Thursday, April 2, 2009

အသားျဖဴခ်င္ေရ ရခိုင္သမညီမေခ်တိသို႔


အသားျဖဴခ်င္ေရ ရခိုင္သမညီမေခ်တိသို႔
-----------------------------------------
အခုေနာက္ပိ္ုင္း Cosmetics (အလွျပင္ပစၥည္း) တိမွာ Mercury လို႔ေခၚေရ လူ႔အသားအရီမွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေတ ဓာတ္တိပါဝင္ေရ အသားျဖဴလိမ္ဆီး (Whitening lotion) တိ ကေကာင္းေခတ္စားလာစြာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေက ရင္ထဲမွာ က်ိတ္မႏိုင္ခဲမရျဖစ္လာလို႔ ေအေဆာင္းပါးကို ရြီးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အာသွ်ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံတိမွာ “အသားျဖဴမွ ေတာ္ဝင္ေရ ထက္ျမက္လွပေရ” ဆိုေရအယူအဆ ဇာပိုင္ေပၚထြန္းလာေရလဲလို႔ ျပန္ေကာက္ဖို႔ဆိုေက ထိုးလြန္ခေရႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္က ကိုလိုနီေခတ္ကို ျပန္ၿပီးၾကည့္ဖို႔လိုပါေရ။

အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိ (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပသားတိ) စြာ ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ အျဖဴေရာင္အသား၊ ေရႊဝါေရာင္ဆံပင္၊ ႏွာတံခၽႊန္ေရ ရုပ္ရည္ပိုင္သွ်င္တိမွ ထက္ျမက္ေတ ထူးခၽႊန္ျမင့္ျမတ္ေတဆိုေရ အေတြးအေခၚကို အာသွ်၊ အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကရို႕မွာ ေနာင္းေနာင္းရိုက္သြင္းပစ္ခပနာ လူျဖဴတိ၏ profile ကိုျမွင့္တင္ရာမွာ ကေကာင္းေအာင္ျမင္ခကတ္ေတ။

သမိုင္းေႏွာင္းပိုင္း (၂၀) ရာစုပိုင္းမွာ ကိုလိုနီတိခ်န္ပစ္ခေရ လူျဖဴလူမဲခြဲျခားေရး လူမ်ိဴေရးျပႆနာတိစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ခကတ္စြာကို တြိရပါေရ။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လူမဲတိစြာ “ကၽြန္” အျဖစ္ႏွင့္ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္အထိ လူျဖဴတိ၏ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံခရကတ္ေတ။ အလားတူပင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာလည္းေသာ့ အသားအေရာင္ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေတ စနစ္ဆိုးစြာ (၁၉၉၆) ေလာက္ခါမွ အရင္းျပဳတ္လားခစြာပါရာ။

ေဖာ္ျပခေရ သမိုင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္တိႏွင့္ ရွိဦးေဖာ္ျပခေရ အသားျဖဴလိမ္းဆီးတိ ဇာပိုင္ဆက္စပ္ပါေရလဲလို႔ ေတြးေကာင္းေတြးနီကတ္ပါလိမ့္ေမ။ ေဒပိုင္ပါ…

ရခိုင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာလည္းေသာ့ အသားအေရာင္ခြဲျခားေရ လကၡဏာတိက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရို႕ေလာက္မွာပိုင္ မျပင္းထန္တာလည္း ဟိနီပါေရ။ အသားအေရာင္ကိုမူတည္ၿပီးေက ခြဲျခားဆက္ဆံစြာေရ ယင္းလူသား၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူကို ပ်က္ျပားစီပါေရ။ ေဒအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အကၽြန္႔ကိုယ္ပုိင္ အတြိအႀကဳံကို ဝီမွ်ခ်င္ပါေရ။

အကၽြန္အငယ္ခါက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ႀကီးျပင္းခစြာပါ။ ပင္လယ္နားမွာနီေရအျပင္ အမိဖက္အမ်ိဳးတိကလည္း အသားမဲေရအတြက္ အကၽြန္လည္းေသာ့ မဲမဲေခ်ပါရာ။ အသားကမဲမဲ ပိန္ကပိန္ပိန္ ကုလိေမၼေခ်တေယာက္အနီႏွင့္ အကၽြန္႔ကိုယ္အကၽြန္ လွပါေရလို႔ ေယာင္လို႔ေတာင္ မေတြးခေရအျပင္ တျခားေသာသူတိက ေဖာ္ျပျခင္းလည္း ဘဝမွာ တခါလည္း မၾကားဖူးခပါ။ “အသားျဖဴျဖဴေခ်ႏွင့္ လွလိုက္ေတ” လို႔ အေျပာခံရေရ ကုလိေမၼေခ်တိကိုရာ အားက်စိတ္ႏွင့္ ေငးၾကည့္ရံုရာ တတ္ႏိုင္ခပါေရ။

ကိုယ့္ကုိယ္ကို မယံုၾကည္မူ မေၾကနပ္မူတိႏွင့္ အကြန္႔မ်က္ႏွာစြာ ႐ႈံ႕သထက္႐ံႈ႕ၿပီးေက ရုပ္ဆိုးၿပီးယင္း ဆိုးၿပီးေက ငယ္ဘဝတေလွ်ာက္ “ရုပ္ဆိုးမေခ်” နာမည္ရာ တြင္ခရပါေရ။

အဂၤလိပ္စာမွာ အၿမဲတမ္းထူးခၽြန္ေရအကၽြန္စြာ ယင္းအဂၤလိပ္စာကိုပင္ အရင္းျပဳစာသင္ယင္း ဘဝကိုရပ္တည္ႏိုင္ခပနာ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ေရအတိြအႀကံဳတိရလာၿပီးေက ပညာအရည္အျခင္းတိ ပိုတိုးမ်ားလာခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္လာလတ္ေတ။ တီထြင္ႀကံဆဥာဏ္တိတိုးပြားလာခါ မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳးပန္းဆင္ရေကာင္မွန္း သိပါလတ္ေတ။

အခုအခ်ိန္ခါမွာ အကၽြန္အငယ္ခါက အကၽြန္႔အသားအရီႏွင့္ ရုပ္ရည္ကိုၾကည့္ပနာ ခါးခါးသီးသီးဆက္ဆံခေရလူတိကို အကၽြန္႔ပညာႏွင့္ ၿပံဳးၿပီးေက လွပနီေရအကၽြန္႔မ်က္ႏွာကို ျမင္စီခ်င္ပါေရ။

ရခိုင္သမညီမေခ်တိ၊ အသားညိဳလို႔ အသားမဲလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မေၾကမနပ္၊ မယံုမရဲျဖစ္နီကတ္ေတလား။ အကၽြန္ အႀကံေကာင္းတခုပီးပါရစီ။ နိစဥ္နိတိုင္း အိပ္ရာကႏိုးတိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွန္မွာၾကည့္၊ ၿပဳံးျပၿပီးေက “ငါေကာင္းလွပါေရကား” လို႔ စိတ္ကေျပာပါ။

လူတေယာက္၏အလွအပစြာ အသားအရီႏွင့္ ရုပ္ရည္မွာ မူတည္စြာမဟုတ္။ အေရးႀကီးစြာက ဥာဏ္ပညာ၊ အတြိအႀကံဳႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူျဖစ္ပါေရ။ အသားျဖဴမွ စိတ္ျဖဴစြာမဟုတ္ပါ။ စိတ္ျဖဴေက အသားမျဖဴတာလည္း ျဖဴစင္ေရအသားအရီပိုင္သွ်င္ျဖစ္လာဖို႔စြာ ဧကန္မလြဲပါရာ။

(မမၿပံဳးသူ)


1 comment: