Thursday, April 2, 2009

ရခိုင္ရက္သတၱတပါတ္


ရခိုင္ရက္သတၱတပါတ္
---------------------
တလလၤဂုနီ၊ တလလၤာ
နိျမတ္ရက္ရာဇာ --။

အၤဂါ ဗုဒၶဴး
ရႊီၿမိဳ႕ေျမာက္ဦး ေအာင္သံက်ဴး --။

ၾကသားပတီး၊ ေသာက္ၾကာ
စည္ေတာ္လည္းတီး မဂၤလာ --။

စနီ နဂါးေမာက္
အေခါင္မိုးသို႔ေရာက္ --။

(စိုင္းျဒားမင္းခြာ)


No comments:

Post a Comment