Thursday, April 2, 2009

Aesop အီစြတ္ပံုျပင္မ်ား (၁)


ေတာင္သမင္ႏွင့္ အၿဂိဳ

အခါတပါးတြင္ ေတာင္သမင္တေကာင္သည္ ရီေသာက္ဖို႔ ေျမာင္သို႔ဆင္းပါလတ္သည္။ ရာသီဥတုကေကာင္း ရီကလည္းႀကိဳင္နီသည့္အတြက္ သမင္သည္ သူ႔အ႐ုပ္ကိုသူ ရီထဲတြင္ ၾကင္းၾကင္းလင္းလင္းျမင္ရသည္။

ရီထဲတြင္ျမင္ရသည္တြင္ သူ႔အၿဂိဳကို အလွဆံုးဟုထင္မိသည္။ စိတ္ထဲတြင္လည္း “အား လွလိုက္ေတ ငါ႕အၿဂိဳ၊ တခါတည္း ခက္မငါးျဖာထြက္ပနာ၊ ငါ့တခႏၶာလံုး အၿဂိဳအလွဆံုး၊ ငါ့ၿခီေထာက္က သိမ္သိမ္ေညာင္ေညာင္ႏွင့္ ငယ္ေရအထဲမွာ ရွည္ကလည္းရွည္သိမ့္ေရ၊ ေကာင္းေကာင္းအ႐ုပ္ဆိုးစြာမနား” ဟု ေတြးမိသည္။

ယင္းပိုင္ႏွင့္ ရီထဲတြင္ျမင္ရသည့္သူ႔အ႐ုပ္ကိုၾကည့္ပနာ အၿဂိဳကိုခ်ီက်ဴးလိုက္၊ ၿခီေထာက္ကို အသံုးမက်ဟုေတြးလိုက္ျဖင့္ သမင္သည္ ေျမာင္ထဲတြင္ အခ်ိန္အင္တန္ၾကာလားသည္။ ထိုတြင္ ျခေသၤ့တေကာင္သည္ သမင္ကိုျမင္၍ ဖမ္းရန္ခ်ဥ္းလာသည္။ ျခေသၤ့အပါးသို႔ေရာက္မွ သမင္ကျမင္သည္၊ ထိုအခါ ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ သမင္ထြက္ၿပီးလားသည္။ ျခေသၤ့လည္း သမင္ေနာက္ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည္။

သမင္သည္ ျပားတြင္ ျခေသၤ့ထက္ အၿပီးယင္ေသာ္လည္း ေတာတြင္ ေကာင္းေကာင္းမၿပီးႏိုင္။ သူ႔အၿဂိဳသည္ ထိုၿခံဳတြင္ၿငိ၊ သည္ၿခံဳတြင္ၿငိျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ျခေသၤ့ဖမ္းမိလားသည္၊ ေယခါမွ “ၿဂိဳႏွင့္ၿခီမွာ ၿဂိဳကို အမႊမ္းတင္ပ်ာ၊ ၿခီကိုအသံုးမက်” ဟု ငါထင္မွတ္မွားခသည္။ မွားလီစြတကားဟု ေနာင္တႀကီးစြာရလီသတည္း။

ထိုနည္းတူစြာ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕သည္လည္း အဖိုးတန္မွန္း မတန္မွန္းမသိ၊ အမႊမ္းတင္တတ္ မွားတတ္ပါသည္။


ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားႏွင့္ ပ်ားဘုရင္မ

အခါတပါးတြင္ ပ်ားဘုရင္မတေကာင္သည္ ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားကို ပ်ားရည္လွဴရန္ စိတ္ကူးေပၚလတ္သည္။ ေယဇူးႏွင့္ ပ်ားဘုရင္မသည္ သူ႔ပ်ားအံုထဲက အခ်ိဳဆံုးႏွင့္ အသန္႔ဆံုးပ်ားရည္မ်ားကိုစုၿပီးလွ်င္ ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားဟိရာ အိုလံပစ္ေတာင္ထိပ္သို႔ အေရာက္လားလတ္သည္။

ပ်ားရည္လက္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားက ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္သည္။ ပ်ားဘုရင္မကို “ကိုင္း ပ်ားဘုရင္မ၊ ငါ့ကိုပီးေရ သင့္ပ်ားရည္အတြက္ သင့္ကိုလည္း ငါတခုျပန္လို႔ပီးမည္၊ သင္ပဇာကို အလိုဟိေရလဲေျပာပါ” ဟု မီးသည္။ ေယခါ ပ်ားဘုရင္မက “အို အသွ်င္နတ္မင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ အလိုခ်င္ဆံုး အေတာင့္တဆံုးက ေကာင္းေကာင္းအဆိပ္ျပင္းေရ ျမွားအပ္တစင္းပါ။ အကၽြန္႔ပ်ားအံုမွာ ပ်ားလာခိုးေသာက္သူတိကို ယင္းျမွားအပ္ႏွင့္ ထိုးသတ္လိုပါေရအသွ်င္” ဟု ျပန္ေျဖသည္။

ပ်ားဘုရင္မ၏စကားကိုၾကားရေသာအခါ ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားမွာ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ ေယဒါလည္း သူ႔ကတိအတိုင္း “ကိုင္း ပ်ားဘုရင္မ၊ သင္လိုခ်င္ေရ အဆိပ္ျမွားကို ငါပီးမည္။ ေအျမွားႏွင့္ထိုးေရခါ အထိုးခံရေရအေကာင္တိ ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေရာက္လိမ့္မည္” ဟု မွာလိုက္သည္။

ပ်ားဘုရင္မကလည္း ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားကို ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးဟိေၾကာင္းေျပာသည္။ ေယခါ ဂ်ဴပီတာနတ္ဖုရားက “ေအး ပ်ားဘုရင္မ၊ ေအအဆိပ္ျမွားႏွင့္ ငါ့စကားမဆံုးသိမ့္။ ေအျမွားႏွင့္အထိုးခံရေရ အေကာင္တိ ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေရာက္ဖို႔စြာမွန္ေရ။ ေယဒါလည္း ေအျမွားကို တခါရာသံုးလို႔ရေရ။ သံုးၿပီးစြာႏွင့္ သင္လည္းသီရလိမ့္မည္” ဟု မွာလိုက္သည္။

မေကာင္းမႈကိုႀကံတိုင္း၊ မေကာင္းက်ိဳးကိုခံရတတ္သည္။ အပုေခ်႐ို႕သိထားကတ္ရဖို႔။


ေကာက္ရိုးပံုေစာင့္ခြီး

တရက္နိခါ ခြီးတေကာင္သည္ အစာရွာယင္း ေညာင္းေညာင္းျဖင့္ ႏြား႐ံုေခ်တခုအနားသို႔ ေရာက္ပါလတ္သည္၊ ထိုတြင္ ေကာက္႐ိုးအျပည့္ႏွင့္ ႏြားစာခြက္တခုကို တြိသည္၊ ခြီးသည္ ၀မ္းဆာဆာျဖင့္ အိပ္ခ်င္နီသည္ႏွင့္ ႏြားစာခြက္ထဲတြင္ပင္ ခြီ၍၀င္အိပ္လိုက္သည္၊ ေကာက္႐ိုးသည္ႏြီးသျဖင့္ ခြီးေခ်မွာ တခဏအတြင္း ဇိမ္က်က်အိပ္ေပ်ာ္လားၿပီး နတ္သမီးငါးရာႏွင့္ အိမ္မက္မက္နီသည္။

ထိုသို႔အိမ္မက္ေကာင္းနီဆိုက္ ႏြားေခ်ေပါက္ခ်လာလတ္သည္။ ၀မ္းဆာဆာျဖင့္ သူ႔စားခြက္ကို လိုက္ရွာေသာအခါ ခြီးေခ်ကို စားခြက္ထဲတြင္ အိပ္ေပ်ာ္နီသည္ကို တြိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြီးေခ်ကို အိပ္ရာဖယ္ပီးဖုိ႔ ႏိႈးလိုက္သည္။

“ခြီးေခ် ထထ။ ဇာျဖစ္လို႔ သူမ်ားစားခြက္ထဲမွာ အိပ္နီစြာလဲ။”

ထိုတြင္ ခြီးေခ်အိမ္မက္မက္နီရာမွ လန္႔ႏိုးလာသည္၊။ အျပင္တြင္ နတ္သမီးငါးရာကို တြိရဖို႔အစား ၿဂိဳကားကားႏွင့္ ႏြားေခ်ကိုရာတြိရသည္။ ခြီးေခ်မွာ အိပ္မႊားစံုထ ႏြားေခ်ကို ကိုက္ဖို႔ပ်င္သည္။ ႏြားေခ်ေကာက္႐ိုးစားဖို႔ႀကံတိုင္ ေဟာင္လိုက္ ကိုက္လိုက္လုပ္နီသည္။
ထိုအခါ ႏြားေခ်ကေျပာသည္။ “အစ္ကိုခြီးေခ် ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ကျပန္ပါလတ္စြာ၊ ကေကာင္းပင္ပန္းေရ။ တခုလည္းမစားရသိမ့္။ ၀မ္းလည္းကေကာင္းဆာေရ။ ကၽြန္ေတာ့္ေကာက္႐ိုး ကၽြန္ေတာ္ အီးအီးခ်မ္းခ်မ္း စားပါရစီ၊ အစ္ကိုခြီးက ေကာက္႐ိုးစားစြာလည္းမဟုတ္။ ဇာျဖစ္လို႔ေဟာင္နီစြာလဲ” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ခြီးေခ်မွာ ႏြားေခ်စကားကို နားမေထာင္။ ေဟာင္လိုက္ကိုက္လိုက္ လုပ္ၿမဲလုပ္နီသည္။ ထိုအခါ ႏြားေခ်မွာ မာန္ပါပါျဖင့္ ခြီးေခ်ေဘးစကို ေက်ာက္ကန္လိုက္သည္။ ခြီးေခ်မွာ ၀ါးအျပန္တရာ ရြင့္စိုင္လားသည္။

ကိုယ္လည္းမစား သူမ်ားစားစြာလည္းမနာလို ၀န္တိုေသာခြီးေခ်မွာ နံ႐ိုးက်ိဳး၍ ျပင္းစြာဒါဏ္ရာရလီသတည္း။


က်ီးကန္းႏွင့္ ရီကေတာင္း

အခါတပါးတြင္ ရီငတ္နီေသာ က်ီးကန္းတေကာင္သည္ ရီကေတာင္းတခုကို အိမ္ေမာင္းကာေအာက္တြင္ ခ်လွ်က္သားတြိသည္။ ကေတာင္းထဲတြင္ ရီအလတ္ေလာက္ရာဟိၿပီး က်ီးကန္းသည္ ရီကိုလွမ္းမေသာက္ႏိုင္ ျဖစ္နီသည္။ ကေတာင္းကိုေမာ့ေသာက္ၾကည့္ေသာ အခါတြင္လည္း ကေတာင္းသည္ အႀကီးမသန္ျဖစ္၍ ျမွင့္၍မပါ။

က်ီးကန္းလည္း ဇာလုပ္၍ဇာကိုင္ရမွန္းမသိျဖစ္နီဆိုက္ ကေတာင္းနားတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲတပံုကို လွမ္းျမင္သည္။ က်ီးကန္းလည္း အႀကံရသည္ႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ခဲတခဲကို ကေတာင္းထဲသို႔ ထည့္လိုက္သည္။ ေယခါ ကေတာင္းထဲကရီသည္ တဖဲ့ေခ် ျမင့္တက္လတ္သည္။ က်ီးကန္းလည္း ေက်ာက္စရစ္ခဲေနာက္တခဲ ထပ္ထည့္လိုက္သည္။ ကေတာင္းထဲကရီသည္ ေနာက္ထပ္တဖဲ့ေခ် ျမင့္တက္လတ္သည္။

ယင္းပိုင္ႏွင့္ အနားတြင္ဟိေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲအားလံုးကို တခဲၿပီးတခဲ ကေတာင္းထဲသို႔ ထည့္လိုက္သည္၊ ကေတာင္းထဲကရီသည္ ကေတာင္း၀သို႔တိုင္ ျမင့္တက္လတ္သည္။ ထိုအခါ က်ီးကန္းသည္ ကေတာင္းထဲကရီကို အားရပါးရ ေသာက္ခ်လိုက္သည္။

“လိုလွ်င္ႀကံက နည္းလမ္းရ။ ခြန္အားထက္ ဥာဏ္အားထက္။”


ဂါရီသမားႏွင့္ ကူနတ္ကယ္နတ္

တရက္နိခါ ဂါရီသမားတေယာက္သည္ ဂါရီေမာင္းယင္း က်ဳပ္ကၽြံလားသည္။ ဂါရီသမားသည္ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ေအာက္သို႔ဆင္းၿပီးလွ်င္ ကူနတ္ကယ္နတ္၏အကူအညီရလိုရျငား တိုင္တမ္းလိုက္သည္။

“အို ကူနတ္ကယ္နတ္အေပါင္း႐ို႕ အကၽြႏ္ုပ္၏ဂါရီ က်ဳပ္ကၽြံနီစြာကို တခ်က္ေခ်ေလာက္ ကယ္တင္ပီးပါ။”

ကူနတ္ကယ္နတ္ နတ္မင္းႀကီးလည္း ဂါရီသမား၏လိုင္ေျခာင္းသံျဖင့္ ဆယ္အိမ္ၾကား လွမ္းေအာ္အသံကို ၾကားသည္ႏွင့္ ေအာက္သို႔တခ်က္ ငံု႔ၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုအခါ သူကိုယ္တိုင္ တခုေခ်လည္းမ႐ုန္းဘဲ လမ္းဘဲတြင္ ေအအတိုင္းေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္နီေသာ ဂါရီသမား ငပ်င္းေထြကို လွမ္းျမင္သည္။

ထိုအခါ နတ္မင္းႀကီးက “အေ၀း ႏြားဂါရီေမာင္း၊ မင္းပက္ခုံးကို ဂါရီေအာက္မွာအယင္သြင္း။ ၿပီးေကတခ်က္ ႐ုန္းၾကည့္အံု႔။ မရခါမွ ငါ့ကိုေခၚ” ဟု ေအာ္ေငါက္လိုက္သည္။


သားဖႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ျမင္းတေကာင္

အယင္ကခါ သားဖႏွစ္ေယာက္ ျမင္းေရာင္းရန္ ၿမိဳ႕သို႔တက္လတ္သည္။ သားဖႏွစ္ေယာက္ ျမင္းကိုမစီး ႀကိဳးဆဲြၿပီး ၿခီက်င္ေလွ်ာက္လာသည္။ ၿမိဳ႕ထဲတနီရာေရာက္ေသာအခါ ျမင္းကိုမစီးႀကိဳးဆဲြလာေသာ သားဖႏွစ္ေယာက္ကို လူအမ်ားျမင္သည္။ ထိုအခါ “ဇာေလာက္ရူးလဲ ၾကည့္။ ျမင္းကိုမစီးႀကိဳးဆြဲလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကတ္ေတ။ လကားပင္ပန္းခံေရ၊ အရူးတိ။” ဟုအျပစ္တင္ကတ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ အဖသည္က “ေမာင္ႀကီးျမင္းစီး၊ ငါႀကိဳးဆဲြမည္” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ျဖင့္ ေညာင္တပင္ေအာက္၌ အလႅာပသလႅာပ ေျပာဆိုလွ်က္ထိုင္နီေသာလူတအုပ္နား ျဖတ္ေလွ်ာက္လတ္သည္။ သားကျမင္းစီး၊ အဖလမ္းေလွ်ာက္လာသည္ကိုျမင္ေသာအခါ တေယာက္က “အခုေခတ္မွာ လူႀကီးကိုလူငယ္အားမနာ၊ အေရးမထား၊ မေလးစား။ အားေကာင္းေမာင္းသန္သားသည္က ျမင္းစီးလို႔၊ အဖ၀ါႀကီးက် ျမင္းဆဲြခိုင္းထားေရ။ ေကာင္းေကာင္းဆိုးေရ။ အဖျမင္းစီးလို႔ သားကလမ္းေလွ်ာက္ရဖို႔ မနား” ဟု ေျပာသည္။

ထိုစကားကိုၾကားေသာအခါ သားျမင္းေအာက္ဆင္း၍ အဖကျမင္းစီးသည္။ သို႔ျဖင့္ ကလိမ့္ေမေခ်တက်ိဳင္ အျခင္းေျပာနီေသာ နီရာနားသို႔ေရာက္လတ္သည္။ ထိုအခါ တေယာက္က “ဇာပိုင္လူႀကီးလဲခ်င့္။ သားကို လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းလို႔ ကိုယ္က်ျမင္းစီးပနာ၊ ကေကာင္းဟုတ္ေတ။ အမွန္ဆို ႏွစ္ေယာက္လံုးျမင္းစီးလားေက ဇာျဖစ္ေတလဲ” ဟု ဆိုသည္။ ထိုအခါ အဖက သားကိုပါ ျမင္းထက္တက္စီး ခိုင္းသည္။

တနီရာသို႔ေရာက္ေသာအခါ လူတေယာက္က “ေဒသားအဖႏွစ္ေယာက္ ျမင္းတေကာင္ကို ႏွစ္ေယာက္စီးလို႔ ျမင္းခမာ သနားေကာင္းထမန္း၊ ျမင္းတေကာင္းတည္း၊ လူကႏွစ္ေယာက္။ အမွန္ဆို ျမင္းကိုသူ႐ို႕ ထမ္းလားရဖို႔” ဟု ဆိုသည္။

ထိုအခါ သားဖႏွစ္ေယာက္ ျမင္းကိုအၿခီအလက္ပူးခ်ဳိင္ၿပီး ဘင္းထမ္းထိုး၍ထမ္းသည္။ သို႔ျဖင့္ တန္းထားတခုထက္သို႔ေရာက္လတ္သည္။ တန္းထားထက္တြင္ ခက္ခက္ခဲခဲျမင္းထမ္းလာေသာ သားဖႏွစ္ေယာက္ကို လူအမ်ားျမင္ေသာအခါ “ေအပိုင္ရယ္ဖို႕ေကာင္းစြာ တခါလည္းမျမင္ဖူး၊ အထူးအဆန္း၊ လာၾကည့္ကတ္၊ လာၾကည့္ကတ္” ဟု ၀ိုင္းရယ္သည္။

ထိုသို႔ ၀ိုင္းရယ္သံကိုၾကားေသာအခါ ျမင္းက ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ ကန္႐ုန္းလိုက္ရာ ႀကိဳးျပတ္၍ ေခ်ာင္းထဲသို႔ လူးက်လားသည္။ ျမင္းေရာင္းရန္ၿမိဳ႔တက္လာေသာ သားဖႏွစ္ေယာက္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမင္းလည္းဆံုး၊ အရယ္လည္းခံရ ၀မ္းနည္းပက္လက္ အိမ္ျပန္လာလတ္ရသည္။

(ရြီးပို႔သူ ဇုႏၵတ္ႀကီး)

No comments:

Post a Comment