Tuesday, May 5, 2009

ရခိုင္ကဗ်ာတိုမ်ား


မိုးေသာက္ေရာင္နီ ရခိုင္ကဗ်ာမ်ား (June 28, 2006) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေသာ ရခိုင္ကဗ်ာတိုမ်ား။


သူ႐ို႕ေၾကာင့္
---------------
ရခိုင္သမ
က်သည့္မ်က္ရည္
ျမစ္ပင္လယ္သို႔ မိုးရီသို႔ --။


အံႀကိတ္သံ
-----------
မိုးေကာင္းတုန္းခါ
ရြာရာရြာ --။


၀ဋ္
--------
မခ်စ္ေသာ္လည္း
ေပါင္းေဖာ္ရသည္
အိမ္ကပီးစပ္ပါေသာေၾကာင့္ --။


ကံ
-------
မတရစ္ကဲ့
ခစ္လိမ့္မည္ --။


၀ကန္
-------
ရေက ခ်ီက်ဴး
မရေက ခ်လူး --။၀ကန္ (၂)
----------
စြတ္ေကထ
သြိေကထိုင္ --။၀ကန္ (၃)
----------
ၾကမ္းပိုးကို
ဖ်စ္လည္းဖ်စ္
နမ္းလည္းနမ္း --။ထေထာင္
--------
“၀” မဟိဘဲ
“၀ိ” လုပ္ခ်င္လွ်င္
သင္သည္ “ထေထာင္” ျဖစ္လိမ့္တကား --။အစ (ႏွင့္) အဆံုး
---------------
အစမွာ တက္ႄကြ
အဆံုးမွာ ႄကြတက္ --။ငွက္ကဥ
----------
ဂဟဇာ “ထ” ခါ
ဥကၠဌ

ဂဟဇာ “က်” ခါ
ဌကၠဥအတၱပဂ်င္းပက္က်ိမ်ား
----------------------
ကုလားကိုလည္း ေအာက္က်
ဘုမားဆိုလည္း ေယာက္ဖ --။ၾကက္
----------
ငွက္ျဖစ္ပါလွ်က္
မပ်ံတတ္ေသာ္
သင့္ကိုသူမ်ား စားလိမ့္မည္ --။ဘုရား၀မ္းပူ
------------
လူကိုျမင္လွ်င္
သားေကာင္ထင္သည္
အၾကင္ဘုရား၀မ္းပူမ်ား --။သသၤရာ
----------
လူ႔မစင္
၀က္အစာ ---။ခြီးပတုန္း
----------
စြပ္လိုက္က ေျဖာင့္ေျဖာင့္
ခၽြတ္လိုက္က ေကာက္ေကာက္ --။ဗခ်ီး (ႏွင့္) ယခီး
----------------
ဗခ်ီး ယခီး
လံုးထြီးထြီး --။

ဗခ်ီးအီးပါ
ယခီးနာ --။

ဗခ်ီးအီးေပါက္
ယခီးေၾကာက္ --။
ရခိုင္သမ
-----------
ရခိုင္သမ
အလွပမွာ
မိဘဥစၥာ
ႄကြယ္၀ပါလည္း
ပညာရတနာ
ျပည့္၀ပါလည္း
ဇာတိနာက်
ေဖ်ာက္မရ --။ရခိုင္သား
-----------
ရခိုင္သား
ရင္ဖတ္ကားကား
အားေကာင္းေမာင္းသန္
လက္ဖံလက္ေမာင္း
သံမဏိေခ်ာင္း --။

ရခိုင္သား
မ်ိဳးမာန္၀င့္ႄကြား
က်ားက်ားယားယား
ထင္ရွားဇမၺဴ
ႏႈိင္းတူမဟိ --။

“ရခိုင္ႀကီးကြ”

ေျမႇာက္ပင့္စကား၊ နားမလည္မျငား
ရခိုင္သားမွာ၊ ရပ္ေစာက္ရပ္လွ်က္
မာနတက္ေသာ္ --။

နဖူးက်ည္သင့္၊ ၀မ္းအူပြင့္၏
လြင့္က်အေကာင္၊ ဖက္ဖူးေရာင္သည္
ဒူးေထာင္ပက္လက္ ဂၽြန္းထိုးတည္း --။ကမၻာမေက်
--------------
ကမၻာမေက်
မသာေျမ
သူခိုးေတြေန --။

ျပည္ကၽြန္ျပဳ- ကို အသက္ေပးလို႔
တို႔ကာကြယ္မယ္ --။

မီးေလာင္ေျမ
အက်ည္းတန္ေန --။

အီးေပါက္တာနဲ႕
ကဲြေၾကႏိုင္တဲ့
မုန္႔လေပြ --။

အသက္ေပးမရရင္
ႏွမေပးလိုက္ေလ --။

အႏူထဲက လူေခ်ာေလးေတြ
သိပ္ေတာ္ပါတယ္ --။

မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာကဗ်ာဖားအေတြး
-----------
တြင္းေအာင္းဖားေခ်
ဖားသူငယ္မွာ
ျမင္သည္မွာ
ဤမိုးအာကာ
က်ယ္ပါလီ၏
ငါ့တြင္း၀နန္႔
အရွိရွိ --။ေခတ္သစ္ရခိုင္ရာဇ၀င္
------------------
ေျပာခီေက ညီၫြတ္ေရး
လုပ္ခီေက ၿပိဳကဲြ။


ေစတနာေကာင္း ေယာက္ခမႏြားအလကားေက်ာင္း
--------------------------------
ေက်ာင္းသားေတာ့ ေက်ာင္းသား
ဘဲြ႕တလံုးပါလာစြာက
(ႏြား) ေက်ာင္းသား --။
အမိုးနန္႔သူခိုး
------------
သူခိုးတိက
အစိုးရ
အမိုးဘ၀မသက္သာ --။

အမိုးခြက္ကို
သူခိုးခိုးေသာအခါ --။

အမိုးမွာ
မ်က္စိမျမင္ပါ --။

ခြက္ေပ်ာက္လို႔
လိုက္လို႔ရွာ --။
ရခိုင္ျပည္တြင္ျပဳလုပ္သည္
---------------------
သမိုင္းကို ျပန္ရြီးဖို႔အစား
သမိုင္းကို ဖန္တီးကတ္မည္ --။
သံေ၀ဂ
-----------
လမ္းေဖာက္သူ
ႀကိမ္စူးလည္းစူး
သြီးလူးလူး --။

လမ္းေလွ်ာက္သူ
ဘုရားလည္းဖူး
လိပ္ဥတူး --။
ေမ်ာက္ႀကီး (ႏွင့္) ေရွာက္သီး
--------------------------
အသီးစားခ်င္
အပင္ကို ရီမေလာင္း
ေမ်ာက္ႀကီးဖင္ေဟာင္းေလာင္း --။
ျဂာအိုက်
------------
၀ါးတုတ္လည္းခ်ိဳး
သြားငုတ္က်ိဳး
အဖိုးအ႐ုပ္ဆိုး --။
အမဲသားျဖစ္လားေသာ ႏြား
-----------------------
အလုပ္ေကာင္း ႏြား
အခိုင္းက် --။

ငပ်င္းႏြားက
အခိုင္းသက္သာ --။

ျမက္ႏုစား
ႀကီးထြားသန္မာ --။

မ်ားမၾကာ
အလကား ႏြား
အိမ္မွာမထား
သားသတ္႐ံုသို႔
ပို႔ေသာအခါ --။

ႏြားေခ်မွာ
အမဲသား
ျဖစ္လားလီယာ --။
စနစ္ဆိုး
---------
အနံ႔မဟိေရပန္း
ဆက္ၿပီးနမ္းေက
နမ္းလူအျပစ္လား
ပန္းအျပစ္လား --။

(ဂိုးေခ်)
မွာခပါယင့္
-------------
အီးေယာင္ ဘားဘာ
မွာခပါယင့္
“ငါသား ေမာင္လံုးစိန္”
ေျပာက္က်ားမလုပ္ကဲ့
ေျပာက္က်ားလုပ္ေက
၀ါးတုတ္စားၿပီး
ဘ၀ပ်က္ပနာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ
သီလိမ့္မည္ --။

(စံထြန္းေခ်)သာလာကာေခ်တိနန္႔တူေရ ဘႀကီး
---------------------------
လဖက္ရည္ဆုိင္က
ရခုိင္သား နဳိင္ငံေရးလား --။

အရက္ဆုိင္က
ရခုိင္သား နဳိင္ငံေရးလား --။

တခုကုိလည္း
မၾကားခ်င္ပါ ဘႀကီး --။

ဘႀကီး႐ို႕ႏုိငံေရးက
သာလာကာေခ်တိနန္႔တူပါေရ --။

(စံထြန္းေခ်)


No comments:

Post a Comment