Thursday, April 2, 2009

အမွတ္တရ AMP ရြာ


အမွတ္တရ AMP ရြာ
------------------
အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း
အ၀ီးကပင္လွမ္းလို႔ျမင္စြာ
ရခိုင္သား႐ို႕ AMP ရြာ
မ်က္ႏွာေခ် ဇရြက္ေလာက္နန္႔
ရြာဦးတို႔အေရာက္
ယိုင္မိုးနန္႔ kwkhaing ရို႕က
ႏြီးႏီြးထြီးထီြး အျပံဳးနန္႔အႀကိဳေထာက္
ေဒေမာင္ႏွစ္မ ႏွစ္ေယာက္ေၾကာင္႔
ရင္မွာပီတိျဖာရပါ၏ --။

ရြာအ၀င္လမ္းမွာ
အာဂႏၶဳ ေဒလူကို
ဆီးကြမ္းနန္႔ရီခ်ဳိ
ေကၽြးမြီးလို႔ ခရီးဦးႀကိဳေရ
ႏွမသူဇာ ngwelamoon ကို
ေက်းဇူးတင္မဆံုး --။

ရြာထဲကိုအေရာက္
မိုးမေသာက္ခင္
ေဖာက္ဆီေဖာက္ဆပ္
စိတ္ေပါက္နီေရ
Lu chay နန္႔အတိြ
ျပသာနာမွာ ကတ္မပါရေအာင္
မနည္းေယွာင္ပ်ာ ၿပီးလာရေရ --။

ရြာလယ္ေခ်ာင္းအကူး
တန္းထားဦးနားက
ညီစု႐ို႕ အိမ္နားေရာက္ေက
ေထာင္းေထာင္းထနီေရ ငပိဖုတ္နံ႔က
စားပစ္ခ်င္စိတ္ပင္ ေပါက္လားခယင့္ --။

ဦးေအးေမာင္႐ို႕ ဗီြဒီယို႐ံု
လူစည္ကားလို႔ ေခ်ာင္းအၾကည့္မွာ
ျဗန္းစိကာရ မူးရူးနီစြာဇာတ္ကားတင္ထားလို႔
ေနာက္ျပန္အဆုတ္မွာ
ေႀကာ္ျငာထားေရ ေနာက္တင္ဖို႔ကား
မိုးလာေရလီလာေရ က
ေကာင္းဖို႔ပိုင္ျမင္ ႐ံုတင္ေကၾကည့္ဖို႔
အားခဲလို႔ ေလွ်ာက္အလာ

ထိုးရွိက အိမ္တအိမ္
ထြက္သူထြက္ ၀င္သူ၀င္
လူတိနန္႔စည္ကား
အေၾကာင္းစံုသိခ်င္လို႔
ေဘးဘီကိုစံုစမ္းခါ
lumlumchay ဆိုေရလူက
Raper အိမ္ျဖစ္လို႔လတ္
ေတးျခင္းသံၾကားရဖို႔လားလို႔
နားစိုက္လို႔ေထာင္အၾကည့္မွာ
ကိုမူေသာင္က amp ရြာထဲ
ကိုးရီးယားတိ မကန္၀င္နီကတ္ေတဆိုလို႔
လူမွားလတ္ေမ ကဗ်ာကယာ
ရင္ဖတ္မွာ တဆိပ္တပ္ပစ္လိုက္ရေရ
arakan လို႔

အေခ်တရြီ ႄကီြေကာက္တန္းကဇတ္နီလို႔
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း လားပ်ာမီးေက
အျငင္းသန္နီေရ thazonpyu ဆိုသူက
ေဒလမ္းကရာ လားလီပါလတ္
ေဒ မမေခ် လွ်ာသြက္အာသြက္ေခ်ရာမလားေယ --။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း ေညာင္ညိဳတန္းမွာ
ဖိုးရာေမာင္နန္႔ စကားလက္ဆံု ေျပာျဖစ္တံုေက
ရပ္ေရးရြာေရးဂရုစိုက္ေတ ရြာသူႀကီးေၾကာင္႔
ေဒရြာစည္ျခင္းျဖစ္ေတလတ္ 26.2.29 မွာ
ထပ္ပ်ာမြမ္းမံ အသစ္ဖန္လို႔
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကင္း ေျပာင့္လာေရလတ္
ေဒရြာသူႀကီး က်န္းမာပါစီ မိတၱာ၀ီလို႔
ဖိုးရာေမာင္လည္းက်န္ခယင့္ --။

ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဘားမွာ
သစၥာတရားနာပဏာ
ေက်ာင္းေတာ္ကဆင္းပ်ာလာေက
ကိုယ္ေတာ္ ven eindhobasa က
သ႔ူတကာ ဖြတ္ေခါင္းဆို႔ခ်မ္းသာေအာင္ကို
ဒေယာနန္႔ အင္းက်ီ လွဴနီစြာတိြလို႔ သာဓုေခၚပ်ာ
ထြက္လို႔လာေက ေက်ာင္း၀မွာ
ေဒါသထြက္နီေရ ကိုယ္ေတာ္ေခ်နန္႔တိြလို႔
ဇာမသည္ျဖစ္လာပါေရလဲလို႔ မီးၾကည့္ေရမွာ
စကားေတာင္မေျပာႏိုင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” “ရိုဟင္ဂ်ာ” လတ္ --။

ေညာင္ညိဳတန္းကအျပန္
ေဒလမ္းထဲမွာ အစိမ္းသရဲျဖစ္လို႔နီေရ
AMP သဆီ kingthuriya ကိုအတြက္ေပၚေက
ေၾကာခ်မ္းလားခေရ
ေနာက္ဖက္ကရာ ဘြာခနန္းေပၚလာဖို႔လား --။

ကန္ေဘာင္ေထာင့္က လမ္းခြဆံုအေရာက္
ရီခတ္လို႔လာကတ္ေတ အပ်ဳိတအုပ္ထဲမွာ
ပါးလ၀ိုက္ေခ်နန္႔ လွနီေရ
ပန္းႏုဇံ စကားေျပာေခ်တိ ရခိုင္ပိုဆန္လို႔
ဂုဏ္ယူမိပါယင့္ --။

chat room ျခံနား ေခ်ာင္းကမ္းနားအေရာက္
ေလာင္းဆိပ္က ven..e..... ႐ို႕အိမ္မွာ
23.2.29 နိက ဆုေတာင္းသံ ဆန္းဘ၀ဂ္ညံေက
ၾကက္သိမ့္ျဖန္းျဖန္းထလားေရ
ဘုရားတရားသတ္ပါစီ လိမ္၀ါလို႔မေျပာ
ေခ်ာင္းထဲမွာ ေလာင္းသမားလည္းတေယာက္ဟိပါယင္႔
ရခိုင္သားတိ ထမင္းငတ္ကတ္ပါစီလတ္ --။

ကမ္းနားေယာင္လို႔ေလွ်ာက္ပ်ာလာေက
ဆလီျခံဳ ဖက္ရံစူးပုတ္တိအေက်ာ္မွာ
ဂႏၶ၀င္ ရခိုင္စကားလံုးသံတိၾကားလို႔
ေခ်ာင္းပ်ာၾကည့္ေက ကိုခိုင္ျမသိန္း႐ို႕အိမ္ျဖစ္လို႔နီေရ
ေယာ္ ေရဒီယိုက ကုလားေတးျခင္းတိရာ ဖြင္႔ထားေရကာ --။

စာသင္ေက်ာင္းနား ေဘာလံုးကြင္းကိုအျဖတ္
မ႑ပ္တခုျမင္လို႔ အနားကိုကပ္ၾကည့္ခါ
ေဒနိညဥ့္ “ဓမၼကဓိက ဦး၀င္းျမင့္” ေဟာပါမည္လို႔
ေႀကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ကပ္ထား၏
တရားေကာင္းေကလည္း စကားနားမလည္လို႔
ခက္နီကတ္ေတလို႔ၾကားခယင့္ --။

ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္
ဘုရားကုန္းေတာ္ရင္ျပင္ထက္မွာ
၀တ္ျပဳဖို႔အလုပ္
ရြင့္လာေရဆုေတာင္းသံက
နားေၾကာပင္ စိမ့္လားေရ
“ျဖစ္လီရာဘ၀မွာ ေဒလူမ်ဳိးရာျဖစ္ရပါစီ” ဆိုလို႔
လက္စံုမိုးတန္းလန္းပင္
အသံသွ်င္ လိုက္ရွာမိေက
AMP ရြာသူ sandar ရာမလားေယ --။

ငဆငလွ်ာ ေလွ်ာက္ပ်ာလာေက
AMP ရြာသူတိ
၀တ္စြာစားစြာ တပ်င္းေခတ္မီွနီကတ္ေတေထာ
စ်ီးေခ်နားကိုအေရာက္
လူ၀ိုင္းနီလို႔ မ်က္လွည့္ပြဲလား
ေဖာက္ပ်ာတိုးေက ကိုလူေခ်ာမလားဂု
ငေစြ ကနီေရမလားေယ
လူအုပ္ထဲမွာ ခိုင္ဇံေ၀၊ ခြက္ေပါင္းမုန္႔
သဇင္ခိုင္၊ ေစာျမဇံ၊ mathanshwe နန္႔ AMP ရြာသူတိ
ပိပိနံနံ ထိုင္အားပီးနီကတ္စြာတိြခယင့္ --။

အခင္ထြန္းစိန္ေအာင္ အိမ္ေထာင့္
သ၀င္ပင္ေအာက္ ဒန္ခံေခ်
တေခါက္၀င္ အေညာင္းေျဖေက
ေမာင္ေမာင္ဆိုေရ ကုေလေခ်တေယာက္
ေျပာနီေရ၀တၳဳေခ်က
ငတန္းပ်င္း တန္းထားရင္းနတ္ပြဲတို႔ပင္
ေရာက္လားေရပိုင္ တိြယင့္ --။

ေမာတိေမာတာ ေလွ်ာက္ပ်ာလာေက
ထိုရွိကဆိုင္းဘုတ္ က်ီးေပါက္ music bar ဆိုလို႔
တန္းခါးေခါက္ပ်ာ ေအာ္ေခၚၾကည့္ေကလည္း
အိပ္နီကတ္ေတထင္ယင့္ --။

music bar ကလွည့္ပ်ာအထြက္
နားထဲတို႔စီး၀င္လာေရ
သာျခင္းသံ သာလြန္းလို႔
လိုက္ပ်ာရွာမိေက
တိြပါပ်ာေထာ ယိုင္းလႊဲပဏာ
ဆိုနီေရလူက ကံၿဂီးစိုရ္ရာမလားဂု --။

ေလွ်ာက္လာစြာၿခီတိုလို႔ ေညာင္းလို႔ေတာင္လာပ်ာ
အရိွမွာ လွမ္းလို႔ျမင္စြာ မီးေရာင္စံုထိန္ပ်ာလင္းလို႔
Blogs Club မလားေယဂု
မူးသူမူး ႐ူးသူ႐ူးနန္႔ တလမ္းလံုးစည္လို႔
လိုင္ဖင္းဖက္ လမ္းေလွ်ာက္လာေရႏွစ္ေယာက္
aungtharpyu နန္႔ သွ်င္စိုး မလားခ်င္႔
တေဖ႔ေခ်ေလာက္ မ်ားလာခကတ္ေတထင္ယင္႔
amp arakan grammar ျပဳစုကတ္ဖိပလင္လို႔
ေအာ္ၿပီးေက လားခယင့္ --။

Blogs Club ထဲလွမ္းလို႔၀င္ေက
ကိုယ့္မ်က္စိေတာင္ ကိုယ္မယံု
စည္လိုက္ေတလူတိ
အိုးဘာလဲ !
ေဒမွာမလားေယ ၿမိဳ႕က်နီကတ္စြာ
လူစံုတက္စံု မီးေရာင္စံုေအာက္မွာ
တပ်င္းကနီကတ္ေတေထာ
ကိုဖိုးသာ ကိုနတ္ေမာင္
ကိုေအးေမာင္ ေ၀ဟင္ေအာင္
ုုုkhing ag ag ၊ khingmyothurein
က်ီးေပါက္နန္႔ ဥာဏ္မ်ဳိးဦး႐ို႕အစ...
အားရပါးရ ဒံုးကပိုင္ ကနီကတ္ေတ
ေပ်ာ္စရာအတိ --။

တခြက္ၿပီးလို႔
ေနာက္တခြက္အေမာ့မွာ
အားေကာင္းေမာင္းသန္လူတေယာက္
အျပံဳးနန္႔ႏႈတ္ဆက္ေတ
တေယာက္တည္းလာခါထက္
အားဟိပိုင္တိြလားယင္႔
ေအာ္ ကိုဖိုးသာပါမလားေယ --။

တေယာက္တည္းလာေကလည္း ဇာရဖို႔လဲ
အခ်ိန္ခါမေနွာင္း ၿဗိန္းေစာင္းေစာင္းနန္႔ ခ်ပစ္လိုက္ဖို႔
ေလာေခ်ကိုပင့္ က်င္ကြင္းလို႔၀င္ပစ္လိုက္ေတ
ေထာင့္ေခ်မွာ၊
ကိုယ္ရေတးျခင္း ကိုယ္ဆိုလို႔
ကုတ္လို႔ေခ် ကရေကလည္း
ေပ်ာ္လိုက္ေတျဖစ္ျခင္း
ေနာက္နိတိလည္း လာပါဖို႔သိမ့္ --။

ကိုမင္း (mum)
(ကိုးရီးယား)


2 comments:

 1. အမွတ္တမဲ႔
  မွ
  အမွတ္တရ
  ျဖစ္ခရပါေရ
  AMP.....

  သူငယ္ခ်င္း တိ အားလံုးကို နိန္တိုင္း သတိရလ်က္
  လူေခ်ာ

  ReplyDelete
 2. ျဖဴေဒါင္းAugust 14, 2013 at 11:56 AM

  AMP မွာပါလားခေရ ကဗ်ာ ေဆာင္းပါးေခ်တိကို
  ဇာပိုင္ ျပန္ရဖို႔လဲ အၾကံပီးကတ္ပါ လူရို႔

  ReplyDelete