Saturday, April 11, 2015

စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါ

စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါ
==========

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ လာေရ လာေရ
ရီေလာင္းကတ္ပါမည္
ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပဲြမွာ
မရီးရို႕နန္႔ အတူၿပိဳင္လို႔
ရီေလာင္းဖို႔ လာေရ --။

က်န္းခန္႔သာ မာစီေၾကာင္းကို
ေတာင္းဆုမိတၱာ ပို႔ပါေရ
ေဒႏွစ္ သႀကၤန္ပဲြမွာေလ
သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ ရွိဆိုင္ေလာင္းကတ္မည္ --။

မဂၤလာအေပါင္းနန္႔ ျပည့္စီေၾကာင္း
ဆုမြန္ေတာင္းပ်ာယ္ မိတၱာ၀ီ
အခါသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းမွာ
ေလာင္းလိုက္မည္ အတာရီ --။

မာစီသာစီ က်မၼာခ်မ္းသာ ဖီးကင္းကတ္စီ
ဌာနီျဖာ၀ီ စီးပြားဥစၥာ တိုးပြားကတ္္စီ
သူငါတူညီ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပန္းပါလီ
ျပည္ရခိုင္ေလး၀တီ တျပည္းညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စီ --။

ႏွစ္ဆန္းစ မဂၤလာခ်ိန္မွာ
ပိေတာက္ေရႊ၀ါ ဖူးပြင့္ပါလို႔
အတာရီသဘင္ သႀကၤန္ပဲြကို
ဆင္ႏဲႊႏွစ္စိုင္ မပ်က္ပါ --။

ရခိုင္ဓေလ့ ရခိုင္ဘာသာ
ဖိုးဖီးစိုင္လာ ထူးလွပါယင့္
ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ ရိုးရာပဲြမွာ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည့္၀ပါယင့္ေလ --။

ရွိအဆက္ဆက္ အစိုင္အလာ
ရခိုင့္ရိုးရာ ဟိခပါယင့္
နံသာရီစင္ ၀ိုင္းပ်ာယ္သြီး
ဆိုတီးကခုန္ ျမဴးကာ --။

ဘုရားတရား ျမတ္သံဃာ
မိဘဆရာ ကန္ေတာ့ပါယင့္
ကိုယ့္ရိုးရာ သႀကၤန္ပဲြကို
အၿမဲမပ်က္ေအာင္ က်င့္ပပါယင့္ေလ --။

အခါေတာ္ တန္းခူးလ
သႀကၤန္က်လို႔ ေမာင္ရို႕ေပ်ာ္ေရ
ပိေတာက္ခိုင္ညွာ ေရႊ၀ါဖူး
ဥၾသက်ဴးလို႔ ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ေရ --။

အတာရီ စုပ်ာယ္ေေလာင္းေရ
မာစီသာစီ ဆုမြန္ေတာင္းေရ
မာပါစီ သာပါစီ
က်န္းကန္းသာလို႔ မာကတ္ပါစီ --။

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ ၀ိုင္းေတာ္သား
မိတၱာထားလို႔ ေျပာၾကားပါမည္
သႀကၤန္ခါ ၿပံဳးရႊင္ၿပီး
ႏွလံုးဘ၀င္အီးဖို႔ ေတးဖဲြ႕ဆိုေရ --။

ပန္းပိေတာက္ပိုင္ မႊီးပါကတ္စီ
သႀကၤန္ရီပိုင္ အီးပါကတ္စီ --။

အယင္ခါ ေရႊထီးေဆာင္း
ယင္းအေၾကာင္းကိုက်ည္း မေျပာစီခ်င္ပါ
အခုခ်ိန္ခါ တိုင္းျပည္အက်ိဳး
ႀကိဳးစားလုပ္မွ တိုးတက္သာယာ --။

စကားကို ေလွ်ာ့ပါေလ်ာ့ပါ
လုပ္အားကို တိုးပါတိုးပါ
ျပည္သာယာ ျပည္သာယာ
ျဖစ္လာစီဖို႔ အနာဂါတ္ေနာင္ခါ --။

မရီးအလွ အသြင္ရူပါ
ေမာင္ေမာင့္ရင္မွာ စဲြမိပါယင့္
အတာရီစင္ ေလာင္းနီတုန္း
ရႊင္ၿပံဳးအီးျမ အလွပို --။

မ်က္လံုးက ရႊန္းစိုစို
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ အီးခ်မ္းသာလို႔
ပန္းပိေတာက္ပိုင္ လွပံုဆန္း
စဲြလန္းလို႔ ခ်စ္မိပါယင့္ေလ --။

ခ်စ္ရဖို႔ လူကိုရွာခါ
ေငြဖလားကိုင္ကာ ၿပံဳးျပနီယင့္
ထိုမွာျမင္ပ်ာယ္ မ႑ပ္ၾကား
ေလာင္းအနားက မရီးေခ် --။

 ေငြဖလားႀကီးနန္႔ ရီကိုယူပ်ာယ္
မရီးပ်ိဳျဖဴ ေလာင္းလိုက္ပါဖိ
မူယာပ်ဴငွာ ေျခာက္ျပစ္ကင္း
ညမင္းအ႐ုပ္ မ်က္ႏွာ --။

တြိရလို႔ ေဒခ်ိန္ေဒခါ
ေမာင္ေမာင့္ရင္မွာ ခ်မ္းေျမ့ပါယင့္
ခါေတာ္သႀကၤန္ ရက္ျမတ္မ်ား
လြန္လားလတ္မည္ စိုးေရ --။

မ႑ပ္တြင္းက လမင္းတရာ
၀င္း၀ါၿပိဳင္တူ ထြက္ေတအလား
အသက္လွ်ဴ ပင္ မွားေလာက္ပါယင့္
အသဲၾကားမွာ စဲြထားခ်င္ယင့္ေလ --။

ရီတဖလားေလာက္ ေလာင္းပါမည္
ခ်စ္ေတဆိုေရ စကားကိုလည္း
နားလည္ေအာင္ ေျပာခပါယင့္
စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါဖိေလ  --။

(စစ္ေတြ ညိဳသန္႔)

Thursday, April 2, 2015

ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ

ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ
============================

ရခိုင္လူမ်ိဳး တိုးတက္ခေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပ လမ္းညႊန္ခေရ
အာဂသမိုင္းဆရာႀကီး --။

ရခိုင္လူမ်ိဳး တိုးတက္စီေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပ ေဟာေျပာခေရ
အာဂသမိုင္းဆရာႀကီး --။

ဆရာႀကီးေရ
ဒီမိုကေရစီ တန္းတူညီေရး
အေရးေတာ္အတြက္ ရွိကတက္၍
ေဆာင္ရြက္ႀကိဳးပန္းလီခေရ --။

ေဆာင္ရြက္လီယင္း  ႀကိဳးပမ္းယင္းပင္
ေထာာင္တြင္းစံရ ကြယ္လြန္ခဗ်ာယ္
စီးက်မ်က္ရည္ ေျဖမဆည္ႏိုင္
ရခိုင္သား႐ို႕အားလံုးတည္း --။

ဆရာႀကီးအား
ၿခီဖ်ားဦးတိုက္  ရွိခိုးလိုက္၏
ျဖစ္ရာဘ၀ ဘ၀ဆက္ဆက္
အမ်ိဳးတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ဦးေဆာင္
ေအာင္ျမင္ပါစီ သာကီမ်ိဳးေကာင္း
သူေတာ္ေကာင္းႀကီး ဆရာႀကီးေရ
မ၀ီးနိဗၺာန္ စံ၀င္ႏိုင္စီ
ဆုပန္ႃခီြယင့္ ဇီတင္ယင့္ --။

(ဆရာႀကီး၏အသုဘတြင္ ျဖန္႔၀ီခြင့္မရခေသာကဗ်ာ)

ရခိုင္ရာမယနဇတ္

ရခိုင္ရာမယနဇတ္
========

ဗီဇကပင္ ဇတ္ကဖို႔၀ါသနာပါလို႔
ပတ္သံၾကားစြာနန္႔
ရြစိစိျဖစ္ပါလတ္ေတ --။

မယ္သီတာကို ဒသာဂီရိခိုးခန္း
ပတ္ၾကမ္းၾကမ္းနန္႔
တခန္းႏဲႊလိုက္ခ်င္ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
လိမၼာလိုက္ေတနန္႔
သိန္းခိုျပည္ကို မီးတိုက္လို႔
အေလာင္းေတာ္ရာမဖက္က
စစ္ကူတိုက္ေတ --။

ဇတ္သိမ္းမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ မယ္သီတာေပါင္းဖက္
ပရိႆတ္က်မ်က္ရည္
၀မ္းသာၾကည္ႏႈးျဖစ္ရေရ --။

ရခိုင္သားတိ မ်န္မာစကား မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ကျပေရ ခရမ္းသီးဇတ္ကို
ရွိဆံုးက ဖ်ာခင္း
မိုးတလင္းၾကည့္လည္း မညီး --။

ေယလည္း လက္တြိမွာ
မယ္သီတာကို ဒသာဂီရိ ခိုး
မုဒိမ္းလည္းက်င့္ အသီသတ္
ေခါင္းလည္းျဖတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

အေလာင္းေတာ္ရာမလည္း သူခိုးလိုက္စြာ
သူခိုးက အျပန္လိုက္လို႔
ဒယြားမရ ထြက္ၿပီးဖို႔က်ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
ရိကၡာတိုက္ကို ၀င္ေဖာက္လို႔
ထမင္းငတ္ေက
ၿမိဳ႕ထဲျပန္၀င္လာရေရ --။

ညီေတာ္လကၡဏလည္း
ကာလနဂါးျဖစ္လို႔
ေကာက္႐ိုးပံုထက္မွာ အိပ္နီစြာ
မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မႏိုး --။

ပတ္သံ ဗံုသံ ႏွဲသံၾကားေက မနီႏိုင္လို႔
တခ်က္ ထကၾကည့္ခီမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ ညီေတာ္လကၡဏ
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔
(ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ)
မယ္သီတာအုပ္ဂူရွိမွာ
ပန္းခြီခ်ဖို႔ရာက်ေရ --။ ။

(သာလွဦး) (April 2, 2015, (ကသစ္ဗုဒၶိ) နိ။