (၁၀၀၊ ၂၀၀) ထည့္မည့္သူမေပၚ။ ထည့္မည့္သူတခ်ိဳ႕လည္း ဟိေကာင္းဟိပါလိမၼည္။ ယေက ဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါဖို႔။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ညံ့လားပါေရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္လာေရခါ ကေကာင္းမ်ားႀကီးတြိရပါေရ။ (တစည) ပါတီ သူေတာင္းစားအလွဴခံပိုင္ ရံပံုေငြတိလွ်ံလားပါယာ။ ကေကာင္းရလားပါယာ။

ေယခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕အေခ်တရြီ ကိုယ့္စြာကိုယ္စားၿပီးေက အငတ္ခံနီလို႔ ေအအနီထားေရာက္စြာ။ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေတာင္ကုတ္ သူ႐ို႕ပါတီ သံမဏိပိုင္ေနာင္းနီယာ။ ေက်ာက္ေတာ္နယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တရားေဟာခါ ရြာလိုက္လာပါေရ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကေရာက္လာေ၀းဆိုခါ မေရာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ညစ္ပါေရ။ အခုနားက ဥကၠဌႀကီးဦးေစာျမေအာင္ အျခားလူမ်ိဳးစုတိႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ခါ စိတ္ညစ္ေရပိုင္ ရခိုင္ျပည္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္ အရပ္ရပ္အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၊ အနယ္နယ္ကို ပါတီတာ၀န္ႏွင့္စည္း႐ံုးေရခါ ပုဏၰားကၽြန္းမွာ ခရမ္းေတာင္ကိုေရာက္ခီပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သားအနီႏွင့္ ေျမာက္ဦးမွာျဖစ္ရစြာကို အားလည္းငယ္၊ ရွက္လည္းရွက္ပါေရ။ ဇာပိုင္ပ်င္ကတ္ပါဖို႔လဲ။ ေတာင္ပိုင္းမွာ အားလံုး၀င္လားခယာ။ ရခိုင္သားဆိုစြာ တခါ၀င္ေက ျပန္ထြက္ဖို႔မလြယ္။ ရွက္တတ္ေတ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္ ကေတာက္ကေရာက္လုပ္နီကတ္ေတအထဲမွာ သူ႐ို႕မွာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္က ဇာပိုင္လူတိပါလဲၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕မွာလဲ မပါစြာမဟုတ္။ ပါပါေရ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဇာျဖစ္နီေရလဲ။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကို အျပစ္တင္စြာပါ။ ေအအတိုင္းျဖစ္နီေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေနာက္ဆံုးက်ဖို႔။ ေယေကလည္း ေဟာေျပာပံုေဟာေျပာနည္း လိုပါသိမ့္ေရ။ ထိုကထိုးႏွက္ခ်က္တိကို မိမၼရန္ျဖစ္နီစြာထက္ ေျဖယွင္းပစ္စြာက ေကာင္းပါေရ။

ယင္းထိုးႏွက္ခ်က္တိကိုမေျဖယွင္းေက ၿဖီလို႔မၿပီပါပ်ာယ္။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔စြာက ကနိ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဇာလုပ္ဖို႔လဲဆိုခါ ေအနိႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ပါသိမ့္။ ႏိုင္ငံေရးအတြက္စည္း႐ံုးေရးပါ။ ဥကၠဌႀကီးမိန္႔ခြန္းမွာပါေရပိုင္ စည္း႐ံုးေရးက႑မွာ စည္း႐ံုးေရးမေအာင္ျမင္ေက အခု (၁၀) တန္းစာမီးပြဲေျဖေရပိုင္ စာမီးပြဲမွာစာမရေက စာမေအာင္လိုက္ေက ေဂဇက္ထြက္ခါ ကိုယ့္နာမည္မပါ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕သည္ စည္း႐ံုးေရးမွာ စည္း႐ံုးေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရပါဖို႔။ အလားတူ ေက်ာင္းသားမွာလည္း စာမီးပြဲမစစ္ခင္ စာရေအာင္ဖတ္ရပါဖို႔။ ဖတ္႐ုံလား။ ဘာသာတိုင္း၌ နားလည္ေအာင္ေလ့က်င့္ရဖို႔။ ယင္းနည္းတူစြာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ စည္း႐ံုးေရးဆိုစြာ ဇာပိုင္ ဇာဘာသာႏွင့္လားဖို႔လဲ။ ဇာပိုင္လားဖို႔လဲဆိုစြာမသိလို႔ ကေကာင္းစိတ္ဓါတ္က်ပါေရ။ တျခားတျခားၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးနံပါတ္ (၁-၂) အထဲက တက္တက္ႄကြႄကြျမင္ရလို႔ ၀မ္းသာပါေရ။ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတင္လို႔ တဟဲဟဲႏွင့္လူစုနီလို႔ ေနာက္ဆံုးဂဇက္ထြက္ခါမပါေက လားပ်ာလို႔မွတ္။ ေယေက ဇာပိုင္လုပ္ရဖို႔လဲဆိုခါ ေအနိစည္း႐ံုးေရးအခ်ိန္။ စည္း႐ံုးေရးအခ်ိန္မွာ ဇာလုပ္ဖို႔လဲ။ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ရဖို႔။ လုပ္ခါ ဇာမူႏွင့္ေဟာဖို႔လဲ။ စည္း႐ံုးေရးမွာ လူထုစိတ္ပါလာေအာင္ အခ်က္ႀကီးေလးခ်က္ဟိပါေရ။ အခုေသနားက ဥကၠဌႀကီးေျပာေရပိုင္ (၁) တန္းတူေရး။ (၂) ဒီမိုကေရစီစစ္မွန္ေရး။ (၃) မူမွန္ေရး။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မူမွန္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါေရ။ မူမမွန္ေကမႀကိဳက္။ ယင္းမူခ်ထားစြာကိုသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔။ (၄) လူမွန္ေရးလို႔ (၄) ခ်က္ဟိပါေရ။ ယင္းေလးခ်က္မွာ ရခိုင္႐ိုးမတဖက္က (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၈) ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္႐ို႕သည္ ဘေဇာင္ပိုင္ပုဂၢိဳလ္တိပါေရလဲ ရြီးခ်ယ္လို႔တင္ျပထားစြာ ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ ပါပါယင့္။ ယင္းအခ်က္မွာ မိုးဦးက်ငၿပီတက္ေတပိုင္ (သူတက္ဖို႔၊ ငါတက္ဖို႔) ျဖစ္နီကတ္ေတခါ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ (၂၆) နီမွာ (၁၅၅) ေယာက္ဆိုခါ ကၽြန္ေတာ္ရင္ဖတ္ဆို႔ပါပ်ာ။ ႏိုင္ဖို႔လား ယင္းသူ႐ို႕မႏိုင္။ မႏိုင္ေကဇာပ်င္ဖို႔။ မဲဖ်က္ကတ္ေက ေအကေလွ်ာ့ဖို႔။ ေလွ်ာ့ေက က်ားသီအသက္၀င္ပ်ာ ကိုက္ဖို႔။ က်ားသီအသက္၀င္ကိုက္ေက ေအလူတိ တေကာင္လဲမက်န္ပါပ်ာလို႔မွတ္။ ေကာင္ႏွင့္သံုးစြာ ကၽြန္ေတာ္လည္းပါပါေရ။ အားမရလို႔ေျပာစြာပါ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ယင္းစခန္းကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ နေနာင္းလားကတ္ရပါဖို႔။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕သည္ တန္းတူေရးကို ဥကၠဌႀကီးပါးစကထြက္လားခေရပိုင္ (သွ်မ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္) လူမ်ိဳး (၇) မ်ိဳးသည္ (၄၂) ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး လြတ္လပ္စြာတန္းတူမရခလို႔ ေျပာက္က်ားလည္းမကန္၊ ျပည္သူလည္းႏွိပ္စက္ခံလို႔ တတုတ္သီပ်ာ။ ကိုယ္တြိပါ။ ထိုခါ တနားက ဥကၠဌႀကီးေျပာခေရပိုင္ပါ သေဘာေပါက္ပါလိမၼည္။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕လည္း သေဘာေပါက္ပါေရ။ ရခိုင္ႏွင့္တကြ က်န္လူမ်ိဳး (၆) မ်ိဳးက သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္သည္ ဘေဇာင္ဥာဏ္ႏွင့္ ဘေဇာင္ပိုင္ပ်င္နီလဲဆိုခါ ႐ိုေသမႈမဟိ။ ကိုယ္႐ို႕မွာ ၿခံၿပိဳလို႔။ အခုၿခံၿပိဳစြာကို ပ်င္ဖို႔စြာပါ။ လုပ္ႏိုင္ေကလုပ္၊ ၾကားမွာ (၁) လခြဲရာ ဟိယာ။ ေနာက္စည္း႐ံုးေကရယင့္။ အခုဆင္းခီေကအခုရယင့္။ ခ်က္ၿပီးသားထမင္းကိုစားဖို႔လားစြာယာလုိ႔ မထင္ပါကဲ့။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုပါေရ။ ကိုယ့္လူလို႔မွတ္လာ။ မလြယ္ပါ။ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္း တေခ်ာင္းႏွင့္အစပိုင္း ေဒဖက္ပိုင္း။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ကေကာင္းသတိထားရပါဖို႔။ တျခားတျခားၿမိဳ႕တိမွာ ၀မ္းေျမာက္လို႔ လက္ခုပ္တီးနီကတ္ပါယာ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ မဆင္းရပါသိမ့္လတ္။

ဇာအခ်ိန္စည္း႐ံုးဖို႔စိတ္ကူးေရလဲ။ အခုေသနားကစကားကို ျပန္စပါဖို႔။ ေအမွာ ညီမွ်ေရး၊ တန္းတူေရး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပင္လံုကိုလားခီေရ။ လူမ်ိဳးေျခာက္မ်ိဳးကိုစည္း႐ံုးေရ။ ယင္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိထဲမွာ ရခိုင္မပါလို႔ ရခိုင္ျပည္ကိုခ်န္လွပ္ထားခေရ။ သူ႐ို႕ ေျမာက္ဦးမွာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ႏွင့္တြိလို႔ ေျပာလို႔ဟိပါေရ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သီလားေရခါ မရလိုက္ပါယာ။ တန္းတူေရးကို ကိုင္ခစြာပါ။ တဒဂၤလူမ်ိဳးကို ကိုင္စြာမဟုတ္။ ရလတ္ေတခါ (၄၂) ႏွစ္ကာလပတ္လံုး ႐ိုးမေတာင္ထိုဖက္ ရန္ကုန္ကိုလားေက ျမင္ပါလိမၼည္။ မွန္ၾကည့္ဖို႔ရေရလမ္းတိ။ တိုက္တကတိုက္ တာတကတာ၊ အလုပ္႐ံုႀကီးတိ၊ စက္႐ံုႀကီးတိ ဟိန္းလို႔။ ေဒဖက္ကိုေက်ာ္ေက၊ ျပာျပာဟေဟာက္ ကၽြန္းရြာေခ်တရြာျဖစ္နီေရ။ (၄၂) ႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရစြာ အသူခံစားေရလဲၾကည့္လိုက္ပါ။ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ (ပထမပိုင္းၿပီး၏)

(ALD) နာယကႀကီးလည္းျဖစ္၊ ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္ႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးဦးသာထြန္း၏သမိုင္း၀င္မိန္႔ခြန္းမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)

ထမင္းထုပ္ကိုျပလို႔ မိသားစုစားနီရစြာ၀မ္းသာၿပီးေက ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ေအာက္တြင္းသြင္းၿပီး စည္း႐ံုးနီကတ္ေတ။ ေကာင္းေကာင္းသတိထားကတ္ပါ။ ျပည္ဖ်က္လား။ တိုင္းဖ်က္လား။ ရခိုင္ျပည္ဖ်က္ဖို႔ႀကံနီကတ္ေတလားလို႔။ ကေကာင္းေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါေရ။ အခု ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေရ လူမ်ိဳးစုတိႏွင့္စုမိပါပ်ာယ္။ ၀မ္းသာကတ္ပါ။ တန္းတူရဖို႔အေရးေဆာင္ရြက္ထားပ်ာယ္။ ၀မ္းသာကတ္ပါ။ ကိုယ့္လူကိုကိုယ္ ျပဳစုကတ္ပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါေရ။ (ကိုင္) ဘေဇာင္ပ်င္ဖို႔လဲ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ တပ္ေပါင္းစုဆိုၿပီးေက ေက်ာင္းသားေဂါင္းကို ေရာင္းၿပီးေက ရကၡိဳင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ငါ႐ို႕ဖက္ပါေရဆိုၿပီးေက စာအုပ္တိထုတ္နီကတ္ပါေရ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က မခံမရပ္ႏိုင္လို႔ေျပာေရ။ ငါ႐ို႕မပါကိုး။ အကို႐ို႕ ဇာလုပ္ကတ္စြာလဲလို႔ ေျပာပါေရ။ ယင္းပိုင္ေရာင္းစားနီကတ္လို႔ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ၿပိဳလားခေရ။ ေအအခ်က္တိ ဇာလုပ္စြာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဥကၠဌႀကီးေျပာေရအတိုင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ အလီလီ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာလည္း အလီလီ။ ေျမာက္ဦးမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ပါးကိုလာကတ္ေတ တခုပိုင္လည္း စည္း႐ံုးလို႔မရခပါ။ မရခစြာ အသူ႔လက္ညႇိဳးထိုးလို႔လဲ။ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရခိုင္ျပည္ တစည္းတ႐ံုးတည္း အင္အားတခုတည္း လားဖို႔စြာကိုမရ။ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုး၏အဖ်က္သမားဆိုၿပီးေက စာတန္းထုတ္ပါေရ။

ယင္းပိုင္ ေပါင္းစည္းလို႔မရေရအေၾကာင္းေျပာခါ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အစည္းအေ၀းခ်ခါ ဟုတ္စြာမဟုတ္စြာ မသိ။ မၾကားဖူးခါ ပါလားခစြာၿမိဳ႕တိဟိပါေရ။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ပါလားေရ။ ေက်ာက္ျဖဴတျခမ္းပါလားေရ။ ယင္းသူ႐ို႕ေႏွာက္ယွက္လို႔။ အခုယင္းသူ႐ို႕ေႏွာက္ယွက္စြာကိုလိုက္ၿပီး လုပ္နီရပါေရ။ စည္း႐ံုးေရးကိုပစ္ခလို႔ ဘေလာက္ေနာက္က်ပါလဲ။ လပိုင္းဟိပါပ်ာ။ ထိုတရက္နိက စစ္ေတြ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စာရြက္ေခ်တရြက္ထုတ္လိုက္ၿပီးမွ အရွက္ရလို႔ ငိုသူငို ရယ္သူရယ္ ျဖစ္လားခပါေရ။ ဘေလာက္ေႏွာက္ယွက္ပါေရလဲ။ စာရြက္ထုတ္ရေအာင္ထိျဖစ္လားပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခုိင္သားတိထဲက ကၽြန္ေတာ္တနားက လူဦးေရျပခေရပိုင္ ေဒဖက္ကက်န္ရစ္ေတ လူဦးေရ (၁) သန္း (၂) သန္းမွ်ေလာက္ႏွင့္ လားရဖို႔စြာပါ။ အားလံုးညီၫြတ္ႏိုင္မွ ျဖစ္ပါဖို႔။ သွ်မ္းမွာ (၆၂) နီရာရစြာ အၿပိဳင္အဆိုင္ဆိုေက (၂) လီတိုး။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေက (တစည) (၆၂) နီရာ၊ သွ်မ္း (၆၂) နီရာ (၁၂၄) နီရာလားရပါဖို႔။ (၁၂၈) နီရာေလာက္ရာ၀င္ပါေရ။ ယင္းပိုင္စြာမွာ (၂၆) နီရာမွ (၁၅၅) ေယာက္။ (ရခိုင္သား႐ူးလာ) လို႔မီးစရာ ဟိပါေရ။ လူမ်ဳိးစုတိက ရယ္နီပါပ်ာ။ ဘေဇာင္စြာလဲဥကၠဌႀကီး ရွက္ေတ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွက္ပါေရ။ တခါတခါ တိုင္ပင္ပါေရ။ (ငါ႐ို႕လုပ္စြာမွားပ်ာယ္ဟန္) လို႔။ ကိုယ္စြာကိုယ္ လက္ကိုင္မရကား။ (ရခိုင္သားအ႐ူးတိကို) လို႔ စဥ္းစားကတ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခုိင္သားတိအားလံုး ပါေရလို႔မွတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕မရသိမ့္ေကလည္း သည္းခံလို႔နီရဖို႔လားဆိုခါ မနီပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဓိဌာန္ခ်က္ႏွင့္ သီေအာင္လုပ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ (၁) လႏွင့္ (၁၀) ရက္ေလာက္ ကုလားတန္တ႐ိုး၊ ၿပိန္းေခ်ာင္းတ႐ိုးတက္ေက မတန္႔ခပါ။ ထိုၿမိဳ႕ေဒၿမိဳ႕က အကူေတာင္းလို႔ ပုဏၰားကၽြန္းမွာ ကူခရပါေရ။ ပိုးရီျပင္ကလာစြာပါ၊ မိုးရြာေက ထီးေဆာင္းလို႔။ ဆိုေရခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ စိတ္မပ်က္ကတ္ပါကဲ့။ ရေရပိုင္ တတ္ႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းက ၀င္ၿပီးနီပါ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ ေျမာက္ျခမ္းမွာ (၄) ေသာင္းေက်ာ္ထိ ဟိပါေရ။ မဲဆႏၵသွ်င္ (၂) ေသာင္းေက်ာ္ရေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ႏိုင္ပါဖို႔။ အျခားသူတိ ခြဲခ်င္ပိုင္ခြဲလီ (၂) ေသာင္း (၅) ေထာင္ရေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕လက္ခုပ္တီးလို႔ ကကတ္ဖိ။ ယင္းအႀကံကို ပီးလိုပါေရ။ ထိုင္မနီကတ္ပါကဲ့။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕အားလံုး က်ီလားပါယာ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ကို ၀င္လိုက္ေက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေကာင္း ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါေရ။ ကုလားရလားဖို႔ပ်င္ခါ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အတြက္ မီးပိုင္ပူၿပီးေက လူႀကီးရြယ္တူ (၁၅၀) ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ႏွင့္တြဲၿပီးလိုက္ပါေရ။ လူလတ္တိ၊ လူငယ္တိ အားလံုးတြဲၿပီးေက ေဖသာဟိေရ ဆီစက္ပိုင္သွ်င္တိ၊ စက္႐ံုပိုင္သွ်င္တိ တေယာက္တေယာက္ကို (၅) ေထာင္၊ (၆) ေထာင္ထည့္ၿပီးေက လုပ္လိုက္လို႔ အျဗင္းေအာင္လားခပါေရ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာပိုင္ (၅၀၀) မလွဴ၀ံ့၊ (၁၀၀၀) မလွဴ၀ံ့ေက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕က်ပါေရ။ က်ေက ဆင္းပါယာ။ တခ်ိန္တည္းႏွင့္ ပိုင္းျဖတ္နီကတ္ပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ရြာတိုင္းရြာတိုင္းမွာ ထိုးႏွက္ခ်က္တိ ျပည့္လားခေရအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာမွာ ကိုယ့္ဖဲသာႏွင့္ကိုယ္ လိုက္နီရေရ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေရ လွဴဖို႔သူမဟိေက စည္း႐ံုးေရလူမွာ တာ၀န္မဟိပါ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သားတိမွာ တာ၀န္ဟိေရလို႔ မွတ္လီပါကတ္။ ကနိ ဖြင့္လို႔ေျပာပါေရ။ အမ်ိဳးဘာသာအတြက္ ေအပိုင္လုပ္လို႔လဲမရလိုက္ေက ျပည္ပ်က္ဖို႔၊ အမ်ား ႏွစ္ (၂၀) မၾကာပါပ်ာယ္။ အကုန္သူတိ နက္ဖန္ခါ တတုတ္ကုန္ဖို႔စြာ မွတ္လီပါ။ ျပည္ကိုတည္ေထာင္လို႔ မရလိုက္ေက ေျပာစြာပါ။ အခုဇာလဲ။ စည္း႐ံုးေရး။ စည္း႐ံုးေရးမွာ ဇာလဲ။ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ေျပာလို႔ စည္း႐ံုးရပါေရ။ တန္းတူညီမွ်ေရးကို နက္ဖန္ခါ အစိုးရမွာ ဖြဲ႕စည္းလားဖို႔။ မရေက အရာ (၂၅) ႏွစ္ေတာင္မကသိမ့္လို႔ ႏွစ္ (၅၀) ခံပ်ာလို႔မွတ္လီ။ ေနာက္ကုန္းမွာ ဖျဖဳတ္ရီ ထနီပ်ာ။ သံခြါရာ အရာလည္း ခံခ်င္ကတ္သိမ့္ေရ။ (ငါ့အိမ္သားလြတ္ေကက်ီ။ ျပည္သူကုိ ႏွိပ္စက္ေက စက္ပတ္စီ) ဆိုစြာ ဇာပုိင္စြာအမ်ဳိးလဲ။ ရခုိင္ပင္ဟုတ္သိမ့္ယင့္လားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာစြာပါ။ တန္းတူရေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဥကၠႀကီး အႀကံပီးခ်က္အရ ရခုိင္က အႀကံပီးခ်က္အရ၊ အားလံုးတူညီထားပါပ်ာ၊။ လူမ်ဳိးမ်ားထဲမွာ ျမန္မာတမ်ဳိးကိုပယ္ေက က်န္လူမ်ဳိးစုတိေရ ဆင္းရဲခံဖက္ ႏွိပ္စက္ခံဖက္ျဖစ္လို႔ ကနိ စု႐ံုးပ်ာ အင္အားစုတခု ျဖစ္နီပါပ်ာယ္။ လူမ်ဳိးစုထဲမွာ လူမ်ဳိးေခ်တိ ဟိပါေရ။ ကခ်င္မွာ (၃၇) မ်ဳိးေလာက္ဟိပါေရ။ သွ်မ္းမွာလည္း (၃၀) ေက်ာ္ဟိပါေရ။ ကရင္မွာလည္း ယင္းပုိင္ပါ၊ ကြဲဖို႔ဆိုေက ယင္းလူမ်ဳိးစုတိစြာ ဘာသာမတူ။ အ၀တ္မတူ။ ကြဲဖုိ႕သင့္ပါေရ။ အခု ႏွစ္ဖြဲ႕မဟိပါ၊ ဇူမီးခ်င္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚခ်င္းစြာ အမ်ဳိးမတူ။ စကားမတူ၊ သို႔ေသာ္ တဖြဲ႕တည္းပါ။ ဇူမီးခ်င္းလည္းခ်င္း။ ေတာင္ေပၚခ်င္းလည္းခ်င္း။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္ကုိ (တ-စ-ည) မ၀င္၀့ံပါ။ အနည္းငယ္မွ်ရာ ၀င္၀့ံပါေရ။ ခုိင္စြာ တပ္ေကာင္းစြာကုိျမင္လို႔ မ၀င္၀ံပါ။ ခ်င္းမွာ ေအာင္ၿပီးသားပါ။ အနီအထားေကာင္းပါေရ။ ေဒလူမ်ဳိးစုထဲမွာ ခ်င္းအေတာ္ဆံုးပါ။ တနားက ဥကၠဌႀကီးေျပာခေရ ေနာက္မြန္။ ကခ်င္၊ သွ်မ္း၊ အားလံုးေတာ္ပါေရ။ ေအရခုိင္လူမ်ဳိးစုေရ ဇာျဖစ္နီလဲ။ ကၽြန္သက္ရွည္လို႔ ကၽြန္စိတ္၀င္နီေရ။ ေျပာင့္ေျပာင့္ေျပာဖို႔ဆိုေက ေအလူတိအျပစ္ မဟုတ္ပါ။ (၁၁၄၆) ခု ရခုိင္ျပည္ႀကီးပ်က္ၿပိဳကတည္းကပင္ ေအနိအထိ (၂၀၅) ႏွစ္တုိင္တုိင္ ကၽြန္စိတ္ေပါက္နီေရရခုိင္သားသည္၄င္း၊။ လြတ္လပ္ေရးရလို႔ လြတ္လပ္ေရးအရသာ မခံစားရေရ (၄၂) ႏွစ္ကာလအတြင္း ရခုိင္သားသည္၄င္း၊ အျမတ္ (၂) ခုထြက္ပါေရ။ ဇာအျမတ္လဲ။ (တစ္) ေၾကာက္စြာႏွင့္ (ႏွစ္) မြဲစြာ (၂) ခု အျမတ္ထြက္ေတမွတ္ပါ။

အရာ ေအအမြီကိုယူဖို႔ဆိုေက ေအအတုိင္းထိုင္နီကတ္ပါဖိ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ေရ ဇာပုိင္စည္း႐ံုးလားရဖို႔လဲ။ တန္းတူေရးကုိ လူမ်ဳိး (၁၉) မ်ဳိးသေဘာတူလို႔ ခ်ၿပီးဆြဲထားပါပ်ာ။ ဇာအခါတင္ဖို႔လဲ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ အခု ဇာပုိင္ထင္ျမင္ကတ္ေတလဲဆိုေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က တျခားတျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း႐ို႕သည္ သိလွ်က္ႏွင့္မုိက္နီစြာတမ်ဳိး။ သိလွ်က္ႏွင့္ ကုိယ္လူႀကီးျဖစ္ၿပီးေက ကိုယ့္မိသားစု ထမင္းတဆုပ္စားရေက က်ီပ်ာဆိုေရ ပါတီတိပါပါေရ။ ယင္းခ်က္က ဇာခါလဲဆိုေက အယင္ (ဖဆပလ) ပါတီ ပါလီမာန္မွာအမတ္ျဖစ္ၿပီးေက တက္ေဆြးေႏြးခီရဖို႔ပုိင္ အလားတူထင္လို႔ပါ။

ယေလာက္ထိ အထင္ေသးေသာရခုိင္လူမ်ဳိးသည္ ဇာပုိင္လူမ်ဳိးလဲ။ ကနိ ယင္းမ်ဳိး အနီအထားမဟုတ္ပါ။ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါမည္။ ရခုိင္ျပည္ႀကီးသည္ တုိင္းႀကီး (၁၂) တုိင္း၊ ၀တီ (၇) ရပ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းလာေရ ရကၡပူရႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ အရွိေတာင္အာသွ်မွာ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္တိတိ ႀကီးမားနီခေရႏုိင္ငံႀကီးပါ။ ကနိဇာျဖစ္လို႔ ခြီးျဖစ္လားခေရလဲ။ ေအပုိင္သစၥာေဖာက္တိေၾကာင့္။ ရခုိင္ျပည္ႀကီး ခြီးျဖစ္လားခပါေရ။ ေအကႏၲ ဇာပုိင္ခြီးျဖစ္လားခေရလဲဆိုစြာ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီး ၀တၳဳေျပာျပပါဖို႔။ ရခုိင္ျပည္ႀကီးပ်က္ၿပီးသည္ေနာက္ အသူပုိင္ေရလဲ။ ျမန္မာၿမိဳ႕၀န္ အႏွစ္ (၄၀) ပိုင္ပါေရ။ စစ္အာဏာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္လားခေရအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေမာ္ၾကည့္ဖို႔ မရ။ ေနာက္ အဂၤလိပ္သိမ္းလာလတ္ေတ။ အႏွစ္ (၁၁၂) ႏွစ္ပုိင္ေရ။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမအာသွ်နီ၀န္း အလင္းေရာင္ျပလုိက္လို႔ တုိင္းျပည္ႀကီးလြတ္လပ္လားခေရ။ လြတ္လပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕ေရ။ မဖြဲ႕ခင္မွာ အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္ခါ ေအမွာေရာက္ဟိနီေရထဲက အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ဟိေရ လူႀကီးတိသိပါလိမ့္မည္။ (၉၁) ဌာနႏွင့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို႔ တခုလည္း ရခုိင္သားေကာင္းစားဖို႔စြာမပါ။ အႏွစ္ (၁၁၂) ႏွစ္ခံခပါေရ။ သို႔ေသာ္ ကုိင္တြယ္ပံုသည္ ညွင္းပမ္းလို႔မအုပ္ခ်ဳပ္။ ေလွ်ာ့ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေတအတြက္ အစာ၀ေရ၀က္ပုိင္ ေပ်ာ္ပါေရ။ (၁၁၂) ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုသည္ (၉၁) ဌာနႏွင့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရးႀကီးစြာတခုလည္းမပါေကလည္း လြတ္လပ္စြာ စပါးတိေရာင္းခ်ႏုိင္ေရအတြက္ ဖဲသာတျပားတခ်ပ္ခ်မ္းသာလို႔ ေက်းဇူးသွ်င္လို႔ ေျပာဖို႔က်ပါေရ။ ယင္းပုိင္ ဘ၀က နီမ၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ေတ အဂၤလိပ္မင္းႏုိင္ငံအစုိးရကို အိႏၵိယျပည္က သန္းေပါင္းေထာင္ကိုခ်ီလို႔ ဟိေရ။ ပညာဟိအေပါင္းလည္းဟိေရ။ မေျပာ၀ံ့။ ထိုဖက္က ဂ်ပန္ျပည္မေျပာ၀ံ့။ ေအဖက္က ကမၻာမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုး တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး မေျပာ၀ံ့။ ျမန္မာျပည္ မေျပာ၀ံ့။ ယေလာက္ထဲမွာ ရခိုင္မသားထဲက မြီးလာေရ အာဇာနီပုဂၢဳိလ္ႀကီး ဦးဥတၱမေပၚလာပါေရ။

ယင္းအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္မွာဘုရင္ခံမင္းႀကီးသည္ မစၥတာကရက္ေဒါက္ပါ။ ကရက္ေဒါက္လြန္ၿပီးမွ လြတ္လပ္ေရးရခါ (ဆာကုိပတၱလာ) လက္ထက္မွာရစြာပါ။ ကရက္ေဒါက္လက္ထက္မွာ မစၥတာကရက္ေဒါက္ကို ေမာ္မၾကည့္၀ံ့ကတ္။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕အရြယ္ေလာက္ဟိေရ ေအပုဂၢိဳလ္႐ို႕သိပါလိမ့္မည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဴ႕ပုိင္ေခ်တေယာက္ ရွိကျဖတ္သန္းလားေကေတာင္က (ရွိခုိးပါေရအသွ်င္ဘုရား) လို႔ ရွိခိုးနီရေရအခ်ိန္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာမွာလည္း (သနားခံရွိခိုးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါ၏) လို႔ ရြီးရေရအခ်ိန္ပါ။ ယင္းပုိင္အခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ ရခုိင္အာဇာနီ အာသွ်နီ၀န္းဆရာေတာ္ဦးဥတၱမက မစၥတာကရက္ေဒါက္ကုိ (ကရက္ေဒါက္မင္းထြက္လားလီ) လို႔ ႏွင္ပါေရ။ ကမၻာမွာ နာမည္တထြက္ႀကီး ထိုးတက္လားခပါေရ။ ယင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ စည္း႐ံုးလုိက္ေတခါ အိႏၵိယမဟာသပအသင္းႀကီးမွာ ဥကၠဌနာယကျဖစ္ပါေရ။ ေနာက္ ဂ်ပန္ျပည္၊ တိုက်ဳိမွာ ဥကၠဌနာယကျဖစ္ပါေရ။ ထိုနည္းတူ တ႐ုတ္ျပည္ကေဂါင္းေဆာင္ႀကီးဆြန္ယက္ဆင္ေခၚလို႔ လားခီပါေရ။ အာသွ်နီ၀န္းႀကီး ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏အျမင္ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါမည္။ ရခုိင္ျပည္ လူတသန္းေခ်ဟိစြာက ငါရခုိင္သားျဖစ္ယင့္သားႏွင့္ ဦးေဆာင္လုိက္ေက ကႄကြတ္ႀကီးခ်ဳိးပစ္လုိက္ဖို႔ပ်ာ။ ေအအခ်က္သည္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ ျဖစ္ဖို႔ဆိုၿပီးေက အာသွ်တုိက္တတုိက္လံုးကုိစုေပါင္းၿပီး အလင္းေရာင္ျပခေရအတြက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ (အာသွ်နီ၀န္း) ဟူေသာစကားကုိ ရခပါေရ။

ကနိရခုိင္သားတိမသိ။ ေက်းဇူးမသိေရအတြက္ အဖကိုပုန္ကန္လို႔ အခုပုိင္ဆင္းရဲနီေရလို႔မွတ္။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမတရားေဟာေရခါ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ေရႊေပါင္ခံေရ။ ေငြခ်ီးစားေရ။ လယ္ငွားစားေရ။ စပါးစုိက္ေတ။ စားနီရေရခါ လူတိစြာ ႏုိင္ငံေရးကိုစိတ္မ၀င္စားေရအျပင္ ဇာေျပာလဲ။ (ဘုန္းႀကီးဆုိ၀ါ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေတ) လို႔ဆိုခါ ဆရာေတာ္ဆြမ္းခံလို႔ဆြမ္းမရ။ ရခုိင္သားတိ ရခုိင္သမတိစြာ ယင္းပိုင္ ပုန္ကန္ခလီေရအတြက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေရ ရခုိင္ျပည္ကုိစြန္႔လို႔ တခါတည္းႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ႀကီးႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္မွာနီလီစြာ ေနာက္ျမန္မာျပည္မွာနီပါေရ။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအတဳပၸတၱိ သိန္းေဖျမင့္ရြီးေရစာအုပ္ကို ၾကည့္ပါလီ။ ယင္းစာအုပ္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကုိ ခြီးပုိင္ရြီးထားပါေရ။ ဇာျဖစ္ပါလို႔လဲ။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ အာသွ်တုိက္ကုိစိုးခလို႔ အဂၤလန္တုိင္းျပည္မွာ ဟုမၼရူးကိုေတာင္းဖို႔လားခီေရ ဦးဘေဖ၊ ဦးရွိန္တည္းဟူေသာ (၂) ေယာက္။ ေအဦးဥတၱမတရားေၾကာင့္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း သခင္ပါတီကိုထူေထာင္ေရ။ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ သခင္လို႔ေပၚလီေရ။ အသူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္လဲ။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေက်းဇူးေၾကာင့္။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကုိ မႏၲေလးအစည္းအ႐ံုးတခုကို ဖိတ္ေတဆိုခါ ကမၻာႏွင့္အေရးႀကီးေရ ကမၻာ့မွာညီလာခံႀကီး တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယျပည္ႀကီး သံုးျပည္မွာ အိႏၵိယမဟာသဗအသင္းႀကီးက ဖိတ္ထားစြာယင္လို႔ လားခီေရအတြက္ေၾကာင့္ (ငါ႐ို႕ကိုအေရးမစုိက္) ဆိုၿပီးေက ခြီးပိုင္ရြီးထားပါေရ။ ဟုတ္ဖို႔လားမွန္ဖို႔လား ၾကည့္ကတ္ပါလီတခ်က္။ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာလတ္ေတခါ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကို အေရးမစုိက္သည့္အျပင္ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕လူတိ ယွဥ္းကပ္ပလုိက္စြာမွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ႐ူးလားခပါေရ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ နပ်ိဳးသီးခြံေကာက္စားလို႔။ ဆီးလိပ္ပုိင္းေကာက္စားလို႔။ ေနာက္ဆံုး ေညာင္တံုးတုိက္မွာ ကြယ္လြန္လားပါေရ။ သတိထား။ ယင္းအတြက္ ေအေလာက္ ေက်းဇူးသွ်င္ႀကီးဖြင့္ခလို႔ ကနိျမန္မာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးရနီစြာ။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ႐ုပ္ထုသည္ ကမၻာေပၚမွာတက္လို႔မဟိ။ ဦး၀ိစာရကေတာ့ ေရႊတိဂံုဘုရားေနာက္က ဟိလီပါယင့္။ သို႔ေသာ္ ရခုိင္သားတိ ယင္းအခ်က္တိကုိ မသိလုိက္ေက အာသွ်တုိက္ကုိအလင္းေရာင္ပီးခေရ ဆရာေတာ္ကုိ အိႏၵိယကထုတ္ေတ အိႏၵိယသမုိင္းႀကီးမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ထုတ္ေတစာအုပ္မွာ ရြီးထားပါေရ။ ဇာရြီးထားေလ။ ဘုရား႐ုပ္ေတာ္ပုိင္ ရြီးထားပါေရ (The Light of Asia) (အာသွ်တုိက္ အလင္းေရာင္) လို႔ ရြီးထားပါေရ။

ကနိ ရခုိင္သား႐ို႕ေရ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕အဖမဟိလို႔ ေအပိုင္ခံနီရေရ။ (ငါ႐ို႕၏ ကမၻာကိုေဂါင္းေဆာင္ၿပီး ဖခင္ျပဳလားခေရ ရခုိင့္ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးကုိ ေအနိ မမိျခင္းအားျဖင့္ ငါ႐ို႕သည္ေအာင္ျမင္အံ့) ဟူ၍ ပထမဆံုး ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကုိ ဂါရ၀ျပဳကတ္ပါ။ ေက်နပ္ကတ္ပါ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာက်ခါ ေအအခ်က္ကို လြမ္းလြမ္းဆြီးဆြီး ေတးျခင္းေခ်တပုဒ္ (၃) မိနစ္၊ (၃) စကၠန္႔ေလာက္လုပ္ၿပီးေက ဖြင့္ခပါေရ။ (အိုအသွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္အသွ်င္ဦးဥတၱမ ရခုိင္သူရခုိင္သား႐ို႕၏ၿမီးငယ္ျမစ္ငယ္႐ို႕ကုိ အခုအခါ ဇာဘံုဘ၀မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တခ်က္ေခ်လာၿပီး ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ဦးခ်ပါ၏) လို႔ ဦးခ်ခပါေရ။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအ႐ုပ္ႏွင့္တကြ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဦးခ်စြာပါ။ (ဒုတိယပုိင္းၿပီး၏) ဆရာႀကီးသည္ မီးခြန္းေဟာေျပာရာ၌ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကဲ့သို႔ မေၾကာက္မရြံ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဟာေျပာတတ္သျဖင့္ (တစည) ပါတီမွ သူရဦးေစာျဖဴ၊ ဦးညီညီလြင္႐ို႕သည္ သက္သီခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာတုိင္းမွဴးထံမွာလည္းေကာင္း၊ န၀တအႀကီးအကဲ႐ို႕ထံမွာလည္းေကာင္း အေရးယူဖမ္းဆီးရန္ လားေရာက္တုိင္ၾကားၾကေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္၌ ဤသို႔ မသီသင့္ဘဲ လွ်င္ျမန္စြာသီဆံုးလားရျခင္းျဖစ္ပါေရ။

(ALD) ၏နာယကႀကီးလည္းျဖစ္ ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္လည္းျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း၏သမိုင္း၀င္မိန္႔ခြန္းမ်ား (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ေဒသတိမွာ တေဒသႏွင့္တေဒသမတူပါ။ တိုင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္တိမွာဆိုေက ကိုယ့္ေဒသ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားစီရင္ေရးတိကိုဆြဲရပါဖို႔ မေပၚပါသိမ့္လည္း အခုထိုမွာ ဇာပိုင္မ်ဳိးျဖစ္လာမည္ကားမသိ။ ဆိုေက အသူ႔ပါးကေတာင္းရဖို႔လဲ။ လာဘန္ပ်ာကား ရခိုင္သား။ ကေကာင္းပညာဟိေရကား၊ ယင္းသူ႐ို႕ပီးမွ ရမည္ႏွင့္။ ဥပမာတခုေျပာပါမည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီဆိုစြာကိုေျပာပါမည္။ ယင္းပိုင္ေျပာနီေရရခိုင္သားလူႀကီးတိ စာတတ္တိ အသံခ်ပ္ခ်ပ္ႏွင့္ေျပာနီစြာတိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တိ ၀ါရင့္တိ တခ်ဳိ႕က ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဦးေစာျမေအာင္ကို မတတ္၊ ႏိုင္ငံေရးနားမလည္၊ ပလင္စနီတလံုးလတ္။ ကြက္စိတပိုဒ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုပါေရ။ ဆိုပတ္စီ ကိစၥမဟိပါ။ သူ႐ို႕ေျပာလိုက္ေက ႏိုင္ငံေရး၀ါေတာ္ႀကီးတိ ႏိုင္ငံေရးမွာ အႏွစ္ (၄၀) လုပ္ခေရ (၃၀) လုပ္ခေရလတ္။ ယင္းခ်က္ကိုေျပာရပါဖို႔။ စစီးနားေထာင္ကတ္ပါ။ ကနိထမင္းငတ္ပ်ာယ္မွတ္ပါဖိ။ မစံုေကမေကာင္း ေျပာရဖို႔။ ႏုိင္ငံေရး၀ါေတာ္ႀကီးကို ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္စစ္ေတြၿမိဳ႔မွာ ေျပာခပါပ်ာ။ ႏိုင္ငံေရး၀ါေတာ္ႀကီး။ အေ၀ ဆရာေတာ္ႀကီး၀ါေတာ္ (၄၅) ၀ါရေရ။ ဓမၼစရိယေရႊထီးေဆာင္းလာလတ္စြာ ကနိပါရာဇိကက်ေက အသံုးမက်ပ်ာ။ မင္း႐ို႕ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တိ ၀ါေတာ္ႀကီးတိ သြီးစြန္းေသာလက္ျဖင့္ ပါရာဇိကက်နီပ်ာ။ ရခိုင္ျပည္ကိုေခါင္းေဆာင္ဖို႔လာစြာ ဘေစာင္မ်က္ႏွာႏွင့္လာေရလဲလို႔။ ေျဗာင္ေျပာခပါေရ။ အသာေခ်ေျပာလို႔ မရပါပ်ာ။ ေယခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ဘေဇာင္နည္းႏွင့္၊ ဇာဥပေဒပင္ရရ ဖယ္ဒရယ္ပင္ရရ ဖယ္ဒရယ္မဟုတ္ေက တျခားရခ်င္စြာကိုရရ ဒီမိုကေရစီအစစ္ရေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕တန္းတူေရးကိုဆြဲရဖို႔။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ဗမာအသံုးအႏႈံးကိုေဖ်ာက္လို႔ ျမန္မာလို႔ဆုိေရကား။ အေႀကာင္းက သူ႐ို႕စြာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္မသင့္မျမတ္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ လူမ်ဳိးစုႏွင့္မသင့္မျမတ္ေက ျပည္တြင္းျပည္ပ သူပုန္ထလို႔ အစိုးရမွာ ေငြကုန္က်ေရ။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကိုလုပ္ဖို႔မရ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ တုိင္ျပည္မြဲလားခေရလို႔႔မွတ္ပါ။ ယင္းအခ်က္ကို ဖက္ခြက္တပ္မေတာ္က မလိုလားပါ။ မလိုလားေရအတြက္ (ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး) လို႔ ေဟာနီစြာပါ။ ဆိုခါ ေအခရီးကလားေရခါ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ကို အနာရွာလို႔မရပါ။ စည္း႐ံုးေရခါ စကားမလြန္ပါစီက့ဲ။ လူမ်ဳိးေရးကိုထိခိုက္၍မရပါ။ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍လည္းမရပါ။ စည္း႐ံုးရာမွာ စကားတိမလြန္ပါစီကဲ့။

ယင္းပိုင္လားဖို႔ဆိုခါ ရခိုင္ျပည္မွာ ဥကၠဌႏွင့္ဖြဲ႔စည္းလို႔ရဖို႔လား။ ရခိုင္တိုင္းေဒသတခုလံုးမွာ ဥကၠဌႏွင့္ေကာင္စီကိုရာ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕ဖို႔လား။ လြန္ခေရဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ေမဇူတိသူပုန္ထေရခါ ပလက္၀ကိုက်ေရလတ္။ ၾကားဖူးႀကပါလိမ့္မည္။ အခု ပလက္၀ေခ်ာင္းေဒဖက္ မေက်းပင္ေခ်ာင္း ထိုဖက္ကိုေက်ာ္ခါ မီဇူရမ္ဆိုၿပီးေကျပည္နယ္ရလို႔ သမၼတႏွင့္ပါ။ အိႏိၵယအစိုးရကပီးလိုက္စြာ အခုထိုဖက္ကမ္းကိုႀကည့္လိုက္ေတခါ တိုက္တာအေဆာက္အဦးတိ ဟိမ္းနီယင့္။ ရခိုင္သားမ်ဳိးမွာ၀ါ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ႏွစ္ဟိလတ္ပ်ာ။ ဂန္ဒေဂါက္ႏွင့္၊ အုန္းထရံႏွင့္။ ၀ါးထရံ၊ အုန္းထရံကို ဂန္ဒေဂါက္ႏွင့္ နီခ်င္တုန္းသိမ့္။ ကနိ ထိုဖက္ကိုေက်ာ္လိုက္ေက ဟိမ္းလို႔ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ေယေကလည္း ေၾကနပ္နီေက ဇာျဖစ္လားခေရလဲ။ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါေရ။ ေအပိုင္မက်ခ်င္လို႔ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕အသီခံလို႔ လုပ္နီကတ္စြာပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မွာႀကားခ်င္စြာက ေအလူႀကီးတိေတာ့ခါ သင္းခ်ိဳင္းကုန္းတဖက္ အိမ္တဖက္က်နီပါယာ။ က်န္လိုက္ဖို႔အေခ်တိစြာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕တည္ေဆာက္ခေရအုတ္ျမစ္တိစြာ ေအပိုင္ႀကီးက်ယ္ဖို႔ျမင္လို႔ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ရွိတြင္မွာပင္ ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ပါလိမ့္မည္။ ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထားပါလီကတ္။ ခိုင္ၿမဲစြာထားလို႔ဟိေက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုတိႏွင့္တန္းတူဖို႔ဆိုေက ေနာက္ (၂၄-၂၅) ႏွစ္အတြင္းမွာ ထိုသူ႐ို႕ႏွင့္တန္းတူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းအခါမွ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏စီးပြားေရးကို ဘေဇာင္ဆြဲဖို႔လဲ၊ ရခိုင္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို ဘေဇာင္ဆြဲဖို႔လဲဆိုစြာ လိုပါဖို႔သိမ့္။ ယင္းဆြဲဖို႔စြာက ရဖို႔ျပည္အေပၚမွာ မူတည္ပါေရ။ ဖယ္ဒရယ္မူကေတာ့ ပီးဖို႔မဟုတ္ပါ။

တဆင့္တဆင့္ပီးေက ဇာလုပ္ဖို႔လဲဆိုစြာလိုပါေရ။ ယင္းအခါ လုပ္လာခါ ယင္းဥပေဒကိုဆြဲဖို႔ ပညာတတ္တိ ကေကာင္းလိုလာပါေရ။ ဆိုခါ ျပည္တြင္းထဲမွာ ပညာဟိတိမဟိလို႔မရ။ ဆြဲဖို႔စြာမွာ ကိုယ္စားလွယ္မွရာ ဆြဲရဖို႔။ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ၀က္ခ်ဳပ္နာတိကို မတင္ႏိုင္ပါ။ သူ႐ို႕မွာဇာတိပါလဲ။ ၀က္ခ်ဳပ္၊ မာဒရာမစင္စြာတိပါပါေရ။ ၾကည့္ပါ၊ မ်က္စိဖြင့္လို႔။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ (၂၆) ႏွစ္တိုင္တုိင္စားလို႔မ၀သိမ့္လို႔ အရာလိမ္ၿပီးေက လုပ္နီစြာတိကိုၾကည့္ကတ္ပါ။ ဆိုခါ ယခုမ်က္ေမွာက္အမွားပါ။ မ်က္ေမွာက္အမွားေနာက္ကပါနီကတ္လို႔ ၀မ္းနည္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာစြာပါ။ သတိထားပါ။ လြန္လီၿပီးေသာအခါက ဇာမွားခေရလဲ။ အတိတ္က လြန္လီၿပီးေသာအခါက မွားခစြာကိုမေျပာေက အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ကိုမေပါင္းေက အနာဂါတ္ကို ၿခီလွမ္းမလွမ္းႏိုင္လို႔မွတ္ပါ။ ယင္းအခ်က္တိကိုသတိမထား ႐ုပ္၀ါဒီႏွင့္ ကြန္မ်ဴနစ္ဆန္စြာက ကၽြန္ျဖစ္လာေသာလူမ်ဳိး။ ရခိုင္သမိုင္းကို မၾကားဖူးသူ (၁၀၀) မွာ (၁၀၁) ေယာက္ျဖစ္နီပါယာ။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္လို႔ဇာဖို႔ေခၚေရလဲ။ နားေထာင္ကတ္ပါနန္း။ အမ်ဳိးသီလႏွစ္ဌာနကိုေစာင့္လို႔ ရခိုင္လို႔ေခၚပါေရ။ ေအနိ သီလမဟိ၊ အမ်ဳိးကိုမေစာင့္၊ အမ်ဳိးေစာင့္တရားမဟိေက ရခိုင္ပ်က္ပါယာ။ သတိပီးပါေရ။ ေအနိကပင္စၿပီးေက ရခိုင္ကိုခ်က္ အစစ္လုပ္ပါကတ္မည္။ ရခိုင္ကပ်က္ ရခုိင္နေခါင္း မျဖစ္ပါကတ္ကဲ့။ ရခိုင္သားနေခါင္း ေကာင္းေကာင္းမ်ားလားခပါယာ။ ဆိုခါ ရွည္လွ်ားလွစြာေသာ သမုိင္းကိုထားလိုက္ပါဖိ။ ရခိုင္ဟူ၍ေခၚေသာသမုိင္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ေျပာပါမည္။ ဇာနိကေခၚပါေရလဲ။ လြန္ခေရအႏွစ္ (၅၀၀၀) ကျဖစ္ခကတ္ပါဖို႔ ရခိုင္ေခၚစြာ။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕သည္ လြန္ခေရ အႏွစ္ (၅၀၀၀)က ကုႆမင္းသကၠရာဇ္ (၅၉၅) ခုမွာ ဘီစီ (၃၃၀၀) ေက်ာ္က ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္ျပည္မွာ ပထမဓည၀တီၿမိဳ႕ကိုတည္ပါေရ။ မာရာယုမင္းႀကီးဆိုစြာ လူတိုင္းသိပါလိမ့္မည္။ မာရာယုမင္းႀကီးသည္ ဇာကလာပါလဲဆိုစြာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ မာရာယုမင္းႀကီးသည္ အိႏိၵယျပည္ ကပိၸလ၀တ္တိုင္းက အသူ႔သားလဲဆိုစြာ သိဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ သစၥနမင္းႀကီးသားပါ။ ကပိၸလတိုင္းႏွင့္ ေကာသလတုိင္းစစ္ျဖစ္ကတ္ေတ။ လယ္ထြန္ဖို႔ရီကိုလုလို႔ ဂဂၤါျမစ္ရီေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္စြာမွာ သူ႐ို႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ဘူးသီးေစာင့္ေရဘုရားသခင္က ေကာင္းခင္ကေစာင္းတီးလိုက္ေတ။ ထိုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ၿငိမ္းေညာင္းေသာအသံကိုၾကားရ၍ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာခါ ဘုရားသခင္က ေကာင္းခင္ကတရားေဟာပါေရ။ ေဟး အဇၨဳန၊ သင္စစ္ပြဲေအာင္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္ေရလား။ ေနာင္ခါ မင္းမ်က္ရည္အသြယ္သြယ္စီးက်လိမ့္မည္။ ဇာျဖစ္လို႔လဲ။ မင္းမ်ဳိးမင္းအသြီးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကသြီးကိုနင္းၿပီး သွ်င္ဘုရင္လုပ္ေတ။ ကေကာင္းေကာင္းေရထင္လား၊ ဆိုခါ ေကာင္းေကာင္းသံေ၀ဂရၿပီးေက အားလံုးစြာကိုစြန္႔ပနာ ေတာထြက္လာလတ္စြာပါ။ ရခိုင္ျပည္ ဂစၥပနဒီျမစ္၏လက္၀ဲလက္ယာ ကိုးဆယ့္ကိုးၿမိဳ႕ဟိစြာမွာ ဤအေၾကာင္းအရာကို ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕မွာေဟာေရခါ တေယာက္ထၿပီးေက ဇာေျပာလည္းဆိုေက ပုဏၰားကၽြန္း၀ကနီၿပီးေက ပလက္၀ထိဟိစြာမွာ ရြာေခ်ေတာင္မွ ကိုးဆယ့္ကိုးဟိဖို႔မဟုတ္ပါဆရာႀကီး။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က မယံုဆိုပါေရ။ မွန္ပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ရခိုင္ကံမေကာင္းလို႔ ဆုတ္ယုတ္လာလတ္လို႔မွတ္ပါလီ။

ယင္းခါ အဇၨဳနသွ်င္ရေသ့သည္ ေတာတေလွ်ာက္က ရခုိင္ျပည္ကိုလာေရပလက္၀ကို ေရာက္ဖူးလူတိုင္း သိပါလိမ့္မည္။ အရွိဖက္ကို ရကၡပူရတုိင္း။ ပလက္၀၊ မီး၀ကပင္အထက္ကို ဥႆလင္းတုိင္းလို႔ေခၚပါေရ။ တုိင္းတတိုင္းကိုခြဲစြာမွာ အနည္းဆံုး ၿမိဳ႕ဆယ္ၿမိဳ႕ပါပါေရ။ ရခိုင္၏ဖြဲ႕စည္းပံုအရပါ။ ရခိုင္စြာ သာမညႏုိင္ငံ အနည္းေခ်ကားမဟုတ္။ ပ်က္စီးလားခစြာ အခုမ်ဳိးျပဳတ္ဖို႔ႀကံနီပ်ာ။ ေကာင္းေကာင္းသတိထားကတ္ပါ။ ေယေက ဥႆလင္းတိုင္းအရွိဘက္ကိုဆန္လုိက္ခါ ဇာေခၚလဲဆိုေက အရွိဘဂၤလားတိုင္း။ အခု ဘဂၤလားေဒခ်္ႏိုင္ငံေရ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ပိုင္စြာပါ။ ေယေက ၄င္း၏လက္ယာဖက္ကိုၾကည့္လိုက္ေတအခါ နာဂေသနတိုင္း။ အခု ထရိပူရျပည္ပါ၊ ယင္းဘက္မွာ ရခိုင္သားကိုၾကည့္လိုက္ေက အခုတသန္းခြဲဟိပါသိမ့္ေရ။ ၿမံဳတိ၊ ဖလံတိ ရခိုင္စကားေျပာပါေရ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ ေဒကဥႆလင္းတိုင္းအလယ္တ႐ိုးကိုၾကည့္လိုက္ေက ဇာတြိလဲ။ ကာမ႐ူပတုိင္းပါ။ ၄င္း၏အေနာက္ဘက္ကိုၾကည့္ခါ မဟႎသကတုိင္း။ ရခိုင္ျပည္ပိုင္ေရတုိင္းတိပါ။ အခုဇာသူ႐ို႕၀င္နီလည္းၾကည့္ပါ။ အားလံုးအသီးသီး၀င္လားခပါယာ။ ရခိုင္တိေတာင္တန္းကပ္လို႔ တ၀ိုင္းေခ်က်န္ပ်ာ။ အခု ယင္းဖက္ကရခုိင္သားတိ ထိုဘက္ကိုၾကည့္လိုက္ေက လူႏွစ္သန္းခြဲေလာက္ ဟိပါသိမ့္ေရ။ လာခ်င္နီကတ္ယာ။ ထိုဘက္မွာ အ၀ကၽြန္းဆိုစြာ ပေပါ့ေခ်ရြာႀကီးတိမဟုတ္ပါ။ အခု ကုလားတိ၀င္လာပါယာ။ တျဖည္းျဖည္းစိမ့္၀င္လို႔ စုစုေပါင္းလူႏွစ္ေထာင္မဟိပါယာ။ အားလံုး ဘုရားေစတီတိႏွင့္ ေက်ာင္းတိရာက်န္လိုက္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ထိုး၀င္လာေရပိုင္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏နီရာကို ထိုး၀င္လာေရ။ ဇာခါထုိး၀င္ေရလဲ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၆၆၆ မွာထိုး၀င္လာစြာပါ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲ ယင္းအခါ ရခိုင္အင္အားညံ့လာလို႔ပါ။

ရခိုင္တိမည့ံခင္ ဂြဖက္မွာ ဟိုင္းႀကီးက်ြန္းဟိပါေရ။ ထိုဖက္က ကတၱရာပူရကၽြန္း၊ ေသာင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေဒကအ၀ကၽြန္း ကၽြန္းစုတိပါ။ ရခိုင္ျပည္၏ကၽြန္းႀကီးသည္ ေသာင္းႀကီးကၽြန္း။ ကတၱရာပူရကၽြန္းလို႔ေခၚေရ။ ကမၻာ့အရပ္ရပ္မွလူတိစြာ အခုရခိုင္ျပည္ သံတြဲငပလီသို႔ အပန္းေျဖဖို႔လာကတ္ေတပိုင္ ရခိိုင္ဘုရင္လုပ္ထားလို႔ အေကာက္ခြန္ရနီေရကၽြန္းစြာ ေသာင္းႀကီးကၽြန္းပါ။ ဘေဇာင္ရြီးထားကတ္လဲဆိုေက အဂၤလိပ္ႏွင့္ဟိႏၵဴက်မ္းတိမွာရြီးထားစြာက ကမၻာေပၚမွာ အလွဆံုးကမ္းၿခီပါ။ အခုအသူပိုင္လားခေရလဲ။ ရခိုင္သားတိအက်င့္ပ်က္လို႔ ဆုတ္လာစြာပါ။ အရာလည္းမလြတ္သိမ့္ဆိုေက ဥကၠဌႀကီးေျပာခေရပိုင္ ပ်ဴလူမ်ိဳးပိုင္ တခုလည္းမက်န္ပါပ်ာလို႔မွတ္ပါလီ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ၁၆၆၆ ခုႏွစ္ေလာက္က စစ္တေကာင္းထိုဘက္ကို မိုင္ (၅၀) ထိပိုင္ခေရ။ အယင္ ပထမ၀ါလို႔ဆိုေက ထိုမွာ ျဗမၼာပုတၱျမစ္ႀကီး ေဒဘက္မွာ ကူကသိျမစ္၀။ ယင္းျမစ္ထိုဘက္မွာ လြန္ခေရ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္က ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရက တူူးေဖာ္ေရးလုပ္ေရခါ ထိုမွာ စိုင္းျဒားမင္း၏လက္ရာဘုရားႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာတိ ကေကာင္းေပၚထြက္လာလို႔ အားလံုးကိုေမာ္ကြန္းတင္ပ်ာ ရြီးထားခပါေရ။

ယင္းခ်င့္တိအားလံုး ရခိုင္သားစြာတိပါ။ ဘေလာက္ ပိုင္ခေရလဲဆိုခါ အဇၨဳနသွ်င္ရေသ့ေတာထြက္ေရခါ ယင္းနားမွာ ထိုဖက္ကအိႏၵိယ ေဒဖက္ကရခိုင္ပါ။ ၿခီတလွမ္းလွမ္းလိုက္စြာႏွင့္ေရာက္ေတအတြက္ အနီးေခ်ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသကို ေရာက္လာစြာပါ။ တရားအားထုတ္ဖို႔ ရီႀကိဳင္ရာျမက္ႏုရာကိုရွာေရအခါ ကုလားတန္ျမစ္ကို က်ပါေရ။ အဇၨဳနသွ်င္ရေသ့လည္း ကုလားတန္ျမစ္ကိုမွီ၍ တရားေဆာက္တည္ၿပီးနီပါေရ။ ယင္းအနားမွာ သက္ျပည္တျပည္ဟိပါေရ။ သက္ျပည္ကို သက္မင္းစျႏၵသိဒၶိဆိုေရမင္းက အုပ္ခ်ဳပ္နီပါေရ။ စျႏၵသိဒၶိဆုိေရ သက္မင္းေရ ထိုသွ်င္ရေသ့အဇၨဳနကို ျမင္တြိဖူးေမွ်ာ္ရေရခါ ၾကည္ၫိုသဒၵါတရားပြား၍ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ဆြမ္းကြမ္းယာခုတ္တိကို အၿမဲမျပတ္ပူေဇာ္လွ်က္ထားပါေရ။ ထိုအခါ တနိေသာအခါ သက္မင္းစျႏၵရသိဒၶိ၏ သမီးေတာ္ဣႏၵာမာရယုကို ဆြမ္းပို႕ဖို႔ခိုင္းစီပါေရ။ ထိုအခါ ဘ၀အနႏၵကကုသိုလ္ရီစက္ေၾကာင့္ ရေသ့လူထြက္ပ်ာ ဣႏၵာမာရယုႏွင့္ ရလားခကတ္ပါေရ။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ ရာဇာ၀င္က တိရိစၦာန္ဆတ္မႏွင့္ ရေရလို႔ဆိုပါေရ။ မဟုတ္ပါ။ တခါလည္းမရေကာင္းပါ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက တခ်ိဳ႕က ရခိုင္သားကို တိရိစၦာန္ဟု ဆိုလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ရြီးထားေသာက်မ္းတိရာျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္ရာဇာ၀င္ဆိုတိုင္း မယံုကတ္ပါကဲ့။ ကၽြန္ဘ၀မွာ ရြီးပစ္ခေရစာတိ ေကာင္းေကာင္းဟိပါေရ။ ငါ့အဖိုးသွ်င္စာ၊ ငါ႐ို႕ဆရာေတာ္ႀကီးစာကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းအားမကိုးကတ္ပါကဲ့။ ၾကည့္ၾကည့္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ကျမင္ပါေရ။ ယင္းအတြက္ႏွင့္ ဣႏၵာမာရယုမည္ေသာ စျႏၵသိဒိၶသမီးေတာ္ႏွင့္ သက်သာဂီ၀ံသ၊ မဟာ၀ံသ၊ ခတၱိယမင္းမ်ိဳးမွဆင္းလာေသာ သစၥနႏွင့္ထိမ္းျမားလို႔ မာရယုမင္းသားကို မြီးပါေရ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂါတမဘုရားသည္ ကပ္ကမၻာမွာပြင့္ဖို႔ သာသနာေစာင့္နတ္မ်ားႏွင့္တကြ သိၾကားျဗဟၼာ႐ို႕ေရ သုသီတာက အေလာင္းေတာ္နတ္သားကို မည္ေတာ္မာယာ၏၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ၿပီးသကဲ့သို႔ အခုလည္း အေနာက္မဥၥိမေဒသမွာ ဘုရားပြင့္ေရခါ ရခိုင္ျပည္ဓည၀တီကို ဘုရားသွ်င္ႄကြေတာ္မူဖို႔ ထိုအခါ ထံုးစဥ္အတိုင္း ပ်ာတိတ္ပီးရန္အလို႔ငွာ ရခိုင္ျပည္မွာ မင္းဆက္ျပဳတ္မလားဖို႔အတြက္ မင္းဆက္ဆက္ပီးစြာလို႔မွတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ သုတိသာနတ္ျပည္က ေသာနသိဒိၶယနတ္သားကိုပင့္ၿပီးေက အဇၨဳနမင္းကို ေတာထြက္ေအာင္ လုပ္လိုက္စြာပါ။ ယင္းမွာ သစၥနႏွင့္ဣႏၵာမာရယု႐ို႕ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ေပ်ာ္ပါးနီကတ္ေက တခါလည္းဆံုးဖို႔မဟုတ္လို႔ ကုလားတန္ျမစ္မွာရီခ်ိဳးေရခါ ျမစ္မွာတေယာက္တျခားမ်ိဳးလို႔ပါလားခစြာပါ။ လင္သစၥနက ဇာကိုေရာက္လားလဲမသိ၊ ဣႏၵာမာရယုကလည္း ဇာကိုေရာက္လားမွန္းလဲမသိ ဆုိခါ က်န္ရစ္ေတ သံုးႏွစ္သားအရြယ္ မာရယုမင္းသားငယ္က တငိုငိုႏွင့္နီေရလတ္။ ယင္းခါ ၿမိဳေတာင္မင္း ငေအာင္ကလည္း ေတာခရီးထြက္လို႔လာေရ။ ထိုအခါ အေခ်တေယာက္ေတာထဲမွာငိုနီေရဆိုကာ လားၾကည့္ခါ အမိမဲ့သား ရီမဲ့ငါးပမာ ဒုကၡသည္မာရယုမင္းသားငယ္ကို ၿမိဳေတာင္မင္းက ေကာက္ယူမြီးစားထားပါေရ။ မြီးစားထားေရခါ ၿမိဳေတာင္မင္းမွာလည္း သမီးေခ်တေယာက္ဟိပါေရ။ နာမည္က မဗညႇာလတ္။ ဆိုအခါ မာရယုမင္းသားငယ္ကို ဒါး၊ ဒုတ္၊ လွဲအစဟိေသာ အဌာရသ (၁၈) ပါးေသာေယာက္်ား႐ို႕တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္တိကိုသင္ပီးလို႔ ေတာင္မင္းရာထူးကိုပီးလိုက္သျဖင့္ ၀ါးအလံုး (၁၀၀) တိုင္အလံုး (၁၀၀) ႐ို႕ျဖင့္ မာရယုမင္းသားငယ္ကို နန္းတင္ပါေရလတ္။ ကၽြန္ေတာ္စီ မၾကာမၾကာေျပာပါေရ။ ေဒအေၾကာင္းကို။ ထိုအခါ ဓည၀တီျပည္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီး ဗုဒၶေဂါတမပြင့္ဖို႔စြာကိုအေၾကာင္းျပဳလို႔ သိၾကားမင္းဖန္ဆင္းၿပီးေက သံလွ်က္ေတာ္ကို ဆက္သက္လီပါေရ။ ဆက္ေတခါ ေဒခ်က္မွာေပ်ာ္ပိုက္နီေကမျဖစ္ဆိုေရခါ ေနာင္မွာ သမီးမဗၫႇာႏွင့္ ေပါင္းဖက္လို႔ သမီးေခ်တေယာက္မြီးက်န္ရစ္ေတ။ နာမည္က (မာရ)။ သူ႐ို႕ၿမိဳ႕စကားႏွင့္ (အမာရ) လို႔ေခၚပါေရ။ အဖအသူလဲ။ သက်သာဂီ၀င္မင္းသား ရခိုင္မင္းမ်ိဳးကဆင္းလာေရ။ အမိ၀ါ ၿမိဳေတာင္မင္းႀကီးသမီး ၿမိဳမ။ ရခိုင္သားႏွင့္ရေက ရခိုင္သားကပ်က္မေခ်တေယာက္က်န္ရစ္ေတ။ ၿမိဳထက္၀ွက္၊ ရခိုင္ထက္၀ွက္။

ကိုင္ေယေက ၿမိဳဇာဖို႔ခြဲခ်င္ကတ္လဲ။ မီးၾကည့္ေက ေဖသာမဟိလား၊ ဟိပါေရလတ္၊ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကို သြန္းၿပီးေရေနာက္ မင္း (၁၀၁) ပါးထီးေဆာင္းလို႔ စႏၵာသူရိယမင္းအျပန္မွာ လက္ေဆာင္ပီးပါေရ။ ဇာပီးလိုက္ေတလဲ၊ ၿမိဳမင္းကို နဗက္ႀကီး (၉) ရံပီးလိုက္ေတ။ ေငြလက္ေကာက္ႏွစ္ရံ ပီးလိုက္ေတ။ ေလာင္ဗြန္းတခ်ပ္ပီးလိုက္ေတ။ ႀကီးဟင္းဇားႏွစ္လံုးပီးလိုက္ေတ။ ထိုအခါ ေပ်ာ္လို႔ ၿမိဳတိေကာင္းေကာင္းမကကတ္လားဆိုခါ ကပါေရလတ္။ ယင္းလက္ေကာက္တိဟိပါသိယင့္လားဆိုခါ ဟိပါေရလတ္။ နားေဋာင္းကို ေတာင္မင္းကဆံုႏွင့္ေထာင္းလို႔လည္းမပ်က္လို႔ ၀တၴဳေျပာလာပါသိမ့္ေရ။ ၿမိဳေတာင္မင္းက ယင္းပိုင္ ဘုရားလက္ထက္ကပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးႏွင့္ဆက္ၿပီးလာစြာ ဘုရားပြင့္ခါလည္း ၿမိဳႏွင့္ဆက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာစြာပါ။

အခု ကိုယ္႐ို႕ၿမိဳအမတ္ေလာင္းကနီၿပီး ခရစ္ယာန္၀င္လာခါ ထားပါဖိ။ မခံခ်င္ပ်ာဆုိခါ ၿမိဳလူႀကီးေျခာက္ေယာက္စြာ အ၀တ္ျဖဴ၀တ္ၿပီး ေခါင္းေပါင္းႀကီးတိႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ႏွင့္တတူ ၀တ္လို႔စားလို႔ လိုက္လတ္ပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ရပါေရလဲဆိုေက ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦးပိုင္းမွာ မဲဆႏၵသွ်င္ငါးေသာင္းႏွင့္ ႏွစ္ေထာင္ဟိပါေရ။ မဲဆႏၵပီးဖို႔လူပါ။ ဆိုခါ ကုလားေမာင္ေမာင္ခင္ (လႊတ္ေတာ္တရားယုန္း ဗဟိုရွိနီခ်ဳပ္) သူက ကိုယ္စားလွယ္၊ သူ႔မွာ ကုလားဘေလာက္ဟိေရလဲဆိုေက (၁၂၇၀၀) ဟိပါေရ။ ေျမာက္ဦးေမာ္လဗီႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ သူ႐ို႕ဟိၿပီးသားပါ။ ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖို႔မလို။ ဘေလာက္ေကာင္းလဲဆိုေရခါ ၿမိဳေခၚခမီးအမ်ိဳးသား ေက်ာ္ေဇာလွ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ စာသင္ခပါယင့္။ သူ႔မွာအားလံုး (၉၇၀၀) ဟိပါေရ။ မဲဆႏၵသွ်င္ သူ႔မွာလည္း သီးျခားတက္နီေရ။ (၉၇၀၀) ႏွင့္ (၁၂၇၀၀) ေပါင္းလိုက္ေက (၅၀၀၀) မဲကို ႏႈတ္လိုက္ပါ။ တစညပါတီမွာ ဘေဇာင္မဆို တရားသူႀကီးဥကၠဌ၊ ေကာင္စီဥကၠဌသားသမီး (၃၀) က (၅၀) ရြာတိုင္းရြာတိုင္းမွာ မဟိပါလား၊ ၿပိဳလို႔ ထြက္လို႔မလားႏိုင္ပါ။ ေဟာစရာကလည္းမလို၊ ေျပာစရာလည္းမလိုပါ။ သူ႐ို႕ ေက်ာ္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရြာေပါင္း (၃၃၅) ရြာဟိစြာမွာ ခြဲပစ္လိုက္ေက ဘေလာက္ျဖစ္လာပါလဲ၊ (၁၇၀) ေလာက္ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းကို တစညလူ (၅၀) ႏွင့္ေျမႇာက္လိုက္ေက အေလွ်ာ့မဲလို႔မွတ္ပါ။ ေအအခ်က္စြာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ မဲခ်င့္ခ်ိန္စြာပါ။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ယၡဳထက္ထိမဟိပါသိမ့္။ မဟိေက ကုလားပါးမွာယႈံးပါဖို႔။ စည္း႐ံုးပံုကမတူပါ။ ဆိုခါ ေလွ်ာ့မဲဘေလာက္က်န္လိုက္ေတ (၂၀၀၀၀) ဆိုလိုက္ပါဖိ၊ (၂) ေသာင္းကို ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ေယာက္က၀ီပါဖို႔။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ဆိုခါ တေယာက္ကို (၇၀၀) ေလာက္စီရလိုက္ပါပ်ာ။ ေယေက မဲအမ်ားဆံုးအသူလဲ။ ကုလား (၁၂၀၀၀) ရပ်ာဆိုေက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သားတိၿပိဳပါေယႏွင့္ရာ။ ဆိုခါ အခုဆင္းလို႔ ၀ါက်ီးတိပါဆင္းလို႔စုျဖစ္ကတ္ပါေရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕လယ္မွာ တရားေဟာေရခါ ကၽြန္ေတာ္ေဟာခစြာပါ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ကိုစည္း႐ံုးလို႔မရ၊ လူတတ္တိ ေရဒီယိုနားေထာင္ေရ။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေကာင္းေရလို႔ အထင္ႀကီးနီေရ။ တစညျပန္ႏိုင္ဖို႔လားမသိလို႔လည္း ေၾကာက္ကတ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ေဟာခါမွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေလးခြဆံုမွ ၿပိဳထြက္လာပါေရ။ အခုလုပ္ကတ္ရဖို႔။ နက္ဖန္ခါဆိုေက ကုလားေအာက္ကိုေရာက္လားပါလိမၼည္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယွင္းျပခါမွ။ ယေက ဇာလုပ္ကတ္ရဖို႔လဲလတ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကုလားမဲဆႏၵသွ်င္ (၁၂၀၀၀) ဆိုေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲျပား (၁၅၀၀၀) ရမွႏိုင္ပါဖို႔။ ယင္းတြက္ႏွင့္ အခုေရာက္ဟိလာကတ္ေတ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သားမဲဆႏၵသွ်င္တိစြာ မဲျပား (၁၅၀၀၀) ထက္မနည္းစီဖို႔ အိမ္တိုင္းလူတိုင္း အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႏွင့္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏သေကၤတျဖစ္ေတ ဆီမီးခြက္ကို မဲပီးကတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါေရ။

ဆရာႀကီးသည္ ခ်မ္းအီးလွေရေဆာင္းရာသီမွာ ပုဆိုးပါးေခ်ႏွင့္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွာ အလွဴးအလွိမ့္ခံယင္း (၁၉၉၀) ျပည့္ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္နိမွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ပီး၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လားခပါသည္။ က်န္ရစ္သူမ်ားမွ ဆရာႀကီးအားသတိရလွ်က္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားရွိတြင္ အ႐ိုးဇာတီတဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ထားပါေၾကာင္း စာရြီးကာဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။

အသွ်င္ဣႏၵာစကၠ (ေဗဒင္ႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီ)

ေၾကာင္ရီ၀တ္


ေၾကာင္ရီ၀တ္
--------------------
အယင္ကခါ ခြီးေခ်တေကာင္ႏွင့္ေၾကာင္ေခ်တေကာင္ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ကတ္သည္။ ေၾကာင္ေခ်အမိအဘက ဆင္းရဲသည္။ ခြီးေခ်အမိအဘက ခ်မ္းသာသည္။ ခြီးေခ်မွာ ခ်မ္းသာလို႔ ခြီးရီ၀ယ္၀တ္ႏိုင္ေကလည္း ေၾကာင္ေခ်မွာ ဆင္းရဲလို႔ ေၾကာင္ရီ၀ယ္မ၀တ္ႏိုင္။

တရက္နိခါ ေၾကာင္ေခ်မွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္လို႔ ခြီးေခ်ပါးက ခြီးရီတထည္ငွားသည္။ ခြီးေခ်လည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ပီးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာင္ေခ်မွာ ဆင္းရဲလို႔ ခြီးရီကို ျပန္မပီးလီပ်ာ။ ယင္းပိုင္ႏွင့္ ခြီးေခ်ႏွင့္ေၾကာင္ေခ် ရန္ျဖစ္လီကတ္ေတ။ ခြီးေခ်မွာ ေၾကာင္ေခ်တြိတိုင္း ခြီးရီလိုက္ေတာင္းသည္။ ေၾကာင္တြိတိုင္းေဟာင္သည္မွာ ခြီးရီလိုက္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကာင္ေခ်လည္း ေက်ာင္းၿပီးလို႔ အလုပ္ေခ်အကိုင္ေခ်ႏွင့္ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ ဖူဖူလံုလံုျဖစ္လာသည္။ အယင္ခြီးရီကိုလည္း ေ၀းပစ္လိုက္သည္။ အသက္လည္းႀကီးပါလတ္ပ်ာ။ ခြီးေခ်ႏွင့္ရန္မျဖစ္ခ်င္လို႔ ေဖြသာစုပနာ ခြီးေခ်ကို ေၾကာင္ရီတထည္၀ယ္ဆပ္လိုက္သည္။ ခြီးေခ်က ေၾကာင္ရီရခါ ခြီးရီထင္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္သည္။ ေၾကာင္ရီ၀တ္လို႔ ေပ်ာ္လံုးဆို႔နီသည္။

တရက္နိ အိမ္သွ်င္စ်ီးကအျပန္ ေၾကာင္ရီ၀တ္ခြီးကို လွကားရင္းမွာလားတြိသည္။ အိမ္သွ်င္လည္းအျမင္ကပ္လို႔ ေၾကာင္ရီ၀တ္ကို အိမ္ကႏွင္ခ်လိုက္သည္။ ယင္းနိကစလို႔ ေၾကာင္ရီ၀တ္မွာ လမ္းေဘးခြီးျဖစ္လားရပါသည္။ ယင္း (ေၾကာင္ရီ၀တ္) ကို ျမန္မာမ်ားက (ေခြး၀ဲစား) ဟုေခၚသည္။ ရခိုင္မ်ားကမူ (ေၾကာင္ရီ၀တ္) ဟူ၍ပင္ နာမည္ရင္းအတိုင္းေခၚသည္။

(သာလွဦး)

ကားသူဌီးႀကီးေရႊစိန္ေအာင္ (ဟာသ)


ကားသူဌီးႀကီးေရႊစိန္ေအာင္ (ဟာသ)
------------------------------------

စစ္ေတြၿမိဳ႕ အိုးတန္ရပ္ကြက္က ကားသမားေရႊစိန္ေအာင္သည္ ေမာလိပ္ကသူငယ္ခ်င္း သာေက်ာ္ေအာင္ဘားသို႔ လည္ေဇာင္ေရာက္လာလတ္ေတ။

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေဝး..သူဌီးႀကီးလာလာ၊ ဇာကမ်က္စိလည္လမ္းမွား ေရာက္လာစြာလဲ?”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ထားလိုက္ေဝ… ဇာသူဌီးႀကီးလဲ”

သာေက်ာ္ေအာင္ “အခု ကားေထာင္ထားေရဆို?”

ေရႊစိန္ေအာင္ “သူဌီးမဟုတ္ေဝး သူငယ္ခ်င္း၊ ေဒဂု ခြက္ကိုင္ေတာင္းစားရကိန္းဆိုက္နီပ်ာယ္။
ကားႏိွပ္စက္စြာကို မေျပာကဲ့ဖိ”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ယင္းေလာက္ေတာင္လားေဝ” (မယံုခ်င္ယံုခ်င္ ေျပာလိုက္၏။)

ေရႊစိန္ေအာင္ “ကိုယ္တိြျဖစ္လို႔ ေျပာစြာေဝး… အခု ကားစက္ႏႈိးလိုက္ေက ခ်ဴးခ်ဴးခ်ဲခ်ဲ မျမည္ပ်ာယ္”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေယေက ဇာပိုင္ျမည္ေရလဲ”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ခ်ီးခီ ငွားခီ၊ ခ်ီးခီ ငွားခီ” လို႔ရာျမည္ပ်ာယ္။

သာေက်ာ္ေအာင္ “ဟား ဟား ဟား”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ကားထြက္ဖို႔ ဟြန္းတီးေက ပီပီ လို႔မၾကားပ်ာယ္”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေယေက ဇာပိုင္ၾကားေရလဲ”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ေပါင္ ေပါင္” လို႔ရာျမည္ပ်ာယ္ေဝး။

(မ်ိဳးသာဂီ)

Wednesday, May 13, 2009

ကဇူးကိုင္းပံုျပင္


ကဇူးကိုင္းပံုျပင္
----------------

"သီခ်င္ေက စိန္မစားကဲ့၊ ကဇူးကိုင္းကိုလား" ဆိုေရစကားကို အေခ်ခါၾကားဖူးနားဝ ဟိခပါယင့္။ စုန္းေပါသည္ဟုသတင္းႀကီးေသာ ကဇူးကိုင္းရြာသို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာက္ေသာအခါ...။

လက္ငါးေခ်ာင္းရာ
------------------
"ဆရာနတ္ေမာင္၊ ဆရာနတ္ေမာင္.... ဆရာထြန္းေမာင္ေခ် ျငမ္းစင္ထက္ကလူးက်ေရ ဆရာ" ဟု ညည့္ (၁၀) ခ်က္တီးေလာက္တြင္ အလုပ္သမားတေယာက္လာေျပာေသာေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ ခ်က္ခ်င္းထလိုက္လားပါသည္။ တြိလိုက္ရေသာအခါ အကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာသူငယ္ခ်င္း ထြန္းေမာင္ေခ်မွာ မ်က္စိျပဴးလွ်က္၊ ပါးစမွ အျမႇဳပ္မ်ားထြက္ကာ ေဂါင္းတြင္သြီးလူးလူးျဖင့္ သီဆံုးလွ်က္ဟိေၾကာင္းတြိလိုက္ရသည္။ အလုပ္သမားတခ်ိဳ႕က ကိုထြန္းေမာင္ေခ်သည္ ယင္းနိက အရက္ေသာက္ထားသည္။ အရက္ေၾကာင့္ အသက္ပါဆံုးယံႈးရသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္လွ်က္ အသုဘကိစၥကို ပ်င္ဆင္ကတ္ရသည္။ အကၽြႏ္ုပ္လည္း အလုပ္သမား (၄) ေယာက္ႏွင့္အတူ သူငယ္ခ်င္း၏အေလာင္းမွ အဝတ္မ်ားကိုလွယ္ရန္ အကႌ်ခၽြတ္လိုက္ေသာအခါ အေလာင္း၏ေနာက္ကုန္းတြင္ လက္ငါးေခ်ာင္းရာ ညိဳပုတ္ပုတ္အကြက္ႀကီးတကြက္ကို တြိလိုက္ရသည္။ ထိုအညိဳကြက္ႀကီးသည္ သြီးဥသကဲ့သို႔ စိုထိုင္းထိုင္းျဖစ္နီသည္။ ဤသည္မွာ သဆီ (ဝါ) မိစၧာမ်ား၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရသည္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားမေျပာဘဲ ထားလိုက္မိသည္။ သို႔ႏွင့္ အသုဘကိစၥေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ဴတ္နီသည္တြင္ ကဇူးကိုင္းရြာသို႔မလားျဖစ္ဘဲ (၃-၄) ရက္ၾကာလားသည္။ ကဇူးကိုင္းရြာမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းမွ (၁) မိုင္ခန္႔ဝီးၿပီး အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းေတာလမ္းအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ ထြန္းေမာင္ေခ်ႏွင့္ ထိုင္နီက် ရြာလယ္လဖက္ရည္ဆိုင္မွ ကုလိေမၼေခ်တိကို သံသယမကင္းေသာ္လည္း လြမ္းလွ်က္ဟိသည္။

ညီေအးမငါးေဖာ္
------------
လဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ညီေအးမငါးေယာက္ဟိသည္။ အငယ္ဆံုးျဖစ္သူ မငယ္မွာ အသက္ (၂၀) ဝန္းက်င္ခန္႔ဟိၿပီး ငါးေယာက္လံုးမွာ အသက္ေကာင္းမကြာဟုထင္ရသည္။ ရုပ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္မမ်ား၏မ်က္ႏွာေပါက္ျဖစ္ၿပီး မ်က္လံုးေထာင့္မွာ နီစပ္စပ္ႏွင့္ အၾကည့္ရဲရင့္သည္။ အသားအေရာင္ ဝင္းပစိုေျပသည္။ မွန္အိမ္မွိန္မွိန္ေခ်ရာ ထြန္းထားေသာ္လည္း ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါထြက္ေသာ နတ္သမီးမ်ားကဲ့သို႔လွသည္ဟုေျပာျခင္းထက္ ဖိုသတၱဝါမ်ားအား ဆြဲအားဟိေသာအသြင္ကိုေဆာင္သည္။ လဖက္ရည္ဆိုင္ထဲတြင္ မီႊးႀကိဳင္ေသာရနံ႔တမ်ိဳးဟိသည္။ အကၽြႏု္ပ္အထင္ ထိုကုလိေမၼေခ်တိႏွိမ္းေသာ သနပ္ခါးမွ မႊီးျခင္းျဖစ္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္။ အျခားေသာ လဖက္ရည္လာေသာက္သူမ်ားအား မတြိရ။ အကၽြႏု္ပ္ရို႕ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ညီေအးမငါးေယာက္ရာဟိသည္။ အကၽြႏ္ုပ္၏မူလဗီဇအတုိင္း ကုလိေမၼေခ်မ်ားႏွင့္တြိက ရယ္စရာမ်ားကိုေဖာက္သည္ခ်ကာ ပြဲက်လွ်က္ဟိသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္းအလွ်င္းမဟိ။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ဝီးလွ်က္ အမ္းေတာင္တန္း၏အစြန္အဖ်ား ေတာင္ဂ်ိဳင္မ်ားၾကားက ဤဒါးလက္ေခ်ာင္းတန္းတားေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္သင္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းလွ်က္ဟိေသာ ထြန္းေမာင္ေခ်ႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္႐ို႕၏တခုတည္းေသာ အပန္းေျဖရာေလာကနိဗၺာန္သည္ကား ဤလဖက္ရည္ဆိုင္ပင္တည္း။ အခ်ိန္ပို မဆင္းရေသာညဥ့္မ်ားတြင္ လာထိုင္ေလ့ဟိသည္။ မၾကာေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း မငယ္ႏွင့္ထြန္းေမာင္ေခ်မွာ အက်ီဆိုက္လီကတ္သည္။ ထြန္းေမာင္ေခ် မသီခင္တရက္မွာ ထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္တခု ျဖစ္ပ်က္ခသည္။

ခ်စ္၍သတ္ရသည္
------------------
ညဥ့္ (၁၀) ခ်က္တီးခန္႔တြင္ ထြန္းေမာင္ေခ်ႏွင့္မငယ္သည္ လဖက္ရည္ဆိုင္ေနာက္ဖက္ အိမ္ခန္းထဲသို႔ဝင္လားသည္။ အကၽြႏ္ုပ္မွာလည္း တားရန္မတတ္သာ။ မႀကီးကလည္းသေဘာတူသည့္အမူအယာျပသည္ႏွင့္ လႊတ္ထားသည္။ သူရို႕ႏွစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ရည္လူးလွ်က္ (၁) နာရီ ခန္႔ၾကာေသာအခါ ျပန္ထြက္လာကတ္သည္။ ထြန္းေမာင္ေခ်မွာ ညိႇဳးငယ္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ လဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ဆက္မထိုင္ပဲ ခ်က္ခ်င္းျပန္ရန္ေျပာသည္ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးျပန္လာလတ္ကတ္သည္။ လမ္းတြင္အက်ိဳးအေၾကာင္းမီးျမန္းရာ ထြန္းေမာင္ေခ်က မငယ္ႏွင့္ခ်စ္ရည္လူးနီစဥ္တြင္ အပုတ္နံတေထာင္းေထာင္းထြက္လွ်က္ဟိေၾကာင္း။ အခန္းထဲသို႔ဝင္လားစဥ္က အခန္းထဲတြင္ ႏွစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေအးမ (၄) ေယာက္ပါ လာေရာက္ျပဳစုသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း။ အခ်စ္ရည္လူးၿပီးေသာအခါ မငယ္မွာ အလြန္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေသာအမူအရာကိုျပ၍ တသက္လံုးသူရို႕ညီေအးမငါးေယာက္ႏွင့္အတူတူနီရန္ ေျပာေသာအခါမွ သံသယစိတ္ဝင္ကာ ေၾကာက္ရြံ႕မိေၾကာင္း ယွင္းျပသည္။ ေနာက္နိတြင္ ထြန္းေမာင္ေခ်မွာ မိႈင္တိုင္တိုင္ျဖစ္လွ်က္ ညဇာဖက္ အရက္စေကေသာက္ျဖစ္သည္တြင္ ညဥ့္အခ်ိန္ပိုဆင္းေသာအခါ အလုပ္ခြင္၌ ဤသို႔ျငမ္းစင္ထက္မွ လူးက်သီဆံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ညီမငါးေဖာ္၏လက္ခ်က္ရာျဖစ္ရမည္ဟု အကၽြႏု္ပ္စိတ္ထဲ တပ္အပ္သိနီသည္။

စိန္ေခၚျခင္း
-----------
ထြန္းေမာင္ေခ်၏အသုဘကိစၥမ်ားၿပီး၍ ေနာက္ရက္သတၱတပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ယင္းလဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တေယာက္တည္း ေရာက္လားသည္။ ညီမငါးေဖာ္မွာ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္၍ တက္ႄကြေသာမ်က္ႏွာအမူအယာမ်ားျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္အားဆီးႀကိဳလွ်က္ဟိသည္။ ထြန္းေမာင္ေခ်သီဆံုးလားေၾကာင္းေျပာေသာအခါ စိတ္မေကာင္းေယာင္ျပသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ ေကာင္းေကာင္းရိပ္မိသည္။ ဆိုင္ေနာက္ေဖးက အိမ္ခန္းထဲလို႔လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အေမွာင္ထဲတြင္ ထြန္းေမာင္ေခ်တေယာက္ ငုတ္စုတ္ထိုင္နီသည္ကို ရုတ္တရက္ျမင္လိုက္ရၿပီး ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္လားသည္။ အကၽြႏ္ုပ္မွာ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ ေဒါသလည္းထြက္လွ်က္ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ လက္စားေခ်မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ "မငယ္... ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မေကာင္းမိစၧာတိလက္ခ်က္နန္႔သီရစြာ။ ယင္းမိစၧာတိ ကၽြန္ေတာ္ရေအာင္ ျပန္သတ္ဖို႔။ ေစာင့္ၾကည့္နီကတ္" ဟုေဒါႏွင့္ေျပာလွ်က္ ဆိုင္ထဲမွထြက္လာလတ္သည္။ အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဓါးေမွ်ာင္ကို ဘုရားစင္ေညာင္ရီအိုးထဲမွ ရီမ်ားျဖင့္ဆီးေၾကာလွ်က္ ေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ထားလိုက္သည္။ အိပ္ရာထက္တြင္လွဲနီယင္း သနားဖို႔ေကာင္းေသာ သူငယ္ခ်င္း၏မ်က္ႏွာကိုျမင္ေယာင္ကာ တရားခံကို မည္သို႔မည္ပံုေဖာ္ထုတ္ရမည္ကို စိတ္ကူးၾကံစည္လွ်က္ဟိသည္။

ဘီလူးစီးျခင္း
------------
အကၽြႏ္ုပ္၏ဘဝတြင္ ဤတခါေလာက္ မိမိ၏အသက္ကို သီျခင္းတရားလက္တြင္းထဲသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့စြာအပ္ႏွံလိုက္ရေသာ ဆိုးရြားေသာအတြိအၾကံဳမ်ိဳး တခါလည္းမဟိဖူးပါ။ အိပ္ရာထက္တြင္လွဲနီယင္း အိပ္မြိမက်တက်အခ်ိန္တြင္ တန္းခါးဖြင့္လွ်က္ လူေလးေယာက္ဝင္လာသည္။ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဂ်ပန္နပန္းသမားမ်ားကဲ့သို႔ႀကီးမားေသာ အရိပ္မဲမဲႀကီးေလးခုသည္ အကၽြႏု္ပ္၏ၿခီႏွင့္လက္မ်ားကို ေလးဖက္ေလးတန္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ အကၽြႏ္ုပ္လည္း ၿခီႏွင့္လက္မ်ားကို ရုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသည္။ လႈပ္၍ပင္မရ။ ေခၽြးျပန္လွ်က္ဟိသည္။ သတိဝင္လာ၍ ေဘးအိမ္ကိုအကူအညီေတာင္းမည္ဟု ေခါင္းေထာင္လိုက္ေသာအခါ ေနာက္ထပ္အရိပ္မဲမဲႀကီးတခုသည္ တန္းခါးေပါက္မွဝင္လာၿပီး ထြန္းေမာင္ေခ်မွာလည္း သနားစရာမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေနာက္မွေမွ်ာင္၍လိုက္ပါလာသည္။ ေအာ္ခ်ိန္ပင္မရ ထိုအရိပ္မဲႀကီးသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ခါးကိုခြထိုင္လွ်က္ လိုင္ဖင္းကိုညွစ္သည္တြင္ ေအာ္ေသာ္လည္းအသံမထြက္။ လိုင္ဖင္းပ်စ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိျပဴးလွ်ာထြက္လာသည္။ ေၾကာက္စိတ္မႊမ္ၿပီး အသကုန္ရုန္းေသာ္လည္း တစိေခ်လည္း မလႈပ္။ ပကတိ အရိပ္မဲႀကီးငါးခု၏ ခ်ဳပ္ထားသည့္အတိုင္း ၿငိမ္လွ်က္ဟိသည္။ ထြန္းေမာင္ေခ်မွာလည္း ကူေဖာ္မရ။ ေဘးနားကထိုင္၍ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ၾကည့္နီသည္။ အကၽြႏု္ပ္ မည္မွ်ပင္ရုန္းေသာ္လည္း မထူး။ လိုင္ဖင္းမွာလည္း ပ်စ္သထက္ပ်စ္လာသည္။ ပါးစက အျမႇပ္မ်ားထြက္လာရာ စိတ္ကိုလံုးလံုးေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ဤအတိုင္းၿငိမ္ခံလိုက္သည္။ အလိုဟိသမွ် လုပ္ကတ္ဖိ။ သီျခင္းကိုရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုေအာက္မိလွ်က္ “ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ” စိတ္ထဲ တိုးတိုးေခ်ရြတ္ဆိုလိုက္သည္။

တရားခံသိပ်ာယ္
---------------
ထိုသို႔ ရြတ္ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အကၽြႏု္ပ္၏ခႏၶာကိုယ္မွာ ေပါ့ပါးလားသည္။ အရိပ္နက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ထြန္းေမာင္ေခ်ပါ နီးစပ္ရာျပတင္းေပါက္မ်ားမွ ခုန္ထြက္ၿပီးလားကတ္သည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း အလြတ္မပီး ညာဖက္လက္ကို ေခါင္းအံုးေအာက္သို႔ထည့္၍ ဓါးေျမွာင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး ေနာက္ဘိတ္ဆံုးျမင္ရေသာ အရိပ္မဲမဲႀကီးကိုလွမ္းေပါက္လိုက္ရာ လက္ေမာင္းကိုစိုက္ဝင္လားသည္တြင္ ဓါးတန္းလန္းႏွင့္ထြက္ၿပီးလားသည္။ အရိပ္တြင္ ဓါးစိုက္ဝင္ႏိုင္သည္မွာ ေမွာ္ဆရာတဦးေျပာဖူးသည့္အတိုင္းပင္ ဘုရားေညာင္ရီအိုးမွရီမ်ားျဖင့္ ဆီးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ႏိုင္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္လည္း တရားခံကို ေနာက္နိသိရပ်ာယ္ဟု ေက်နပ္မိသည္။ ယင္းနိက ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္အိပ္မေပ်ာ္ပဲ ညဥ့္လံုးေပါက္ထိုင္၍မိုးလင္းသည္။ မိုးလင္းေသာအခါ ကဇူးကိုင္းရြာဖက္သို႔ ထြက္လာလတ္သည္။ ရြာလယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ လဖက္ရည္ဆိုင္ကိုရွာမတြိပဲ ယင္းနီရာတြင္ ေဗာဓိပင္ႀကီးတပင္ႏွင့္ ရီကန္ပ်က္တခုကိုရာ တြိရသည္။ ရြာမွာ အိမ္ေပါင္း (၃၀) ခန္႔ဟိၿပီး လမ္းတလမ္းရာဟိေသာေၾကာင့္ မွားႏိုင္စရာအေၾကာင္းမဟိ။ ဝါႀကီးအိုႀကီးတလံုး ထိုင္၍ဆီးလိပ္ဖြာေသာက္နီသည္ကိုတြိေသာေၾကာင့္ လား၍မီးၾကည့္သည္။

“အဖိုး ... ေအနားက လဖက္ရည္ဆိုင္ ဇာသို႔ေရာက္လားပါေရလဲ”
“အေဝး... ေမာင္ေခ်... ေအရြာမွာ လဖက္ရည္ဆိုင္က မဟိကာ”
“အဖိုး ... ကၽြန္ေတာ္ ညကညဥ့္ခါကေတာင္ ေရာက္ခပါသိမ့္ေရ... ညီေအးမငါးေယာက္ဟိပါေရ ယင္းဆိုင္မွာ”
“အေဝး.. ေမာင္ေခ်... ညီမငါးေဖာ္နန္႔ မင္းတြိခပ်ာယ္ထင္ေရ.... ယင္းစုန္းမငါးေယာက္ကို တြိဖူးလူ.. အသက္ရွင္ေရလို႔မဟိေဝး... မင္းသတိနန္႔ရာ နီလီဖိ”

ယင္းပိုင္ေျပာေသာအခါ အကၽြႏု္ပ္မွာ ၾကက္သိမ္းၿဖိမ့္ၿဖိမ့္ထလားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသို႔ အယင္ျပန္လာလတ္ၿပီး ယင္းနိတြင္းခ်င္းပင္ အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ကာ ၾကံဳရာကားျဖင့္ မင္းျပားသို႔လိုက္ပါလာလတ္သည္။

ကဇူးကိုင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာက္ဖူးေသာအခါ အသင္သိပါလိမ့္မည္။

(နတ္ေမာင္)

Monday, May 11, 2009

မမတိနန္႔ လားမၿပိဳင္ကဲ့


မမတိနန္႔ လားမၿပိဳင္ကဲ့
---------------------
တခါက လင္သယ္ ကုန္းထက္ကို တနားတပိုအိပ္ဖို႔ တက္လားေရခါ၊ မယားသယ္က ငါးဖမ္းဘုတ္ကို ရီထဲခ်ပနာ ကမ္းနန္႔ အင္တန္ေခ်ေလာက္အ၀ီးမွာ ေက်ာက္ခ်ပနာ စာဖတ္နီပါေရ။
ရီကန္ေစာင့္ လံုၿခံဳေရးက ဘုတ္နန္႔ ေရာက္လာပနာ
"ဇာလုပ္ နိန္စြာပါေရလဲ" လို႔ မီးလိုက္ေတ။
"အကၽြန္ စာဖတ္နီစြာပါ"
"ေအခ်င့္ တားျမစ္နယ္ၿမီဆိုစြာကို သိပါေရလား။"
"အကၽြန္ ငါးမွ်ားနီစြာမဟုတ္ပါ။ စာဖတ္နီစြာပါ။"
"ေယေကလည္း ဘုတ္ထဲမွာ ငါးဖမ္းကရိယာ အစံုအလင္ ပါနီေရအတြက္နန္႔ အခ်ိန္မရီြး ငါးဖမ္းႏိုင္ပါေရ။ တာ၀န္အရ ဒဏ္ရိုက္ရပါဖို႔"
"စာဖတ္နီစြာကို ဒဏ္ရိုက္ပါဖို႔လား"
"ေအခ်င့္ တားျမစ္နယ္ၿမီ ျဖစ္နီလို႔ပါ"
"အကၽြန္ ငါးမွ်ားနီစြာ မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္နီစြာပါ"
"ေယေကလည္း ဘုတ္ထဲမွာ ငါးဖမ္းကရိယာ အစံုအလင္ ပါနီေရအတြက္နန္႔ အခ်ိန္မရီြး ငါးဖမ္းႏိုင္ပါေရ။ တာ၀န္အရ ဒဏ္ရိုက္ကို ရိုက္ရပါဖို႔"
"ယင္းပိုင္ဆိုေက အကၽြန္လည္း အခင့္ကို ကာမေစာ္ကားမႈနန္႔ တိုင္ရပါဖို႔"
"ယာ မေခ်။ နင့္ကိုငါ တိုက္ေတာင္ မတိုက္သိမ့္ကာ"
"ဟုတ္ပါေရ။ ေယေကလည္း အခင့္မွာ ကရိယာ အစံုအလင္ ပါနီပါေရ။ အခင္ အခ်ိန္မရြီး စႏိုင္ေရဆိုစြာကို အကၽြန္သိနီပါေရ"
"ေကာင္းယင့္ မေခ်။ အားလံုးကို ဂရုစိုက္ပါ" ဆိုပနာ ရီကန္ေစာင့္လံုၿခံဳေရးစြာ အနားက ခ်က္ခ်င္းထြက္ၿပီးလားခပါေရ။

(စံဂိုးေအာင္)


Sunday, May 10, 2009

လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္


အယင္ ကြန္ပ်ဴတာတိေပၚစက ေမာင္ေကာင္းစံရို႕ နယ္တကာလွည့္ပနာ ကြန္ပ်ဴတာေရာင္းခပါေရ။ တႏွစ္အာမခံနန္႔ ပ်င္လည္း ပ်င္ပီးပါေရ။ တရက္နိ နယ္ေဖာက္သယ္တေယာက္က ဖုန္းဆက္လာပါေရ။

ေဖာက္သယ္။ ။ ဟဲလို၊ ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာပ်င္ခ်င္လို႔ပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ရပါေရ။ ဇာပိုင္ ပ်က္စြာလဲ ေျပာျပပါ။
ေဖာက္သယ္။ ။ ကေကာင္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ခါ မဟုတ္ပါ။ လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္ ပ်က္လားစြာေလာက္ပါရာ။

ေကာင္းစံလည္း ေခါင္းေနာက္လားပါေရ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္ ပ်က္လားပါေရလတ္။ ဇာခါကမ်ား တပ္ပီးလိုက္ပါေရလဲ။

ေကာင္းစံ။ ။ ဇာခါက ၀ယ္စြာပါလဲ။
ေဖာက္သယ္။ ။ အယင္ႏွစ္ နတ္ေတာ္လကပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတိ မတပ္ပီးပါ။ ဇာနီရာက ၀ယ္စြာလဲမသိပါ။
ေဖာက္သယ္။ ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အကိုရို႕ဆိုင္က လာ၀ယ္စြာပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ေကာင္းပါပ်ာယ္။ ယင္း လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ဇာနားမွာ တပ္ထားစြာပါလဲ။ ဇာတစိပ္ ကပ္ထားပါေရလဲ။
ေဖာက္သယ္။ ။ တနားေခ်ပါနန္း။ ကၽြန္ေတာ္ တခ်က္ ၾကည့္လိုက္ပါမည္။

ရပါပ်ာယ္။ ယင္း လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ေလးေထာင့္ဗံုး ရိွဖက္ အထက္နားမွာ ဟိပါေရ။ ခလုတ္ေခ်ကိုႏွိပ္လိုက္ေက လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ရိွဖက္ကို ထြက္လာပါေရ။ အလယ္မွာ လဖက္ရည္ခြက္နန္႔ကြက္တိ အေပါက္ ေဖာက္ထားပါေရ။ လဖက္ရည္ခြက္ မထည့္ခ်င္ဆိုေက ေနာက္တေခါက္ ယင္းခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပန္၀င္လားပါေရ။ တခ်က္ေခ်ပါ။ တစိပ္ကို ၾကည့္လိုက္ပါေမ။ 4X လို႔ ရြီးထားပါေရ။

အဘာေလး သီပ်ာယ္ မလားဂု။ CD Drive ကို လဖက္ရည္ခြက္ ထည့္စြာဆိုပနာ ေအလူသံုးလာစြာ ဇာေလာက္ၾကာလားပ်ာယ္လဲ မသိ။

(စံဂိုးေအာင္)

Saturday, May 9, 2009

ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပဲြ


ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပဲြ
----------------------------------------------
၁၈၂၄ ခု ေမလ (၅) ရက္နိ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္စစ္မေၾကျငာခင္ကပင္ ရခိုင္အာသံစစ္မ်က္ႏွာ၌ အနီအထားမွာ တင္းမာလွ်က္ဟိသည္။ ၁၈၂၃ ခု စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္နိတြင္ သွ်င္မျဖဴကၽြန္း၌ အဂၤလိပ္တပ္စိပ္တစိပ္ကို စခန္းခ်ထားသည္။ ထိုစခန္းကို ျမန္မာမ်ားသိမ္းပိုက္ၿပီး အဂၤလိပ္တပ္သားအမ်ားအျပားသီဆံုးကတ္ရသည္။ မ်ားမၾကာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက သွ်င္မျဖဴကၽြန္းကို အခုအခံမဟိျပန္သိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း အာသံစစ္မ်က္ႏွာ၌ အနီအထားမွာ ဆိုးရြားနီၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာဗႏၶဳလတပ္မ်ားက အင္အားစုေဆာင္း၍ သွ်င္မျဖဴကၽြန္းအားျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ အဂၤလိပ္ဖက္က အက်အဆံုးမ်ားစြာဟိသည္။ ေမာင္ေတာကမ္းဖက္တြင္လည္း အရွိအိႏၵိယကုမၸဏီမွ အရာဟိတဦးႏွင့္ ဗိုလ္တဦးအလည္ဖိတ္ေခၚၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။ ဗႏၶဳလက သေဘာမတူသျဖင့္ သူရို႕ႏွစ္ဦးအား ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္လိုက္သည္။ ျမန္မာဖက္က ေတာင္းပန္ျခင္းတစံုတရာမျပဳလုပ္ေပ။ စေသာစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာ၌ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာမ်ားက ဘဂၤလားတနယ္လံုးကိုသိမ္းပိုက္ရန္ တာစူလွ်က္ဟိသည္။ သို႔ျဖင့္ ဗႏၶဳလသည္ ေျမာက္ဦး၌ အင္အားစုေဆာင္းလွ်က္ဟိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္အင္အားမွာ ဘဂၤလားတပ္ဦး၌ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ဟိသည္။ ရခိုင္တပ္စိတ္တစိပ္လည္း ရာမူး (ပန္း၀ါ) တြင္ တပ္စဲြခ်ထားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဗႏၶဳလမွာ ေျမာက္ဦးတြင္ တပ္စဲြလွ်က္ဟိသည္။ သို႔ေသာ္ ရွိတန္းတြင္ သူ၏တပ္မ်ားကို အတြင္း၀န္ေမာင္၀အားဦးစီးခိုင္းထားသည္။ သူ၏တပ္မ်ားမွာ ဘူးသီးေတာင္ လက္၀ဲဓါတ္အလြန္ အလယ္သံေက်ာ္ဆိပ္ထိတပ္ျဖန္႔ထားသည္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ား နတ္ျမစ္အားျဖတ္ကူးေၾကာင္း ျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္တပ္စဲြထားေသာ ၿဗိတိသွ်တပ္စုတစုက သတင္းပီးပို႔သည္။ အမ်ားမၾကာ (ပင္း၀ါ) ေတာင္ဖက္ ရတ္နာပေလာင္အားျမန္မာတပ္မ်ားသိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကပၸတိန္ႏိုတင္မွာ ပင္း၀ါတြင္ တပ္စဲြလွ်က္ဟိသည္။ ကပၸတိန္ႏိုတင္က တပ္သားအခ်ိဳ႕ကို ရာမူးတြင္ခ်န္ထားခၿပီး ရခိုင္တပ္သား (၁၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ ေမလ (၁၁) ရက္နိညဇာသားတြင္ ရတ္နာပေလာင္သို႔ စတင္ထြက္ခြာသည္။ ျမန္မာမ်ားက ေတာင္ကုန္းမ်ားထက္တြင္ တပ္စြဲထားသည္။ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းကို ေသနပ္မ်ားပစ္ေဖာက္၍ အေႏွာက္အယွက္ပီးသည္။ ရတ္နာပေလာင္အေရာက္တြင္ ညလံုးေပါက္တိုက္ပဲြျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ဖက္က သယ္ေဆာင္လာေသာ ခဲယမ္းလက္နက္ႏွင့္ ေသနပ္ႀကီး (၂) လက္ဆံုးယံႈးသည္။ လက္နက္သယ္ေဆာင္ေသာ ဆင္ေမာင္းသမားမကၽြမ္းက်င္ေသာေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကပၸတိန္ႏိုတင္က (ရ) ေယာက္သီဆံုး၊ (၁၁) ေပ်ာက္ဆံုးျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရာမူး (ပင္း၀ါ) သို႔ ဆုတ္ခြာလာရသည္။ တိုအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်ဖက္မွာ တပ္ခဲြသံုးခဲြ ပင္း၀င္တြင္တပ္ျဖည့္လာသည္။

ေမလ (၁၃) ရက္နိတြင္ ျမန္မာမ်ားသည္ ေအာင္ပဲြေၾကာင့္အတင့္ရဲလာၿပီး ပင္း၀ါတဖက္ကမ္းထိရွိတိုးလာသည္။ ရြာမ်ားကိုမီးလွ်ိဳ႕၊ ကၽြဲႏြားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္သည္။ ျမန္မာအင္အားမွာ လူတေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကပၸတိန္ႏိုင္တင္ေအာက္ အင္အားမွာ ပံုမွန္ (၃၅၀)၊ ဆဲြသံုး (၂၅၀) ႏွင့္ ရခိုင္တပ္သား (၄၅၀) ခန္႔ရာဟိသည္။ အင္အားမွာအလြန္အမင္းကြာေသာ္ျငားလည္း စစ္တေကာင္းက စစ္ကူေရာက္လာမည္ကိုေထာက္၍ ကပၸတိန္ႏိုတင္က ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ပင္း၀ါအားဆက္လက္ထိမ္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ေမလ (၁၄) ရက္နိတြင္ လက္နက္ႀကီး (၆) လံုးျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေခ်ာင္းကိုမကူးႏိုင္ေအာင္ ခံပစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမ်ားက ေခ်ာင္းဖ်ားပိုင္းမွနီ၍ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးလားႏိုင္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား တပ္စဲြထားရာ၀န္းက်င္ထိ ေရာက္ဟိလာသည္။ ေမလ (၁၆) ရက္နိတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ားရွိတိုးလာၿပီး တရက္လံုးတိုက္ပဲြျဖစ္သည္။ ကပၸတင္ႏိုတင္က ေနာက္ဆုတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ေသာ္လည္း ေနာက္နိတြင္ တပ္ကူေရာက္လာမည္ကိုသိ၍ ဆက္လက္တပ္စဲြထားသည္။ တိုက္ပဲြမွာ တရက္ႏွင့္ တမြန္းတည့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတပ္မ်ားကလည္း တပ္ကူေရာက္လာၿပီး ခံကတုတ္ႏွင့္ ကိုက္ (၃၀) အကြာထိေရာက္လာသည္။ မိုးထက္ (၉) ခ်က္တီးခန္႔တြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဆဲြသံုးတပ္မ်ားက ေနာက္ဆုတ္လာလတ္သည္။ ဆင္မ်ားလည္းေၾကာက္ၿပီးထြက္ၿပီးကုန္သည္။ ကပၸတိန္ႏိုတင္က လူအင္အား (၄၀၀) ျဖင့္ ဆက္လက္ထိမ္းထားရန္ မဟန္မွန္းသိေသာအခါ တပ္ဆုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ လက္နက္မ်ားစြာ ေနာက္ခ်န္ထားခရသည္။ တမိုင္ခန္႔ေလာက္ရာ စနစ္တက်ဆုတ္ခြာႏိုင္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းအကူးတြင္ လြယ္ကူေအာင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစြာကို စြန္႔ပစ္လိုက္ရသည္။ ျမန္မာတပ္မ်ားကလည္း ေနာက္မွာ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည္။ တပ္အားလံုးဖရိုဖရဲျဖစ္ကုန္သည္။ က်ဆံုးအင္အားမွာ (၂၅၀) ခန္႔ျဖစ္ၿပီး အသားျဖဴအရာရွိ (၆) ဦး၊ အႏၵိယကုလားအရာရွိ (၃) ဦးအနက္ (၃) ေယာက္ရာအသက္ရွင္သည္။ ထိုသံုးေယာက္အသင္ရွင္သည္တြင္လည္း (၂) ေယာက္က ဒါဏ္ရာႏွင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားက ပင္း၀ါကိုသိမ္းၿပီး ရွိသို႔မိုင္ (၂၀) ခန္႔အကြာ စုကၠရာထိခ်ီတက္လာသည္။ ေဒသခံမ်ားက အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပင္လွ်က္ဟိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာမ်ား ပင္း၀ါကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားက ရီေၾကာင္းအားျဖင့္ မာန္ေအာင္ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည္။ ေမလ (၁၂) ရက္နိတြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕သို႔အ၀င္ေခ်ာင္းထိ တပ္ေထာက္မ်ားေရာက္လာသည္။ ေလာင္းသမၸာန္တစီးအား ကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ထဲဖက္သို႔ ရန္သူျမန္မာတပ္အနီအထားကိုစံုစမ္းရန္လႊတ္လိုက္သည္။ ေမလ (၁၄) ရက္နိတြင္ လူအင္အား (၃၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ေခ်ာင္းအတိုင္း၀င္၍ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ကိုတက္သိမ္းသည္။ ပထမ ရွိတန္းစခန္းေထာက္ကိုသိမ္းၿပီး ဒုတိယ စခန္းကိုျပန္သိမ္းသည္။ ေမလ (၁၉) ရက္နိတြင္ ေၾကာက္ၿပီးထြက္ၿပီးရန္ႀကံေသာ ျမန္မာၿမိဳ႕၀န္အား လမ္းတြင္ ကင္းေထာက္တပ္ခဲြက ဖမ္းမိသည္။ ကၽြန္းကိုထိမ္းရန္ တပ္ရင္း (၂၀) အားခ်န္ထားခၿပီး က်န္တပ္အင္အားျဖင့္ ရန္ကုန္သိမ္းရန္ ဆက္လက္ခ်ီတက္သည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားက ရန္ကုန္ကို၀င္သိမ္းသျဖင့္ ဗႏၶဳလရခိုင္မွ ဆုတ္ခြာရသည္။ ေမာင္ေတာ၊ လက္၀ဲဓါတ္ ရွိတန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ တပ္အင္အားအနည္းငယ္မွ်ရာခ်န္ထားခသည္။ ပင္း၀ါစစ္ပဲြတြင္ ျမန္မာဖက္က (၂၀၀) ခန္႔ဒါဏ္ရာရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်၏အဖမ္းအဆီးခံရကာ သတင္းေပါက္ၾကားမည္စိုးသျဖင့္ အားလံုးကို အစတုန္းသတ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ၁၈၂၄ မိုးရာသီတြင္ ရာသီဥတုအနီအထား၊ သဘာ၀အနီအထားမ်ားေၾကာင့္ စစ္တိုက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ စစ္ဆင္မႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရသည္။ မိုးရာသီကုန္သည္ႏွင့္ ရခိုင္ကိုသိမ္းရန္အမိန္႔ရသည္။ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ေျမာက္ဦးသို႔ခ်ီတက္ရန္ႏွင့္ ယင္းတြင္တပ္စဲြထားေသာ ျမန္မာတပ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ဆင္မႈအစျပဳသည္။ ရခိုင္သိမ္းမည့္တပ္အင္အားမွာ (၉၉၃၂) အင္အားဟိသည္။ ဘဂၤလားျမင္းစီးတပ္သား (၆၀၀) ၊ အေျမာက္တပ္ (၆၅၀) ၊ ရခိုင္တပ္ (၅၅၃) ႏွင့္ ရွိတန္းထိုးေဖာက္ (၆၄၉) ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းစစ္ဆင္မႈကို ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (Brigadier General Morrison) က ဦးစီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးအႀကံပီးအျဖစ္ စစ္တေကာင္းခရိုင္၀န္တရားသူႀကီး (District Magristrate of Chittagong, Robertson) ကလိုက္ပါၿပီး ေရာ္ဘတ္ဆင္ႏွင့္အတူ ရခိုင္သားအနည္းငယ္လိုက္ပါသည္။ ၁၈၂၅ ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိတြင္ စစ္ဆင္မႈစသည္။ ေဖဖ၀ါရီလ (၁) ရက္နိတြင္ ေမာင္ေတာကိုစသိမ္းသည္။ ရခိုင္သားမ်ားက ျမန္မာကိုေၾကာက္၍ ၿဗိတိသွ်မ်ားအားကူညီရန္ တြန္႔ဆုတ္လွ်က္ဟိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ားအားအကူအညီမပီးရန္သတိပီးရသည္။ ေဖဖ၀ါရီလ (၁၂) ရက္တြက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ လုပ္ငန္းစတင္သည္။ ရာသီဥတုဆိုး၀ါးသျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္းတင္သေဘၤာတစီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစြာဆံုးယံႈးရသည္။ လူသီလူေပ်ာက္မဟိ။ (၂၀) ရက္နိတြင္ ကုန္းေၾကာင္းခ်ီလာေသာတပ္မ်ား အငူေမာ္သို႔ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖဖ၀ါရီ (၂၇) ရက္နိတိုင္ေအာင္ ရီေၾကာင္းခ်ီမည့္တပ္မ်ားကို စုစည္းမရျဖစ္နီသည္။

ေခ်ာင္းဖီလာတြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားအနည္းငယ္အထိနာသည္။ စစ္ေတြတဖက္ကမ္း ဆင္ေတာ္ေမာ္တြင္တပ္စဲြထားေသာ ျမန္မာမ်ားအား ေမာင္းထုတ္လိုက္ႏိုင္သည္။ ရီေၾကာင္းခ်ီသည့္သေဘၤာမ်ားကို ပိႏၷေခ်ာင္းရြာသူႀကီးက လမ္းျပသည္။ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းခ်ီ၍ ပုဏၰားကၽြန္းတဖက္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၀တြင္ တပ္ခ်သည္။ ေဖဖ၀ါရီလ (၂၁) ရက္နိတြင္ ကုလားတန္ျမစ္တေလွ်ာက္ စစ္သေဘၤာ (၁၀၀) ခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာတပ္အင္အား (၂၀၀၀) ခန္႔ဟိေၾကာင္းသတင္းရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လူတင္စစ္သေဘၤာ (၈) စီးႏွင့္ လက္နက္တင္ (၅) စီး လူအင္အား (၄၅၀) အား စတင္ေစလႊတ္သည္။ စစ္ေတြေျမာက္ဖက္ (၂၈) မိုင္အကြာ ေခ်ာင္းဖီလာတြင္ ျမန္မာမ်ားအခိုင္အမာ တပ္စဲြထားေၾကာင္းသတင္းရဟိသည္။ တပ္အင္အားမွာ (၁၀၀၀) ခန္႔မွ်ဟိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးသို႔ခ်ီရာလမ္းေၾကာင္း ေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္စီရန္ ေခ်ာင္းဖီလာျမန္မာတပ္ကို ဦးစြာပထမၿခီမႈန္းပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖဖ၀ါရီလ (၂၃) ရက္နိတြင္ ေခ်ာင္းဖီလာျမန္မာတပ္ကို စျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္အင္အားမွာ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပိုမ်ားနီသည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားအား ျမန္မာကင္းေထာက္စခန္းႏွစ္ခုမွ ေသနပ္မ်ားပစ္ေဖာက္သည္။ ျမန္မာမ်ားက ေသနပ္မ်ားပစ္ေဖာက္နီသျဖင့္ ကမ္းတက္မရျဖစ္နီသည္။ ႏွစ္နာရီခန္႔ အျပန္အလွန္ေသနပ္မ်ားပစ္ေဖာက္ၿပီးေနာက္ တပ္ရင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေခ်ာင္းအတိုင္းစုန္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ျဖားရီတက္တြင္ သေဘၤာသံုးစီးကမ္းကပ္လိုက္သည္။ အခ်ိန္မွာ ညဇာသား (၅) ခ်က္တီးခန္႔ျဖစ္သည္။ ကမ္းကပ္ခ်ိန္မွာ မိုးထက္သား (၅) ခ်က္တီးထိျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေစာပိုင္းတိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာဖက္က အထိနာထားသျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္တစံုတရာမဟိ။ ၿဗိတိသွ်ဖက္မွ (၄) ေယာက္က်၊ (၃၁) ေယာက္ဒါဏ္ရာရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ၄င္းေတာင္ဖီလာစခန္းအားတက္သိမ္းရန္အစီအစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ္ဘတ္ဆင္က ရီေၾကာင္းခ်ီလွ်င္ ေႏွးသည္ကတေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းဖီလာႏွင့္ အငူေမာ္တြင္တပ္စဲြထားေသာ ျမန္မာမ်ားကၾကားျဖတ္အတိုက္ခံရမည္ကိုသတိထား၍ ကုန္းေၾကာင္းခ်ီရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဟင္းခရြာေခ်ာင္းေတာင္ဖက္ႏွင့္ အရွိကမ္းမွ ကုန္းေၾကာင္းစခ်ီသည္။ သို႔ေသာ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းအလြန္မ်ားသျဖင့္ ေျမာက္ဦးတေရာက္ခ်ီတက္ရန္မလြယ္။ တခ်ိဳ႕နီရာမ်ားတြင္ ေတာေတာင္မ်ားကလည္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ရာသီဥတုမွာ ပူေသာ္လည္းေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။ ေခ်ာင္းမ်ားမွာ အညာရီႀကီးျခင္းမဟိ။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပသည္။ မတ္လ (၂၀) ရက္နိတြင္ ဟင္းခရြာေခ်ာင္းက စျဖတ္သည္။ (၂၄) ရက္နိ စပါးထားေခ်ာင္းကမ္းေထာင့္တြင္ စခန္းခ်သည္။ ရန္သူျမန္မာတပ္မ်ားက ရွိ (၂) မိုင္အကြာ ပါးေတာ္ေတာင္တြင္ တပ္စဲြထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္းေၾကာင္းခ်ီလာေသာတပ္မ်ားသည္ စစ္တေကာင္းက စထြက္လာကတည္းက မည္သည့္အခက္အခဲမွ်မဟိ။ (၂၅) ရက္နိတြင္ ရွိတန္းတပ္ခဲြတခုက စပါးထားေခ်ာင္းႏွင့္ ၀ါးၿပိဳင္ေခ်ာင္းကို စျဖတ္ကူးသည္။ (၂၆) ရက္နိတြင္ တပ္ရင္းတခုလံုးကူးျဖတ္သည္။ ခ်ီတက္ရာတြင္ လမ္းေၾကာင္း (၄) ခုခဲြ၍ ခ်ီတက္သည္။ လက္၀ဲဖက္တြင္ သေဘၤာျဖင့္ခ်ီတက္သည္။ အခက္အခဲဟိသည္မွာ ဆင္ျဖဴေတာင္ေခ်ာင္းရီတိမ္သျဖင့္ အခက္ႀကံဳရသည္။ တပ္ရင္းက ေခ်ာင္းကမ္းနားေယာင္ ကုန္းေၾကာင္းခ်ီသည္။ ပါးေတာ္ေတာင္တြင္ တနာရီေလာက္တိုက္ပဲြျဖစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားထြက္ၿပီးလားကတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာေတာင္ထူထပ္သျဖင့္ ရွိဆက္ခ်ီတက္ရန္ အနည္းငယ္ၾကန္႔ၾကာနီသည္။ ျဖားက်သည္ႏွင့္ ဇီးဇာေခ်ာင္းကိုျဖတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မ်ားက ေခ်ာင္းဖီလာစခန္းကို စြန္႔ခြာၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာတပ္မ်ားက ေျမာက္ဦးေတာင္ဖက္ (၁၀) မိုင္အကြာ မဟာထီးတြင္ တပ္စဲြထားသည္။ ေလာင္းၾကက္ေခ်ာင္းက ဘက္သံုးတန္ကာဆီးထားသည္။ ကမ္းေထာင္းက ေစာက္သည္။ ေတာင္ကုန္းက ခံတပ္ျဖစ္နီသည္။ ျမန္မာတပ္စိပ္တစိပ္က ၿဗိတိသွ်တပ္ႏွင့္ရွိဆိုင္ တဖက္ကမ္းတြင္ တပ္စဲြထားသည္။ (၂၇) ရက္နိ မိုးထက္ေစာေစာၿမံဳစဲသည္ႏွင့္ တပ္မဟာ (၄၄) မွ တပ္ခဲြသံုးခဲြက တဖက္ကမ္းမွ ရန္သူအားစတင္တိုက္ခိုက္သည္။ ေျပာင္းအေျမာက္မ်ားစြာပစ္ေဖာက္ၿပီးေနာက္ ျဖားရီက်တြင္ ေခ်ာင္းကိုျဖတ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခုခံမႈ တစံုတရာမဟိဘဲ မဟာထီးကို သိမ္းပစ္ႏိုင္သည္။ ယခုအခါ ေျမာက္ဦးႏွင့္ခရီးမ်ားစြာ မကြာ၀ီးေတာ့ေပ။ ျမင္းတပ္ဖဲြ႕ကလည္း ျမန္မာမ်ား တန္းထားမ်ားကိုမဖ်က္ဆီးမွီ အခ်ိန္မွီေမာင္းႏွင္ထုတ္ႏိုင္လိုက္သည္။ မဟာထီးႏွင့္ ေျမာက္ဦး ေက်ာက္ခင္းလမ္းဟိသည္။ မတ္လ (၂၈) ရက္နိတြင္ ပရိန္သို႔ေရာက္သည္။ ပရိန္မွာ ေျမာက္ဦးသို႔၀င္ရန္ အရွိတန္းခါးေပါက္ႏွင့္ အနီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားက ေပ (၃၅၀) (၄၅၀) အျမင့္ဟိေသာ ေတာင္တန္းတေလွ်ာက္ ကြက္ၾကားကြက္ၾကား ခံတပ္ခ်ထားသည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္လည္း လူ (၃၀၀၀) ျဖင့္ တပ္စဲြထားသည္။ ျမန္မာတပ္စုစုေပါင္းအင္အားမွာ (၉၀၀၀) ခန္႔ဟိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ မတ္လ (၂၉) ရက္နိတြင္ ၿခီျမန္တပ္ရင္း (၅၄) မွ တပ္ခဲြတခဲြ ေျမာက္ဖက္ခံတပ္ကို စတိုက္ခိုက္သည္။ ဒုတိယၿခီျမန္တပ္မွ တပ္ခဲြ (၄) ခဲြ၊ (M.N.I) တပ္ရင္း (၁၀) ႏွင့္ (၁၆) မွ တပ္ခဲြ (၆) ခဲြ၊ ရခိုင္တပ္ခဲြတစ္ခဲြ ပူးေပါင္းပါ၀င္တိုက္ခိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမပိုင္းတြင္ အက်အဆံုးမ်ားသည္။ အထိအခုိက္မ်ားစြာဟိသည္။ အရာဟိမ်ားစြာ အထိနာသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေရာ္ဘင္ဆင္ႏွင့္အတူလိုက္ပါလာေသာ ရခိုင္လူႀကီးမ်ားကိုေခၚယူ၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း အႀကံမ်ားရယူသည္။ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ္ဘင္ဆင္သည္ လူပ်ိဳလူရြယ္ျဖစ္ၿပီး အရုပ္လည္းလွသည္။ ပရိန္သွ်င္မ ျမသြင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ္ဘင္ဆင္အားခ်စ္ႀကိဳက္နီသည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးျဖစ္ရျခင္းမွာ ပရိန္သွ်င္မ ျမသြင္အား ဂရုမစိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္လူႀကီးမ်ားအႀကံဥာဏ္ရယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ္ဘင္ဆင္မွာ ပရိန္သွ်င္မျမသြင္ႏွင့္ လက္ထပ္ပဲြျပဳလုပ္ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ရခိုင္တပ္သားမ်ားအား စိတ္ယံုၾကည္မႈ ရစီရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကိုၾကားသည္ႏွင့္ ျမန္မာမ်ားလည္း ေၾကက္ရြံ႕စီမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ လက္ထပ္ပဲြကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးသို႔၀င္ရန္ အဓိက လီသာေတာင္ခံတပ္ကိုတိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မတ္လ (၃၁) ရက္နိ ညဥ့္ေမွာင္သည္ႏွင့္ လီသာေတာင္ခံတပ္ကို စတိုက္သည္။ တဖက္က အႀကီးအက်ယ္အေျမာက္ေျပာင္းမ်ားပစ္ေဖာက္၍ ဖိတိုက္နီစဥ္တြင္ တဖက္က ညတြင္ ေတာင္ထက္သို႔ခ်ီတက္သည္။ လေရာင္ရိပ္ရိပ္ဟိေသာ္လည္း ရန္သူမ်ားမရိပ္မိ။ ေနာက္နိမိုးထက္တြင္ အေျမာက္ႀကီးတလက္ကို ေတာင္ထက္သို႔ ထမ္းတင္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းအေျမာက္အကူျဖင့္ ထိုးစစ္ကိုပိုျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာမ်ား စိတ္ဓါတ္ဖရိုဖရဲျဖစ္ၿပီး ဒေယာမရ ထပိန္မရထြက္ၿပီးကတ္ရသည္။ ပရိန္သွ်င္မျမသြင္အား ေၾကာက္သည္လည္းတခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္မွစ၍ ဒါဏ္ရာအနာတရရသည္မွာ (၂၁၃) ဦးျဖစ္၍ (၃၀) သီဆံုးသည္။ သံုးရက္ခန္႔မည္သို႔မွ်မတားျဖစ္ေသာ္လည္း ေလးရက္ေျမာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွတစံုတရာ လုယက္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ သားမယားမ်ားအား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက ႀကီးစြာအျပစ္ပီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။ ထိုသို႔အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးထြက္ၿပီးကုန္ေသာျပည္သူမ်ား ျပန္လာလတ္ကတ္သည္။ ေျမာက္ဦးကိုသိမ္းၿပီးေသာ္ ျမန္မာမ်ား အသီးသီးတိမ္းေယွာင္ထြက္ၿပီးကုန္သည္။ ေနာက္ကလိုက္တိုက္ေသာ္လည္း လူ (၃၀၀) ခန္႔ေလာက္ရာ သီဆံုးဖမ္းမိရလိုက္သည္။ အမ္း၊ ဒလက္ဖက္သို႔တခ်ိဳ႕၊ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္းဖက္မွ ျမန္မာျပည္သို႔တခ်ိဳ႕ အသီးသီးထြက္ၿပီးလားကတ္သည္။ ေျမာက္ဦးကိုသိမ္းၿပီးေသာ္ ရမ္းၿဗဲကိုဆက္သိမ္းသည္။

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္းပိုင္း၌ မာန္ေအာင္မွ တပ္အင္အား (၂၀၀) ခန္႔ ရမ္းၿဗဲေတာင္ပိုင္း ေအာင္လွျပင္၌ကမ္းတက္၌ ျမန္မာတပ္အမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးလိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တကၽြန္းလံုးအားသိမ္းပိုင္ျခင္းမျပဳလုပ္ခ။ မာန္ေအာင္၌ ေက်ာက္ခ်ထားေသာ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာမွ ထြက္ၿပီးေသာျမန္မာ (၂) ေယာက္ကိုဖမ္းမိၿပီး ျမန္မာမ်ားအနီအထားကို သတင္းရယူႏိုင္လိုက္သည္။ ဇႏၷ၀ါရီလကုန္ပိုင္း (၂၉) ရက္နိတြင္ တပ္ရင္ (၄၀) မွ အင္အား (၄၅၀) ႏွင့္ အေျမာက္စစ္သား (၄၈) ေယာက္ မာန္ေအာင္၌ အင္အားျဖည့္တင္းလာသည္။ လီအလြန္တိုက္သျဖင့္ ေဖဖ၀ါရီလ (၂) ရက္နိမွ ရမ္းၿဗဲသို႔ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည္။ ေခ်ာင္းနဖူး၌တပ္စဲြထားေသာ ျမန္မာတပ္ႏွင့္တိုက္ပဲြျဖစ္သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပစ္ခတ္ၿပီးသည္ေနာက္ ျမန္မာမ်ားထြက္ၿပီးလားကုန္သည္။ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ထဲဖက္မွ ျမန္မာမ်ားအင္အားျဖည့္တင္းလာသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ဖက္မွ က်ဆံုး (၄) ဦး၊ ဒါဏ္ရာရ (၂၄) ဦးျဖင့္ သေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္ထားရာသို႔ ဆုတ္ခြာပီးရသည္။ ေျမာက္ဦးကိုသိမ္းၿပီးသည္ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရာ္ဘတ္ဆင္က ရမ္းၿဗဲကိုသိမ္းရန္ (Brigadier General MacBean) အား အမိန္႔ပီးသည္။ ဧၿပီ (၂၂) ရက္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအားျပန္သိမ္းေသာအခါ အခုအခံအနည္းငယ္ရာဟိသည္။ တကၽြန္းလံုးကို အလြယ္တကူသိမ္းပိုက္ရယူႏိုင္လိုက္သည္။ ေျမာက္ဦးက်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရသျဖင့္ အားလံုးထြက္ၿပီးလားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္ တပ္တခ်ိဳ႕ကို သံတဲြသို႔ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ျမန္မာမ်ားျပန္လည္တိုက္ခိုက္လာမည္ကိုကာကြယ္ရန္ ရိုးေတာင္တဖက္သို႔ခ်ီရန္ တပ္အင္အားစုေဆာင္းၿပီးေသာ္လည္း မိုးက်လာၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ထားလိုက္ရသည္။ မိုးတြင္းတြင္ ေျမာက္ဦး၌ တပ္သားအမ်ားအျပားနာမက်န္းျဖစ္ကုန္သည္။ အဓိက အဖ်ားႏွင့္ ၀မ္းေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည္။ အင္အား (၁၅၀၀) ခန္႔ဟိေသာ ဥေရာပတပ္အင္အား ေမႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကားတြင္ လူဦးေရ (၂၅၉) ဦးသီဆံုးသည္။ စက္တင္ဘာကုန္ပိုင္းတြင္ လူ (၄၀၀) ခန္႔ ဆီးရံုတင္ရသည္။ လူ (၈၀၀၀) ေထာင္ခန္႔အင္အားဟိေသာ အိႏၵိယတပ္မ်ားက ထိုကာလအတြင္း လူေပါင္း (၈၉၂) ဦးသီဆံုးၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း (၃၆၄၈) ေယာက္ ဆီးရံုတင္ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (Morrison) လည္း ရခိုင္မွရေသာမနာမက်န္းမႈေၾကာင့္ အဂၤလန္သို႔အျပန္ လမ္းတြင္သီဆံုးသည္။

Arakan and The First Anglo-Burmese War, 8124-25 by B. R. Pearn ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။

Friday, May 8, 2009

အသစ္စက္စက္ရက္


အသစ္စက္စက္ရက္
-----------------------
မိုးထ ေရာင္ျဖဴလာပ်ာယ္
ငါ႐ို႕တိအားလံုးအတြက္
အသစ္စက္စက္ ရက္တရက္ --။

ညကငိုထားေရ အမိမ်က္လံုး
တတြတ္ရဲပ်ာ မ်က္ရည္တိ စိုနီတုန္း --။

“အားတင္းထားပါအမိ” လို႔
ေျဖသိမ့္စကားက လဲြ
တခုလည္းမတတ္ႏိုင္ေရသားတိကိုယ္စား
ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါယင့္။

နီပူဒါဏ္ေၾကာင့္
နီႀကံႀကံဆံပင္နန္႔ ငါ့အစ္မ
၀မ္းနည္းစရာတိမ်ားေရခါ
ဇာကို၀မ္းနည္းရဖို႔လဲမသိလို႔
“အကၽြန္မငိုေအာင္ က်င့္ထားေရ” လတ္ --။

မေတာ္မတရား ေစာ္ေစာ္ကားကား
ယုတ္ကန္းတိ အႏိုင္က်င့္ခံရတိုင္း
တက္ေခါက္အံႀကိတ္စြာမ်ားလြန္းလို႕
ၿပံဳးလိုက္ေတအခါပင္
တင္းနီေရမ်က္ေၾကာနန္႔
ငါ့အဘာ ငါ့အစ္ကို --။

ေရာင္ျဖဴလာေရ
အသစ္စက္စက္ ရက္တရက္ကို
ငါ႐ို႕ ပေဇာင္ႀကိဳဖို႔ေရာင္--။

(ဇုန္ဒတ္)

မင္းထီး


မင္းထီး
-----------
ရခိုင္စကားေျပာေရ
မိဖႏွစ္ပါးကမြီးဖြား
ငါ .. ရခိုင္စာကားေျပာေရ --။

စာဟိပါလွ်က္
ရခိုင္စာမသင္ဖူးေရ
ငါ့လက္ေခ်ာင္းတိ
ကၽြန္စာကိုရာ ရြီးတတ္ေတ --။

ငါ ...
ငါ့လက္ေခ်ာင္းတိကို ျဖတ္ --။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
(25/01/2009)

ဂ်တ္လူမ်ိဳးမ်ား (၂)


ဂ်တ္လူမ်ိဳးမ်ား(၂)
------------------------
ၾကာဆိပ္အင္းရြာတရြာလံုး ၿငိမ္ဆိတ္လွ်က္ဟိသည္။ ပုရစ္ေခ်၊ ႃမြီေခ်၊ ဖားေခ်ျမည္သံကလြဲလို႔ လူသူတိတ္ဆိတ္နီသည္။ ေျမာင္ဘက္သၤခ်ိဳင္းေတာက ခဲ၀ါအူသံမ်ား တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ၾကားနီရသည္။ အေဘာင္ၾကာဇံသာတေယာက္ သေဘာက္ခင္းအိပ္ဖို႔ပ်င္နီစဥ္တြင္ ခဲ၀ါအူသံမ်ားထြက္ပါလတ္သည္။ ၾကားနီက်ျဖစ္၍ အေဘာင္ၾကာဇံသာ ခဲ၀ါအူသံမ်ားကိုဂရုမစိုက္ဘဲ အိပ္ရာတြင္ ေဂါင္းခ်လိုက္သည္။ ကေကာင္းမၾကာ လူတစု အေဘာင္အိမ္ရိွတန္းခါးကို လာေခါက္သည္။ "အသူရို႕လဲ ညဥ့္မိုက္သိုင္ေခါင္" ဟု အေဘာင္က မီးလိုက္သည္။ “အကၽြန္ရို႕ ထိုဖက္ရြာကပါ၊ အကြ်န္႔မယား ကိုယ္၀န္ၾကင္နီလို႔။ ေက်းဇူးျပဳလို႔ ကူညီပါ"

အေဘာင္ၾကာဇံသာသည္ ဗိေႏၶာလက္သည္တေယာက္ျဖစ္သည္။ ရြာနီး၀န္းက်င္တြင္ သူမ မမီြးပီးခေသာ လူမဟိ။ အသူပင္ ကိုယ္၀န္ၾကင္ၾကင္ အေဘာင္ဘားသို႔ အၿပီးလာကတ္သည္။ အေဘာင္က ဇာခ်ိန္မွာလာေခၚလာေခၚ ၿပီး၍လား၍ ကူညီတတ္သည္။ အခုလည္း အေဘာင္တေယာက္ ပရုန္းနရုန္းထၿပီး တန္းခါးလားဖြင့္ပီးလိုက္သည္။ အလြန္လွပခန္႔ျငားေသာ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ (၅) ေယာက္သည္ အေဘာင္ကို အျပံဳးႏွင့္ဆီးႀကိဴလွ်က္ဟိသည္။ "အေဘာင္ အကြ်န္ရို႕ အဂၤရားခ်ိဳင္ရြာကပါ။ အကြ်န္႔မယား အေခ်မမီြးႏိုင္လို႔ အကူအညီလာေတာင္းစြာပါ။ အေဘာင္ လမ္းေလွ်ာက္ေက ေညာင္းဖို႔မွန္းသိလို႔ အကြ်န္ရို႕ ထမ္းကုတင္ပါ တခါတည္းယူလာပါေရ" ဟု လူရြယ္တေယာက္က ရိွကိုတလွမ္းတိုး၍ေျပာသည္။ "ေအး ေကာင္းယင့္" ဆိုပနာ အေဘာင္လည္း ကုတင္ထက္ တက္ထိုင္လိုက္သည္။ ထိုရြာသို႔ေရာက္ဖို႔ (၂) ခ်က္တီးေလာက္္ၾကာသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ ထိုလူရြယ္မ်ားသည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ စကားလံုး၀မေျပာ။ အေဘာင္စိတ္ထဲတြင္ “ကေကာင္းစကားနည္းေရ အေခ်တိရာမလား” ဟု စဥ္းစားနီမိသည္။

(၂) ခ်က္တိီးေလာက္အၾကာတြင္ သူရို႕ရြာစကို နင္းမိသည္။ တရြာလံုး တိတ္ဆိတ္နီသည္။ ရြာလယ္ေကာင္တည့္တည့္ အိမ္တအိမ္မွ မီးေရာင္ကိုျမင္ရသည္။ ကြ်န္းရြာအတိုင္းအတာအရ ေဒအိမ္သည္ လူရတတ္အိမ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္။ လူမ်ားသည္ အေဘာင္ၾကာဇံသာအား ထိုအိမ္ထက္သို႔ ေဆာင္ယူလားကတ္သည္။ အိမ္သည္ ပ်ိဳင္စီပ်ိဳင္ေထာင္ အိမ္ႀကီးရခိုင္ျဖစ္သည္။ တန္းပ်င္းခန္းကို၀င္ေသာအခါ အလြန္တရာမႊီးႀကိဳင္လန္းဆန္းေသာ အနံ႔တမ်ိဳးကို လွ်ဴလိုက္မိသည္။ အေဘာင္ကို အသက္ (၅၀) ခန္႔အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္က ဘယ္လက္ေခါင္အခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လားသည္။ လူရြယ္မ်ားကမူ တန္းပ်င္းခန္းတြင္ ထိုင္လွ်က္ေစာင့္ၾကည့္နီသည္။ ဘယ္လက္ေခါင္အခန္းတြင္ အသက္ (၂၅) ခန္႔အရြယ္ အလြန္တရာေခ်ာေမာလွပေသာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ အေခ်မမီြးႏိုင္ဘဲ ေအာ္ညီးလွ်က္ဟိသည္။ အမ်ားမၾကာ "အံုး၀န္၊ အံုး၀န္" ဟု အေခ်ငိုသံထြက္လာသည္။ တန္းပ်င္းခန္းတြင္ထိုင္ေစာင့္နီေသာ အဖေသလည္း ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္လားသည္။ အေခ်မွာ တုတ္တုတ္၀၀ခ်စ္ဖို႔ ကေကာင္းေကာင္းသည္။ တအိမ္လံုးသား အေဘာင္ကို ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္သည္။

မီြးဖြားၿပီးေသာအခါ အေဘာင္က အိ္မ္ျပန္ပို႔ရန္ လူရြယ္မ်ားကိုေျပာသည္။ ထိုအခါ လူရြယ္မ်ားက "အေဘာင္ သန္းေခါင္လည္းေက်ာ္လားပါယာ၊ အိမ္ကို မိုးထခါ ျပန္ပါဖိ၊ အကြ်န္ရို႕ အေဘာင္အတြက္ အိပ္ရာခင္းထားၿပီးပါယာ၊ ေအမွာ တညအိပ္လိုက္ပါ" ဟုဆိုသည္။ အေဘာင္လည္း ခရီးေညာင္းလာသျဖင့္ မိုးထမွျပန္ရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။ ထိုအထဲမွ လူရြယ္တဦးသည္ အေဘာင္အား အိပ္ခန္းထဲသို႔ ေခၚေဆာင္လားသည္။ အိမ္ကလည္းႀကီးေရပိုင္ အိပ္ခန္းကလည္း က်ယ္သည္။ အခန္း၏နံရံေလးဖက္တြင္ မ်ိဳးစိုင္ေဘာင္ဆက္ဟုထင္ရေသာ ဓာတ္ပံုႀကီးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ အိပ္ကုတင္မြိရာႀကီးမွာ အလြန္ႏုညံ့ညက္ေညာလွသည္။ အခန္းထဲမွ စံကားနံ႔က့ဲသို႔ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အနံ႔တမ်ိဳးရသည္။ ထိုအနံ႔ေၾကာင့္ အေဘာင္သည္ အိပ္ရာထက္တြင္ လဲွလိုက္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း အိပ္ေပ်ာ္လားသည္။

ၾကာဆိပ္အင္းရြာမွ အဘိုးသာေက်ာ္ဦးသည္ ထံုးစံအတိုင္း မိုးထ (၅) ခ်က္တီးေလာက္တြင္ အိပ္ရာမွထလိုက္သည္။ မိုးမလင္းခင္ သူမ်ားထက္ အယင္ထမွ ႏြားခ်ီးမိႈအမ်ားႀကီးေကာက္လို႔ရဖို႔။ ႏြားခ်ီးေျခာက္မ်ားမွ ျဖဴျဖဳဆြဆြထြက္နီေသာမိႈပြင့္မ်ားကို ေဆာင္းရာသီတြင္ ေစာေစာထ၍ အလုအယက္ေကာက္ရသည္။ ယင္းအလုပ္ကို အဘိုးတသက္လုပ္စားပါလတ္စြာ။ ေဒနိလည္း အဘိုးတေယာက္ ၀မ္းရီးအတြက္ ခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ပုဆိုးကိုေခါင္းကခ်ံဳလွ်က္ မိွဳေကာက္ထြက္လာသည္။ ရြာေတာင္ဖက္ ႏွစ္ခရီးေလာက္ေလွ်ာက္ၿပီးေသာအခါ လယ္စြက္အမ်ားႀကီးဟိေသာ ေခ်ာင္းနားဖက္သို႔ေရာက္သည္။ အရိွ၀ါးေလးျပန္ေလာက္အကြာ လယ္ကန္းသင္းထက္တြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း လူတေယာက္လဲနီသည္ကို တိြရသည္။ ထိုလူသည္ အသက္အားျဖင့္ အဘိုးႏွင့္ ရြယ္တူဟုထင္ရသည္။ အဘိုးသည္ ထိုလူနားသို႔လားၾကည့္ေသာအခါ သူရို႕ရြာက ၀ါႀကီးမ အေဘာင္ၾကာဇံသာျဖစ္နီသည္။ အဘိုးသည္ အေဘာင္အား သူမလက္ေမာင္းကိုကိုင္လွ်က္ "ေယာ္ ၀ါႀကီးမ ကန္းသင္းထက္မွာ အိပ္နီေရကာ။ မိုးလင္းယာ ထဖိ" ဟု ႏွိဳးလိုက္သည္။ အေဘာင္သည္ ျဗဳန္းဆို ေငါက္ေစာက္ထလိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ အဘိုးကိုၾကည့္လွ်က္ "ေယာ္.. ငါဇာကိုေရာက္နီေရလဲ။ ညက မြိရာထက္မွာအိပ္နီစြာ အခု ကန္းသင္းထက္မွာရာ ေရာက္နီေရကား" ဟု ေယာင္ယမ္းၿပီးေျပာသည္။ ထိုအခါ အဘိုးသာေက်ာ္ဦးက "ဘေလာက္ရယ္ဖို႔ေကာင္းေရ ၀ါႀကီးမလည္းခ်င့္။ ကန္းသင္းထက္မွာ တံုးစင္းစင္းလို႔။ မိုးလင္းေၾကာင္ေတာင္ထိ အိပ္နီၿပီးေက" ဟုေျပာလွ်က္ အူဆို႔ပါေအာင္ရယ္သည္။ ထိုအခါမွ အေဘာင္သည္ ညကတိြၾကံဳခရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို အတြက္ရသည္။ ညက ဂ်တ္လူမ်ိဳးမ်ားေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသည္ကို အေဘာင္ၾကာဇံသာကလြဲလို႔ တျခားမည္သူတေယာက္ကလည္း သိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။

ေအးေမာင္ (ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Thursday, May 7, 2009

ဥစၥာေစာင့္


ဥစၥာေစာင့္
-----------
အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ရြာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္ အလြန္သတၱိေကာင္းေသာ ကို၀င္းေမာင္ဆိုေသာလူတေယာက္ဟိသည္။ သူသည္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဘုရားသမိုင္းအင္တန္မ်ားမ်ားကို တီးမိေခါက္မိသူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ရြာအရွိဖက္တြင္ ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္ဟိသည္။ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕ အငယ္ေခ်ခါကဆိုလွ်င္ ၄င္ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္တခုလံုး ၿခံဳၾကပ္လွ်က္ ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းဘုရားမွာ ျမင္မေကာင္း႐ႈမေကာင္းပ်က္စီးလွ်က္ဟိသည္။ ကို၀င္းေမာင္အပါအ၀င္ ရပ္ကြက္က လူလပ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားဦးေဆာင္လွ်က္ ၿခံဳမ်ားကို ခြတ္ထုတ္ယွင္းလင္းၿပီး ဘုရားကိုျပန္လည္ျပဳပ်င္မြန္းမံကတ္ပါသည္။ ေတာရဆရာေတာ္တပါးအားပင့္ဖိတ္၍ အံုးမိုး၀ါးထရံကာ ယာယီေတာေက်ာင္းငယ္တခုေဆာက္လုပ္ကာ ကိုးကြယ္ထားဟိသည္။ ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္၏သ႑န္မွာ (ဂ) ငယ္သ႑န္ဟိသည္။ အလယ္တြင္ ယခင္သၤခ်ိဳင္းေဟာင္းတခုဟိၿပီး သၤခ်ိဳင္းကို မင္းသားကၽြန္းသို႔ေျပာင္းရႊိလိုက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သၤခ်ိဳင္းေဟာင္းအရွာ၌ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ဟိသည္။ ၀ါကၽြတ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္အေရာက္ ဆီမီးတိုင္မ်ားထြန္းညႇိပူေဇာ္ေလ့ဟိသည္။ ၀ါကၽြတ္တိုင္း ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္မွ ၀ါးေျပာင္းအေျမာက္ေဖာက္ေလ့ဟိပါသည္။ အသံမွာ အလြန္ေအာင္သျဖင့္ အဂယင့္ အေျမာက္ေဖာက္သည့္အတိုင္းၾကားရသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕လူငယ္မ်ားမွာ ၀ါးေျပာင္းအေျမာက္ေဖာက္တိုင္း ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္သို႔လားေရာက္၍ ၀ိုင္းၾကည့္ေလ့ဟိသည္။ ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္အေနာက္ဖက္တြင္ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ ေဘာ္လံုးေက်ာက္ေလ့ဟိေသာ ကြင္းငယ္တခုဟိသည္။ ၄င္းကြင္းငယ္ကို ပန္းနီကြင္းဟုေခၚသည္။ ထိုကြင္းတြင္ ႏြီရာသီဆိုလွ်င္ စြန္တင္ေလ့ဟိသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕စြန္တင္လွ်င္ ကို၀င္းေမာင္က ၿမိဳ႕ဦးေကၡာင္းေတာင္ထက္မွနီ၍ တက္လာသမွ်ေသာစြန္မ်ားကို သိမ္းက်ံဳးျဖတ္ေလ့ဟိပါသည္။

ကို၀င္းေမာင္သည္ ၄င္းေတာေက်ာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအ၀၀ကို ကူညီပီးေလ့ဟိသည္။ ေတာင္ေျမာက္ဖက္တြင္ ရီတြင္းတတြင္းဟိသည္။ ေက်ာက္ထရံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ရွိေဟာင္းရီတြင္းတတြင္းျဖစ္သည္။ ရီမွာ အလြန္အီးၿပီးအလြန္ခ်ိဳသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြက္ ကို၀င္းေမာင္မွာ အၿမဲတမ္းမၿငိဳမျငင္ဒိုင္ခံ၍ ရီခပ္ပီးေလ့ဟိသည္။ ႏြီရာသီဆိုလွ်င္ လီအလြန္တိုက္သျဖင့္ ကို၀င္းေမာင္မွာ ႏြီရာသီေရာက္တိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ လားအိပ္ေလ့ဟိသည္။ တရက္နိ လျပည့္တညတြင္ အလြန္နာသာေသာ သာျခင္းသံကို ၾကားရသည္ဟုဆိုသည္။ အစပထမတြင္ လေရာင္ေအာက္တြင္ ရီခတ္လာေသာ အေကာင္မေခ်တိ သျခင္းဆိုသည္ဟုထင္မိသည္။ ၄င္း သာျခင္းသံမွာ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သာျခင္းသံမွာ တခါတရံ ညဥ့္နက္သိုင္ေခါင္တြင္လည္း ေပၚလာတတ္သျဖင့္ တစံုတခုထူးဆန္းနီသည္ကို သတိထားမိသည္။ ဆရာေတာ္လည္းၾကားရသည္ဟုဆိုသည္။ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္းၾကားရသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္မွာ ညဦးေစာေစာဘုရား၀တ္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ဘုန္းဘုန္းခ်အိပ္ေပ်ာ္လားသျဖင့္ ညဥ့္နက္သိုင္ေခါင္သျခင္းဆိုသံကို သတိမျပဳမိ။ ရံဖန္ရံခါ ၾကားရဖန္မ်ားလာေသာအခါ ကို၀င္းေမာင္စိတ္ထဲ၌ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ေပၚလာသည္။ တရက္နိ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားအိပ္နီဆိုက္ တေယာက္တည္းအသံၾကားရာ လိုက္ပါလားရာ အ၀တ္ျဖဴျဖဴျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အား အုတ္ဂူထက္တြင္ထိုင္လွ်က္ တိြသည္။ မ်က္ႏွာကိုမူကား မျမင္ရ။ မ်က္ႏွာကို လေရာင္ဖက္သို႔ လွည့္ထားသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာဖက္ကိုရာ ျမင္ရသည္။ ဆံဖင္ကို ဖားလ်ားခ်ထားသည္။ အရြယ္မွာ အသက္ (၃၀) အရြယ္ခန္႔ျဖစ္သည္။ ကို၀င္းေမာင္မွာ သတၱိေကာင္းသူျဖစ္သျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမျဖစ္မိ။ ၄င္းမိမၼအား မွင္သက္ၾကည့္နီယင္း မိမၼမွာ ရုပ္တရက္ေပ်ာက္ကြယ္လားသည္။ သို႔ၿပီးမွ ကို၀င္းေမာင္သတိရလာသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးထိုင္နီခသည္ အုတ္ဂူသို႔တိုင္ လားၾကည့္ရဲသည္အထိ သတၱိမဟိ။ အနည္းငယ္တုန္လႈပ္မိသည္ကားအမွန္။ လူႀကီးသူမမ်ားက ဤနီရာတြင္ သိုက္ဟိသည္ ဥစၥာေစာင့္ဟိသည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ဟိသည္။ မိမိမ်က္စိႏွင့္ တပ္အပ္ျမင္မွ ယံုသည္။ ဤသို႔ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္တြင္ ဇာအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကလည္း ဤနီရာသို႔လာ၍ သျခင္းဆုိႏိုင္စရာအေၾကာင္းမဟိ။ ဤကိစၥကို သူတေယာက္တည္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း အသိမပီး။ ဆရာေတာ္အားလည္းမတိုင္ပင္။ သူ႔စိတ္ထဲ၌ တဲထားသည္။

အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ရြာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ၾကက္စ်ီးရပ္ကြက္ဟိသည္။ ထိုၾကက္စ်ီးရပ္ကြက္မွာ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသို႔ လားရာလမ္းတြင္ဟိသည္။ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသို႔မေရာက္မွီ ဦးစြာပထမျမင္ရေသာ ေစတီႏွင့္ေတာင္ကို သၤခ်ီေတာင္ဟုေခၚသည္။ သၤခ်ီေတာင္မွာ သွ်င္ျမ၀ါေတာင္ႏွင့္ နံခ်င္းၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ၾကားတြင္ ဖိုးေခါင္ေတာင္ဟိသည္။ ထိုဖိုးေခါင္ေတာင္တလပ္၌သာလွ်င္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားကို တည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသၤခ်ီေတာင္ေျမာက္ဖက္တြင္ ဒုကၠံသိမ္ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာေစတီဟိသည္။ ေလးမွ်က္ႏွာေစတီမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္ ဘုရင္မင္းေစာမြန္တည္ခေသာ ေစတီေလးဆူအနက္ အထင္ရွားဆံုးေစတီတဆူျဖစ္သည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဂူေလးေပါက္ ဘုရားေလးဆူျဖင့္တည္ထားၿပီး ဘုရားပုလႅင္ခံုႏွင့္ မုခ္ကႏုတ္ပန္းမွာ အလြန္လက္ရာေျမာက္ေသာ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၠံသိမ္ႏွင့္ သၤခ်ီေတာင္အၾကား ေလးမ်က္ႏွာေစတီသို႔လားရာလမ္းအေနာက္ဖက္တြင္ ရပ္ကြက္ငယ္တခုဟိပါသည္။ ထိုရပ္ကြက္ထဲတြင္ ဇီးပင္မ်ားစြာဟိသည္။ ထိုေနာက္ ၾကက္စ်ီးေခ်ာင္းသည္ ၄င္းရပ္ကြက္ေနာက္ဖက္မွနီ၍ ဘားမိဘားကရားဟိရာ ပန္းစ်ီးေျမာင္းဖက္သို႔တိုင္ စီးဆင္းသည္။ ထိုရပ္ကြက္၏အရွိဖက္တြင္လည္း ေက်ာက္နံရံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ရွိေဟာင္းရီတြင္းတတြင္းဟိသည္။ ၄င္းရီတြင္းအရွိဖက္ကြင္းတြင္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားပဲြက်တိုင္း က်င္တိုက္သည့္ကြင္းျဖစ္သည္။ ထိုရပ္ကြက္တြင္ ဗိေႏၶာဆီးဆရာတဦးဟိသည္။ သူသည္ စုန္းေမွာ္အတတ္ပညာကိုေလ့လာလိုက္စားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အၿငိမ္းစားတဦးျဖစ္ၿပီး ထိုစုန္းေမွာ္အတတ္ကို သွ်မ္းျပည္မွသင္ယူခသည္ဟုဆိုသည္။ သူသည္ ဘိုးေတာ္ေယာင္ေယာင္ ေဗြေတာ္ေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ျဖစ္သည္။ သွ်စ္ေသာင္းေဂါပကအသင္းတြင္လည္း အသင္း၀င္ျဖစ္ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။ အသက္မွာ (၆၀) အရြယ္ခန္႔ဟိၿပီး ဆံပင္ျဖဴၿပီးျဖစ္သည္။ သမီးတဦးဟိသည္။ သမီးႏွင့္အတူနီသည္။ ၄င္းေဗြေတာ္၏နာမည္မွာ နတ္ေကာင္းစံရႊီျဖစ္သည္။ မိုးဦးက် ေခ်ာင္းသွ်င္မ ရြာသွ်င္မနတ္ပူေဇာ္ေသာအခါ သူက ပန္းက်င္းတီးေလ့ဟိသျဖင့္ သူ႔အားနတ္ေကာင္းစံရႊီအျဖစ္အမည္တြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နန္းရာကုန္းအလယ္တည့္တည့္တြင္ နတ္ေမာင္ရုပ္ထုတခုဟိသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ယင္းရုပ္ထုအား နတ္ပူေဇာ္ေလ့ဟိသည္။ နတ္ကတိုင္း နတ္ေကာင္းစံရႊီက ပန္းက်င္းတီးသျဖင့္ သူ႔အားတၿမိဳ႕လံုးကသိသည္။

ကို၀င္းေမာင္၏စိတ္တြင္ သူႏွင့္တိတ္တိတ္ပုန္းတိုင္ပင္မည္ဟု အႀကံဟိသည္။ သို႔ျဖင့္ သူထံလားေရာက္၍ အႀကံဥာဏ္ရယူသည္။ နတ္ေကာင္းစံရႊီက ဥစၥာေစာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းတပ္အပ္ေျပာသည္။ ဥစၥာေစာင့္ကိုဖမ္းႏိုင္လွ်င္ ဥစၥာဟိသည့္နီရာကိုေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုသို႔ဖမ္းႏိုင္ရန္ စနီအၤဂါနိသီဆံုးသူအမ်ိဳးသမီးတဦး၏ဆံကိုရယူၿပီး ၄င္းဆံေညႇာ္တိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုဆံေညွာ္နံ႔ရလွ်င္ ဥစၥာေစာင့္သည္ ေခတၱမူးမိလားၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ေရာင္မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲဟိသည္။ ထိုအခ်ိန္ကို ဂ်က္ေကာင္းယူၿပီး အငိုက္ဖမ္းလွ်က္ ဥစၥာဟိရာအရပ္ကိုထုတ္ေျပာရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူရသည္ဟူ၏။

ကို၀င္းေမာင္တြင္ တရပ္ကြက္တည္း အုန္းတပင္စုမွ ကိုသန္းေအာင္ဟူေသာ အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဟိသည္။ ကိုသန္းေအာင္ႏွင့္ ထိုကိစၥကိုတိုင္ပင္သည္။ သန္းေအာင္ကလည္းသေဘာတူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥကို သံုးေယာက္သားညွိ၍ စနီအၤဂါသီဆံုးမည့္အမ်ိဳးသမီးတဦးကိုေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ ကိုသန္းေအာင္၏စကားအရ (၇) လခန္႔ၾကာသည္ဟုဆိုသည္။ (၇) လၾကာၿပီးမွ သူရို႕ေစာင့္ဆိုင္းနီေသာအခါႀကံဳသည္။ ရက္လည္ဆြမ္းမသြတ္ခင္ ဆံကိုလားေဖာ္ယူရသည္ဟုဆိုသည္။ ၄င္းဆံကိုရယူၿပီးေနာက္ ၄င္းဥစၥာေစာင့္အမ်ိဳးသမီးထြက္မည့္နိကိုေစာင့္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လျပည့္လကြယ္ညမ်ားတြင္ထြက္ေလ့ဟိသျဖင့္ လျပည့္လကြယ္ကို ေစာင့္ဖမ္းရသည္။ ဆရာေတာ္မရိပ္မိေအာင္ ၀ါတြင္းကာလ ဥပုသ္ေစာင့္သည္ကိုအမွည္ျပဳ၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ လားအိပ္ရသည္။ ၀ါေခါင္လျပည့္နိတြင္ အခိုက္ႀကံဳသည္။ သာျခင္းသံကိုၾကားရသည္။ သံုးေယာက္သားတိတ္တိတ္ပုန္းဆင္းလာလတ္ကတ္သည္။ အုပ္စုေကာင္းသျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္လံုး၀မဟိ။ သံုးေယာက္စလံုး၌ ဒုတ္ဒါးအစံုပါသည္။ ဓါတ္ေတာင့္အားေကာင္းေကာင္းတလက္ပါသည္။ ဆံေညွာ္တိုက္ရန္ မီးဆဲြလည္းအဆင့္သင့္။ ၄င္းဥစၥာေစာင့္မအား တိြနီက်အုပ္ဂူထက္တြင္ တြိသည္။ အခ်ိန္ဆိုင္း၍မျဖစ္။ ကိုယ္ေရာင္မေပ်ာက္ခင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ငန္းစရေတာ့သည္။ နတ္ေကာင္းစံရႊီက စ၍ဆံေညွာ္တိုက္သည္။ လီလည္းလီသင့္ျဖစ္သျဖင့္ ဆံေညွာ္နံ႔ရရခ်င္း ဥစၥာေစာင့္မက သျခင္းဆိုရပ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ မ်က္ႏွာလွည့္လာသည္။ ထိုအခါမွ ဥစၥာေစာင့္မ၏မ်က္ႏွာကို အေသအခ်ာျမင္ရသည္။ မ်က္ႏွာမွာ ၀၀၀ိုင္း၀ိုင္းျဖစ္သည္။ အသက္မွာ ထင္သည္ထက္ အနည္းငယ္အိုစာနီသည္။ (၅၀) ေက်ာ္အရြယ္ျဖစ္သည္။ အရုပ္ဆိုးဆိုးျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာတြင္ ႀကီကဲြ၀မ္းနည္းနီသည့္အရိပ္အေယာင္ျမင္ရသည္။ နီၾကန႔္ၾကန္႔ျဖစ္ၿပီး ပါးရီမ်ားစြာတြန္႔လွ်က္ဟိသည္။

ဥစၥာေစာင့္မက တလွမ္းခ်င္းၿခီေဆာင့္လွမ္းလာၿပီး သံုးေယာက္သားရွိတြင္ ရပ္ေစာက္ရပ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သံုးေယာက္စလံုးအား မ်က္လံုးနီနီျဖင့္ စူးစိုက္ၾကည့္သည္။ သူမ၏မ်က္လံုးမွာ သပိတ္ေရာင္ေတာက္နီသည္။ မ်က္စြန္တြင္ သူမ၏ေဒါသကို အထင္းသားျမင္ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ ၿခီေဆာင့္ၿပီး တက္သီးတခ်က္ ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္သည္။ တက္သီးေခါက္သံမွာ သံကိုသံခ်င္းရိုက္သည့္အလား အလြန္စူးၿပီး ျပင္းထန္သည္။ အားလံုးလိပ္ျပာလြင့္စိုင္ကုန္သည္။ ပထမဆံုးစၿပီးသူမွာ နတ္ေကာင္းစံရႊီျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ကိုသန္းေအာင္။ ကို၀င္းေမာင္က မည္သည္ေလာက္သတၱိေကာင္းသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း တေယာက္တည္းမက်န္၀ံ့။ သူလည္း လိုက္၍ၿပီးသည္။ နတ္ေကာင္းက ေနာက္လွည့္မၾကည့္ရန္ အတန္တန္မွာသည္။ သို႔ေသာ္ ကို၀င္းေမာင္က အလြန္သတၱိေကာင္းၿပီး စူးစမ္းခ်င္စိတ္လြန္ကဲနီသျဖင့္ ရြာအ၀င္တြင္ တခ်က္ေနာက္လွည့္ၾကည့္လိုက္မိသည္။ ေနာက္လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ”ေျဖာင္း” ဟု လိုင္ရိုးက်ိုဳးသံၾကားရသည္။ ၿပီးလွ်င္ မ်က္ႏွာျပန္လွည့္မရဘဲ မ်က္ႏွာေနာက္ခိုင္းႏွင့္ ဆက္ၿပီးသည္။ အိမ္ေရာက္သည္ႏွင့္ အသက္ကုန္သည္။ မ်က္ႏွာကို လံုး၀တည့္မရ။ မ်က္ႏွာကို သူမ်ားျမင္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ကိုေမွာက္ခံုထားရသည္။ အစိမ္းျဖစ္သျဖင့္ နိခ်င္းညမကူး သၤၿဂိဳဟ္လိုက္ရသည္။

ယင္းနိမိုးထက္ေစာေစာ ကို၀င္းေမာင္ေကာင္ညင္းေပါင္းလာ၀ယ္သည္ကို ျမင္ေယာင္နီပါသိမ့္သည္။ ေကာက္ညင္းေပါင္းေသမကိုလည္း “ႏွမ္းစေကေခ်ေလာက္ အပိုထည့္ပီးပါအရီး“ ဟု ေနာက္ဆံုးေျပာခသံကို ယခုတိုင္အကၽြႏ္ုပ္နားထဲ ၾကားေယာင္နီတုန္းျဖစ္သည္။

(သာလွဦး)

ဦးေကၡာင္း စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုအမွန္မွာ (ဥေကၡာင္း) ျဖစ္ပါသည္။

သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ ရခိုင္သံက်ပ္ႀကီး


သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ ရခိုင္သံက်ပ္ႀကီး
----------------------------------------------
ေမာရပဗၺတာ ေသလာေက်ာက္
ဘဂ၀ါဇိန ေရာက္ေသာခါ --။

ျဗဟၼာနတ္လူ ပူေဇာ္ကပ္
ျမတ္စြာဗုဒၶ ျပံဳ႕ေတာ္မူ --။

စြယ္ေတာ္ေလးဆူ သြားေတာ္ေပါင္းမွ
နီေမာင္းၫိုျမ ေရာင္ေျခာက္သြယ္ --။

တိုင္းျမတ္အလယ္ ျပည္ဓညမွာ
ထိန္လင္းေတာက္ပ ကူးယွက္လာ --။

ရာဇာသူရိယာ စႏၵာမင္းမွာ
သဒၶါျပင္းျပ ပီတိဟုန္ --။

လက္ေတာ္စံုကို ထိပ္မွာမိုးလို႕
ရွိခိုး၀ႏၵန ေလွ်ာက္လီခါ --။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ဗ်ာဒိတ္ပန္းကို
ဆင္ျမန္းစံုမက္ ဦးတင္ခ်ီ --။

ဓည၀တီ ဌာနီတိုင္းဟု
သမိုင္းနာမ ဗ်ာဒိတ္ဟာ --။

မ်ိဳးျမတ္ရကၡာ စိုင္လာထြန္း
ၾကငွန္းတည္ေဆာက္ စိုးစံလာ --။

ျပည္ဓညာ ေတဇာထူး
ေျမာက္ဦးရႊီနန္း ေရာက္ေသာခါ --။

မင္းျမတ္ရာဇာ ေက်ာ္သတင္းႏွင့္
မင္းဘာမင္းျမတ္ စိုးေတာ္မူ --။

ထီးအဆူဆူ ပိုင္ကာခ်ဳပ္
ခၽြန္းႏွယ္အုပ္လို႔ ကတုတ္ခံ --။

ဥာဏ္ျမတ္အမြန္ ပညာဟိ
က၀ိနာမ ျမတ္ဆရာ --။

ဦးျမ၀ါ ၫႊန္ကာျပ
ဌာနသီရိ ဘုမၼိၿမီ --။

မ်ားဗိုလ္ၿခီ သွ်င္လူေပါင္းရို႕
ေကာင္းမႈဒါန ျပဳေသာခါ --။

ရန္ေအာင္ေဇယ်ာ ဘဲြ႕မည္ပီး
ပုထိုးေတာ္ႀကီး ျမတ္မြီေတာ္ --။

သွ်စ္ေသာင္းသွ်င္ေတာ္ ေက်ာ္သတင္း
ဇမၺဴေသာင္းတြင္း ထြဋ္မ႑ိဳင္ --။

မယိမ္းမယိုင္ တည္ကာဟိ
ဗုဒၶာဓိပတိ ငါ႐ို႕ျပည္ --။

ေျခာက္ပါးေရာင္ျခည္ ၿဖိဳးႄကြယ္ေတာက္
ထက္ေအာက္အနႏၲ စကၠ၀ါ --။

ဖီးမ်ိဳးယွင္းကြာ ကင္းစင္ဘိ
မုနိဗုဒၶ အာရဟံ --။

သက်ဇိနံ ဥဒိႆကို
ပူေဇာ္ရဟ ထီးေတာ္လႈ --။

တိုင္းသားျပည္သူ သွ်င္လူေပါင္း႐ို႕
ေသာင္းေသာင္းသာဓု ဟစ္ေအာ္ကာ --။

ပူဇပူဇာ ဂါ၀ရ
၀ႏၵနာမ ဦးထက္တင္ --။

ဗုဒၶအသွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
ထီးေတာ္ကပ္လို႔ လြန္သပၸါယ္ --။

တိုင္းျမတ္အလယ္ ျပည္ဓညမွာ
သဂါ၀ရ ကုသိုလ္ဟုန္ --။

ပြားမ်ားျပည့္စံု ထပ္ကာေလာင္း
အႏၲရာယ္ေပါင္း ကင္း၀ီးကြာ --။

ကိုးဆယ့္ေျခာက္ျဖာ နာမဟိ
နတ္ရြာအတိ လြန္စည္ပင္ --။

ရဟန္းသွ်င္လူ ေ၀ေနယ်
မ်ားစြာသတၱ အီးခ်မ္းစီ --။

ေလးရပ္၀တီ မာစီေၾကာင္းကို
က်မ္းေဟာင္းေမာ္ကြန္း စာအဆို --။

မူလနဂိုရ္ ပိုမယြင္း
မ်ားလူခပင္း သိလီေအာင္ --။

ရကၡတိုင္းေဘာင္ ဓညာထြန္းက
စာၫႊန္းစီကံုး ပီးလိုက္ေတ --။

မ်ားျပည္သူ သွ်င္လူအေပါင္း
ေသာင္းေသာင္းသာဓု ေခၚကတ္လီ
သာဓုသာဓု ေခၚကတ္လီ --။

(သာဓု သာဓု သာဓု)

(၁၉၅၆-၅၇) ခုႏွစ္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ရာတြင္ သံထီးကို သေဘၤာဆိပ္မွႀကိဳလာစဥ္ဆိုေသာ သံက်ပ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းရြီးစပ္စီကံုးသည္။