Thursday, April 2, 2009

ဥၾသရီေသာက္ မုနိေပ်ာက္


ဥၾသရီေသာက္ မုနိေပ်ာက္
-------------------------
(၁၁၄၆) ဥၾသရီေသာက္ မုနိေပ်ာက္
ထိုသည္ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာခါ
မုနိျမတ္မဟာ --။

ျပည္ျမန္မာ ပါလို႔လား
ယင္းမွာ ေထာင္ခ်ထား --။

တန္းေဆာင္ဘုန္းလဆန္း (၁၃)
ရက္က ကဠံဳပါ --။

ေဆာင္ယူလားရာ ထိုရက္နိ
ဤသို႔ မွတ္လို႔သိ --။

(နာမည္မသိ စာဆို)

No comments:

Post a Comment