Saturday, May 2, 2009

အတၱ၀ါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း

အတၱ၀ါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း
---------------------
မတရားမႈကို
ရပ္တန္႔က ရပ္ကတ္ပါဖိ --။

အခုေခတ္ေရ
သွ်စ္ေလးလံုးေတာ္လွန္ေရးေခတ္ျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရားကို လမ္းျခင္း
တရားမွ်တမႈ ပန္းခင္းထက္မွာ
ေလွ်ာက္လွမ္းနီေရေခတ္ျဖစ္ေတ --။

မွန္ကန္ေရ ႏွလံုးသားနန္႔
သစၥာတရားကို ေအာက္ၿခီျပဳ
သမိုင္းသစ္ကို ထုဆစ္နီစြာျဖစ္ေတ --။

ဤအရာသည္ကား
က်ဥ္းေျမာင္းေရ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား၏
ျမက္ခင္းသစ္မဟုတ္
ႏြားစားကြက္မဟုတ္ --။

ရတနာသိုက္တူးေရ
ရာဇ၀င္ပ်က္လည္းမဟုတ္ --။

(ေပါက္တူး) နန္႔ (လိပ္) ေခတ္စားပ်ာယ္
(ေစာက္ရူး) နန္႔ (ငေပါ) အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ေခတ္လည္းမဟုတ္ --။

မတရားေရ ေလာက္ေကာင္တိ
ေဘးကိုဖယ္ပါ --။

လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ပါ --။

မသထာရည္စာတိအားလံုး
ပုပ္သိုးလားခဗ်ာယ္ --။

အမိႈက္ပံုထဲ
ေ၀းပစ္လိုက္ပါ --။

ႏွၿမိဳးမနီကဲ့
ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔
စြန္႔ႀကဲလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတ -- ။

အနံ႔မေကာင္း
ေလာက္တေသာင္းေသာင္း
ႏို႔ခ်ဥ္ေဟာင္းကို
ေစာင္းမၾကည့္ပါကဲ့ --။

၄င္းအရာသည္ကား
အဆိပ္ျဖစ္ေတ --။

မတရားေရ မ်ိဳးစိကို
ပ်ိဳးႀကဲနီေရ သင္ရို႕တိအားလံုး
အသားထဲကေလာက္
သစၥာေဖာက္တိျဖစ္ေတ --။

သူခိုးဇာတ္ကို
မကကတ္ပါကဲ့ --။

ေစာရဇာတ္ကို
မရြီးကတ္ပါကဲ့ --။

ဘ၀ကၽြန္အမြီယုတ္ကို
ဖဲ့ထုတ္လိုက္ပါ --။

သဘံုမႈန္႔အမ်ားႀကီးထည့္ပ်ာယ္
ကင္းပြန္းေလွ်ာ္လိုက္ပါ --။

မီးကိုက္ျပားျပားတိုက္ပ်ာယ္
၀တ္ဆင္လိုက္ပါ --။

ရီမိုးခ်ိဳးပ်ာယ္
သန္႔စင္လိုက္ပါ --။

အုန္းဆီယဲြ႔ယဲြ႔ႏွိမ္းပ်ာယ္
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မဂၤလာအခါသမယမွာ
မဂၤလာေတးျခင္းကို
ေအာ္ဆိုလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေရ
တမိုးလင္းလားပ်ာျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလည္း)
ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းက
တိုက္ခိုက္နီတုန္းျဖစ္ေတ --။

မယိမ္းယိုင္ေရ
ခိုင္မာသံဓိဌာန္နန္႔
နက္ဖန္ရက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

ကိုယ့္မေကာင္းမႈကို
ကိုယ္ရွက္ပါ --။

အသင္ရို႕တိေရ
လြလီလြလြ
ဖာသယ္မတိျဖစ္ေတ --။

တိုင္းျပည္၏ရတနာတိကို
ေရာင္းစားနီေရ
ရာဇ၀င္သူခိုးတိျဖစ္ေတ --။

ဥပေဒမဲ့
ေသာင္းက်န္းသူတိျဖစ္ေတ --။

ျပည္သူ႔ရွိေမွာက္
ကားစင္တင္ကတ္ရဖို႔
ဖားျပဳတ္ႄကြက္စုတ္တိျဖစ္ေတ --။

ကုရာနတၳိ
ဆီးမဟိျဖစ္ေတ --။

ကူးစက္ျပန္ပြား
ေရာဂါပိုးမႊားျဖစ္ေတ --။

ေကာင္းသစ္ခင္းကိုဖ်က္ဆီး
ရာသီေပၚက်ီးတိျဖစ္ေတ --။

လိမ္၀ါေရအတတ္ကို
တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေတ
ရာဇ၀တ္သား
လူသတ္သမားတိျဖစ္ေတ --။

ဆန္ကုန္ၿမီလီး
ေဘာက္သာဆြီးတိျဖစ္ေတ --။

ေအကမၻာမွာ လီထုညစ္ညမ္းနီစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္
မွတပါးတျခားမဟိ --။

ေယဇူးနန္႔
မီးဆိုက္ေတ သစ္ပင္တိကို
ျပန္စိုက္ပါ --။

စိုက္ေတသစ္ပင္တိ ရွင္ေအာင္
ပ်ိဳးေထာင္ပါ --။

ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္နီစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္ --။

မိုးေခါင္ရီယွားျဖစ္နီရစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္ --။

ကမၻာႀကီးကိုဖ်က္ဆီ
ညဴကလီးယားထက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

ဆိတ္ဆီသူရဲ
မုန္းဖို႔ေကာင္းေရ --။

ခြီးပုတ္ေလာက္က်
အံဖို႔ေကာင္းေရ --။

အပုပ္နံ႔ကို
မခံႏိုင္ပါ --။

အက်င့္ဆိုးကို
သင္းထံုးလိုက္ပါ --။

အက်ိတ္အခဲကို
ႀကိတ္ခဲြလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ဤအရာသည္ကား
အိမ္ေထာင္ေရးမဟုတ္
ဗစၥကုတ္မဟုတ္
၀တၳဳမဟုတ္
အျပာမဟုတ္။
ပဂ်ီကားမဟုတ္
ေက်ာက္ရုပ္မဟုတ္
ကဗ်ာအရြဲ႕မဟုတ္
သာျခင္းသံက်ပ္မဟုတ္
ေတးျခင္းမဟုတ္
ဂီတာမဟုတ္
ႏွဲမဟုတ္
ဗံုမဟုတ္
လင္းခြင္းမဟုတ္
တေယာမဟုတ္

အမွန္တရားနန္႔ သြီးခင္း
အမွန္တရားနန္႔ ရြီးထြင္းထားေရ
ေတာ္လွန္ေရးစင္စစ္ျဖစ္ေတ --။

နတ္သမီးေခ်တေယာက္ပိုင္ လွပေရ
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မိုးေကာင္းခင္ပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
က်က္သေရတင့္စီပါ --။

ပန္းပြင့္ေခ်တိပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
အလွဆင္လိုက္ပါ --။

မိုးၾကယ္ပြင့္ေခ်တိေတာင္က
မွိတ္တံုလင္းတံု
အေမွာင္ခြင္းဖို႔
ႀကိဳးစားနီကတ္ပ်ာယ္ေလ --။

အို အသွ်င္လမင္း
သင္ပုန္းမနီပါကဲ့ဖိ --။

အသင္ေရ
ကမၻာႀကီး၏
(ကြမ္းေတာင္ကိုင္) ျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စည္းက်၀ါးက်
ႏဲြ႔ေပ်ာင္းကတတ္ေတ
လုလင္ပ်ိဳမျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ႏွခြမ္းနီနီ
ေရႊႏွင္းဇီျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ရွက္ကြန္႔တကို႔
ပါးမို႔မို႔
စိတ္ညွိဳ႔တတ္သူျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စၾကၠာ၀ဠာေလာကဓါတ္တခြင္လံုး၏
တပင္တိုင္မင္းသမီးတဆူျဖစ္ေတ --။

ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲက
ဂႏၶ၀င္ေျမာက္
မင္းသားတပါးလည္းျဖစ္ေတ --။

ဇာခါမဆိုအသင္ေရ
ကမၻာႀကီးကို လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ဘုရင္ဧကရာဇ္တဆူျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရား
ဘာသာတရားလည္းျဖစ္ေတ --.။

အျခားတဖက္မွာ
အသင္ေရ
ၿခီသံျပင္းျပင္း
လမ္းေလွ်ာက္တတ္သူ
လူတေယာက္ျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အေက်နပ္ခ်က္တိနန္႔အံႀကိတ္
တက္သီးေခါက္တတ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အရာရာကို
ဥေပကၹာျပဳႏိုင္သူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
ရင္နာစရာေကာင္းေရ
သမိုင္းေၾကာင္းကို
ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
စိတ္နာနာနန္႔
ဒါဏ္ရာရ ျခေသၤ့တေကာင္ျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလည္း)
ဇာခါမဆို အသင္ေရ
ကမ ၻာႀကီး၏ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္တိကို
ကုစားတတ္ေတ သမားေတာ္ႀကီးတဆူျဖစ္ေတဆိုစြာ
ဇာသူလာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ဖို႔လဲ --။

လူသူအားလံုး
ေကာင္းျခင္းမဂၤလာနန္႔
သာယာေရမိုးထက္မွာ
ၿပိဳင္တူေခါင္းေလာင္းတီးလိုက္ပါ --။

အျဖဴေရာင္
ဆင္တူ၀တ္ပ်ာယ္
သံၿပိဳင္ေတးျခင္းတပုဒ္
ဆိုလိုက္ပါ --။

ေကာင္းခင္ျပင္ကို ေနာက္ခံျပဳ
သန္႔ယွင္းေရ
စံုလီညွင္းညွင္းကို
တ၀တပိုက္
လွ်ဴလိုက္ပါ --။

အေတာင္ပါေရ
ငွက္ေခ်တိပိုင္
လြတ္လပ္ေတ
အျပာေရာင္ေကာင္းခင္မွာ
ယင့္က်ဴး ပ်ံသန္းလိုက္ပါ --။

ဤအခါသမယသည္
ေတာ္လွန္ေရး မိုးထက္မဂၤလာျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပဲြ
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ
ဆင္ႏြဲခ်ိန္ျဖစ္သည္ --။

အမွန္တရား၏ေလွ်ာက္လွမ္းရာ
ေရာက္ခါနီး
အခါသမယျဖစ္သည္ --။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေႏွာင္ဖဲြ႔ခံ
ျပည္သူအေပါင္း၏
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္း
ေဆာ္ၾသသံျဖစ္သည္ --။

အျခားတဖက္မွာ
မိစၧာေကာင္တိ၏
က်ဆံုးခန္းျဖစ္သည္ --။

ေဖာက္ျပန္သူအေပါင္း၏
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ --။

အတၱ၀ါဒီမ်ား၏
တစသုႆာန္ျဖစ္သည္ --။

ဇာၾကာဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်က္
၀ိုင္းသမလိုက္ေက --။

ဇာခံႏိုင္ဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်ိန္း
၀ိုင္းဗိန္းလိုက္ေက --။

(သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment