Friday, August 14, 2009

ပုသင္


ပုသင္
-------
ငါေျပာမည္..ပုသင္..
ေသခ်ာနားေထာင္ပလင္...
မင္းအေတြးတိ..လမ္းေခ်ာ္စြာေလ
ငါဖမ္းပ်ာယ္ျပမည္ ေဒ...။

လာလားမည္..ပုသင္ေခ်
ဇာေတြးပ်ာယ္ ေငးနီေလ
မင္းေဂါင္းညိတ္ဖို႔..အက်င့္ပါနီစြာမွာ..
၀မ္းလည္း..ဖူးဖူးလာယာ...။

ဇာလဲေ၀...ပုသင္
ငါက ယံုၾကည္ခ်က္ကိုမပ်င္
မင္း၀မ္းေျမာက္ဖို႔အတြက္နန္႔ေတာ့ခါ
ငါ့စကားတိ အေရာင္မေျပာင္းႏိုင္ကာ...။

ယာ.. ဂြရာ..ပုသင္ေခ်
ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္ ပ်က္ၿပိဳေရဆိုျပန္ေရ
မင္းေျပာေရ စံမွီလူ႔ေဘာင္ဆိုစြာကား
တံု႔ျပန္မွဳမဟိေရ သင္းခ်ဳိင္းကုန္းလား...။

ငါျပမည္..ပုသင္
ငါက မင္းပိုင္မထင္
အဆန္းအသစ္တိနန္႔..ေျပာင္းလဲဖို႔အားယူလို႔
ေယမွ..မသီဆံုးေရလူ႔ေဘာင္ျဖစ္ဖို႔...။

မွာထားမည္...ပုသင္ေခ်
ငါလည္း ရခိုင္သားပါေ၀
ရခိုင္ျပည္ထူေထာင္ရဖို႔စြာ
မင္းမိမလားစီခ်င္ပါ...။

ၾကာလားယာ.. ပုသင္
ငါရို႕ ဖိုးဖီးတိေခတ္...အယင္
ေဒၿမီမွာ ထီးနန္းစိုက္ပ်ာယ္
ျပည္တကာဦးညြတ္ခေရ...။

နာဖို႔ေဒ..ပုသင္ေခ်
မ်န္မာကို ထိုင္ရွိခိုးေရ
လာသိမ့္ေရ..အျမင္က်ယ္ေယာင္ေယာင္
မင္းရို႔တမ်ဳိးလံုး..မ်ဳိးဖ်က္ေကာင္...။

၀ါမနီကဲ့.. ပုသင္
ရရိုးေခ် ေျပာပလင္
မင္းေျပာေရစကားတိ ထြီးယွဳပ္ေတ
မ်န္မာစကားအတိုင္း ဆြီးယုတ္ေတ...။

ငါေညာင္းယာ.. ပုသင္ေခ်
ရခုိင္မိဘက မြီးလာစြာမနားေ၀
ေရာက္ေတနီရာမွာ..၀င္ေရာပ်ာယ္ေယာင္
မင္း...ပုသင္ပိုင္ အေရာင္ေျပာင္းေရ အေကာင္....။

DO_OR_DIE (သီေကသီ ရွင္ေကရွင္)

(ပုသင္) ကို (ပသင္) ၊ (မည္) ကို (ေမ) ၊ (ရွင္) ကို (Rhun) ဟု အသံထြက္ဖတ္ပါ။

No comments:

Post a Comment