Saturday, May 2, 2009

မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး


မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး
-------------------
(၁)
ေျပာက္က်ားလို႔ေခၚေရ ေတာ္လွန္စစ္သားသံုးေယာက္
တေယာက္တလက္ လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္လွ်က္
တေယာက္က AK47 တေယာက္က M16
တေယာက္က ရန္သူ႔သနတ္ G3
ေၾကာပိုးအိပ္ ကိုယ္စီလြယ္
Equipment ကို ခါးပတ္
ရီပူးကိုခါးခ်ိတ္ ဒါးကိုခါးထိုး
က်ားေျပာက္အကႌ်နန္႔
သတင္းအရ ရန္သူ႔စခန္းသို႔ခ်ီတက္
ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ
မိုးရိပ္ခဲခဲ
ေျဖာက္စိတ္ၾကယ္ေခ်တခ်ိဳ႔ မလင္းတလင္း
မွိတ္တံုလင္းတုံ (ဘုရား၀ါ) စခန္းက ထြက္ခြာ
ညတိုက္ပဲြဆင္ဖို႔ ခရီးႏွင္
ေျမာင္ကိုေက်ာ္ ေတာင္ကိုပတ္
ေခ်ာင္းကိုေကြ႔ေယွာင္ ၿခံဳကိုေဖာက္
ေတာက္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္လားကတ္ေတ --။

ျခင္ကတေမွာင့္ ျဖဳတ္ကလည္းကိုက္
ႄကြတ္ကလည္းတြယ္
ဂရုမစိုက္ႏိုင္အား စကားမေျပာႏိုင္အား
အခ်က္ျပ သေဂၤတသေဘာနန္႔
အေရးေပၚလမ္းကဲြခေသာ္
စုရပ္ကို (သမင္ေတာင္) ထိပ္ကို သတ္မွတ္ေတ --။

စစ္ဆင္ေရးနာမည္က (မိုးႀကိဳး)
တဟုန္ထိုးစစ္ခင္းလို႔ ရန္သူကိုၿဖိဳခြင္းဖို႔
ျပင္းျပင္းႀကီးခ်ီတက္
စကား၀ွက္ကို (ေၾကာင္နက္) လို႔ သံုးေရ --။

ရိကၡာအတြက္ မသိုးထမင္း မသိုးဟင္း
ထမင္းေျခာက္ကို ပ်ားနန္႔ႏွယ္လို႔
ဂ်ီသားေျခာက္ကို
တေယာက္တသိုက္ခဲြေလာက္
တပတ္စာအတြက္ ထည့္ပီးလိုက္ေတ --။

(၂)
ညဥ့္အေမွာင္မွာ ရန္သူမျမင္ရေအာင္
လကြယ္ညကိုအေဖာ္ျပဳ
၀တၳဳထဲက ဇတ္ေကာင္မ်ားသဖြယ္ --။

လမ္းခုလပ္မွာ ရည္းစားကိုတမ္း ရြာကိုလြမ္း
ေတးျခင္းတပုဒ္ကို လီသသြတ္ေခ်နန္႔
ရြာလည္ေရ အခါမ်ိဳးပိုင္ ေတာင္ကုန္းထက္က
ဇကုန္ေအာ္လို႔ ဆိုလိုက္ခ်င္ေရ --။

အခ်စ္ႏွင့္စစ္မွာ အျပစ္က အသူလဲ
ၾကားလူဖ်က္လို႔ ပ်က္ရေရ အခ်စ္
မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းရေရ အခ်စ္
ခ်စ္ယင့္သားနန္႔ သီကဲြကဲြရေရ အခ်စ္
ခ်စ္ယင့္သားနန္႔ ရွင္ကဲြကဲြရေရ အခ်စ္
အခ်စ္အဘိဓမၼာ မျပဳခ်င္ပါ
အျပစ္ျပဳသူကိုရွာ
ခ်စ္ကတ္သူတိုင္း ေပါင္းရဖို႔ရာ
မိတၱာပန္းခင္း ေပါင္းယွင္းပီးခ်င္သူက
စူး အစူးခံကာ အနစ္နာခံကာ ႀကိတ္မွိတ္ခံကာ
တခါတခါ အံႀကိတ္ပနာ
(အခ်စ္နန္႔စစ္) စစ္ႏွစ္ပဲြကို
တၿပိဳင္တည္း တိုက္နီရသူပါ --။

(ေမာင္းေမာင္ျပန္လာလတ္ပါပလင္) ေတးျခင္းသံကို
ၾကားတိုင္းမ်က္ရည္က်
ေပ်ာ့ညံ့ေရလို႔ ဆိုခ်င္ဆို
ေယာက္က်ားလည္း ငိုတတ္ပါေရ
ေတာ္လွန္ႏွလံုးသားတိုင္းမမာပါ --။

(၃)
ခုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ ၿခီေထာင္လို႔
မိုးလင္းစျပဳခ်ိန္
ေတာင္ကုန္းေခ်တခုထက္မွာ
သံုးေယာက္သား ကင္းေစာင့္မနီအား
ေညာင္းေညာင္းနန္႔ အိပ္ခ်လိုက္ကတ္ေတ --။

၀ါးေတာနန္႔ ၿပိဳင္းေတာကိုကြယ္
ဖင္ကို နီထိုးမွ ႏိုးေရ --။

မိုးလင္းခ်ိန္ခါ ေရာင္နီလာလို႔
အ၀ီးတနီရာက ခေမာင္းပင္ထိပ္ေခ်မွာ
ၿဂိဳးေခ်ကၾကဴ ငွက္၀ါေခ်တြန္ျမည္လတ္က
ရြာကအခ်စ္ကို အတြက္ရေရ --။

စမ္းေခ်ာင္းေခ်က ေတာင္ေစာင္းနားက စီးဆင္းလို႔
ၿခီမ်က္စိေလာက္ရာနက္ေတရီမွာ
မိုးထက္မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ကတ္ေတ --။

ႀကိဳင္အီးေရရီကို လက္ခုပ္ေခ်နန္႔ယူေသာက္
တေယာက္က ကင္းေစာင့္တာ၀န္ယူေရ --။

တေတာကိုေက်ာ္ တေမာ္ကိုသန္း
တစခန္းခရီးေရာက္ဖို႔ တေထာက္ခရီးမနား
နိျခင္းထမင္းမစားသိမ့္ခင္ အျပင္းႏွင္
တက္နီကစူး ေဂါင္းကမူး ေခၽြးတျပစ္ျပစ္
ေနာက္ကုန္းေခ်ာင္းျဖစ္လားေရ --။

ထမင္းကညင္ ၀မ္းကညင္ လြင္ျပင္ခရီး
အၿပီးတခါ အေမွာက္တလွည့္ အေထာက္တဖန္
ရန္သူကို သတိမူလို႔
ရွိကကင္းေထာက္ ေနာက္လွည့္လို႔ေခၚခါ
အေရာက္အျမန္ ခ်ီတက္ရျပန္ပါေရ --။

ေၾကာပိုးအိပ္ထဲက အိပ္ရာခင္းပါးပါး
တာလပတ္ခ်ာပါးပါး ခါးမွာခ်ိတ္ထားေရ ဒါး
အေသးအမႊားတိက
လားယင္းလားယင္း တအိအိ
ပိယင္းနန္႔ပိ ၾကားဖူးနား၀ဟိေအာင္
ေျပာျပလိုက္ခ်င္ေရ
စကၠန္႔နန္႔အမွ် ကမၻာထက္လီးေရ --။

(၄)
ယင္းပိုင္နန္႔ ႏွစ္ရက္ခရီး အျပင္းႏွင္လို႔
သံုးရက္ေျမာက္ည
(ပီေခ်ာင္း) ရြာကို ေရာက္ေတ --။

မလကာစစ္တပ္က ရြာ၏ေျမာက္ဖက္
ဗ်ဴဟာက်ေရ ေတာင္ကုန္းအျမင့္မွာ
နီရာယူထားေရ --။

ေက်ာက္ေပါက္ျမွာနန္႔ အရုပ္ဆိုးဆိုး
အသားမဲမဲ နေခါင္းပိပိ နေခါင္းေရာင္ေကာက္ေကာက္
နဖူးေမာက္ေမာက္ ဖင္ေပါက္ေပါက္
ေကာ့လန္ေကာ့လန္ ေမ်ာက္မဟန္ျဖင့္
လင္းျပန္မသား မလကားစစ္ဗိုလ္က
ရွိတန္းကိုဦးစီး
ေျမာက္ႄကြေျမာက္ႄကြ ေမ်ာက္မွာသျပာရေယွာင္
လက္မအား ထမင္းေတာင္းစား ဟင္းေတာင္းစား
ယစ္မူးယမ္းကားေပေတ
ေအာက္တန္းက်လြန္းေရ --။

ရြာကမိမၼေခ်တိကို
ထိုအေၾကာင္းျပ ေဒအေၾကာင္းျပ
နိမအား ညမအား အလုပ္ခိုင္း
ရိုင္းစိုင္းယုတ္ညံ့
ကေကာင္းညစ္ပတ္ေတ --။

ညက်ေက မေတာ္မတရား ၿခီေတာ္တင္လို႔
အပ်ိဳရည္ပ်က္လို႔
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ ရြာျပန္အ၀င္
ေမာင္ႀကီးျမင္ေယာင္ပါသိမ့္ေရ --။

ရြာသားတိကိုလည္း
ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ နီပူလွန္း
ေက်ာက္ခါေက်ာက္ ေဆာင့္ခါေဆာင့္
ေမွာက္ခါေမွာက္ လွန္ခါလွန္
သနတ္ေပါင္နန္႔ေထာင္းခါေထာင္း
၀ါးရင္းဒုတ္နန္႔ သတ္ခါသတ္
ရက္စက္နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံု
ယုတ္မာမႈမ်ိဳးေပါင္းစံု
လက္နက္အားကိုး အႏိုင္က်င့္
(ခြီးထက္ညွက္ေတအမ်ိဳး)
က်ားထိုးလို႔သတ္ ေဂါင္းျဖတ္လို႔သတ္
အရွင္လတ္လတ္ ထူးခတ္လို႔သတ္
ၿမီျမွဳတ္လို႔သတ္ ၿခီတဲြလက္တဲြလို႔သတ္
သြီးရဲသံရဲ ရြာလံုးျပတ္ တန္းစီပစ္သတ္
အမိတကဲြ အဖတကဲြ
သားတကဲြ မယားတကဲြ
ႀကီကဲြစရာျမင္ကြင္း ခံစားခ်က္ျပင္းထန္လြန္းလို႔
ေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္လာရစြာပါ --။

ေက်ာ္ဗ်ေလာက္ ေဇာက္မနက္
ခခတ္၀ါးထက္အေပါက္က်ဥ္းေရ
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္အျမင္နန္႔
ၿမီလွန္မ်ိဳးေဖ်ာက္ စစ္ခင္းနီကတ္လို႔
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရြာအလွ မပ်က္ရလီေအာင္
ေဆာင္ရြက္ဖို႔
ေမာင္ႀကီးမွာ တာ၀န္ဟိေရ --။

(၅)
ရြာသားမ်ားအကူအညီနန္႔ ေျပာက္က်ားသံုးေယာက္
တန္းေဆာင္ဘုန္းလဆုတ္ (၁၃) ရက္
တလၤဂုနီနိညဥ့္ သံုးခ်က္တီးေက်ာ္မွာ
ရြာကို ၀ိုင္းထားလိုက္ကတ္ေတ
ခြီးေဟာင္သံ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ၾကားရေရ --။

တေယာက္က ကင္းေစာင့္ တေယာက္က တန္းခါးေခါက္
သတင္းအရ တက္အိပ္နီေရ အိမ္၏
အရွိဖက္ တန္းပ်င္းထက္မွာ
မာလကာစစ္တပ္က မလကားစစ္ဗိုလ္ကို
နဖူးတည့္တည့္ ပစ္သတ္လိုက္ကတ္ေတ --။

(အယုတ္တမာရို႔၏အဆံုးစြန္လမ္းသည္ကား
က်ဆံုးခန္းပင္တည္း --။)

XXXXXXXXXXXXXXXX

ေနာက္တနိ ပီေခ်ာင္းရြာက
တလိပ္လိပ္တက္နီေရ မီးခိုးတိေရ
တစံုတခုေသာ ရင္ဆို႔နင့္ဖြယ္ ဇတ္လမ္းတပုဒ္ကို
ျပန္ေျပာျပလွ်က္ဟိေရ --။

မလကာစစ္တပ္က
ရြာသူႀကီးနန္႔ အိမ္သွ်င္၀ါႀကီးကိုေခၚလို႔
စစ္တပ္စခန္းနား ပီေခ်ာင္းကမ္းေထာင့္မွာ
နိျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ပစ္သတ္လိုက္ကတ္ေတ --။

ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဒူးေထာက္လဲေမွာက္
ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ --။

ရီစီးျပင္းေရ ပီေခ်ာင္းတရိုး
သြီးအတိ စီးဆင္းလွ်က္ --။

သာလွဦး
(4/6/2000)

မွတ္ခ်က္။ ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇတ္လမ္းကို ကဗ်ာ၀တၳဳအျဖစ္ ခံစားရြီးဖဲြ႔ပါသည္။

No comments:

Post a Comment