Friday, May 8, 2009

မင္းထီး


မင္းထီး
-----------
ရခိုင္စကားေျပာေရ
မိဖႏွစ္ပါးကမြီးဖြား
ငါ .. ရခိုင္စာကားေျပာေရ --။

စာဟိပါလွ်က္
ရခိုင္စာမသင္ဖူးေရ
ငါ့လက္ေခ်ာင္းတိ
ကၽြန္စာကိုရာ ရြီးတတ္ေတ --။

ငါ ...
ငါ့လက္ေခ်ာင္းတိကို ျဖတ္ --။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
(25/01/2009)

2 comments: