Friday, April 10, 2009

လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္


လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္
-----------------
အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ ရခိုင္ျပည္တခြင္မွာ လြန္လားခေရ (၂၀) ရာစုအေစာပိုင္း ဝန္းက်င္ေလာက္အထိ Technology ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ တစြန္းတစေခ်ေတာင္ မသိကတ္ေတလူတိအမ်ားႀကီးပါ။ အမွန္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ယင္းအခ်ိန္ေလာက္က မဖြံ႕ၿဖိဳးေရနယ္ၿမီ
ေခ်တခုျဖစ္ေတအတြက္ႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆီးတိအားနည္းၿပီးေက ဗိေႏၶာဆီးလို႔ေခၚေရ နယ္ဆီးသမားတိက အရြက္အခက္၊ အျမစ္အဥတိႏွင့္ ေရာစပ္လုပ္ထားေရဆီးတိကို အမွီျပဳကတ္ရပါေရ။ ယင္းဆီးႏွင့္ ယင္းဆီးသမားတိစြာ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕အတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္မရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးတရားလည္းမ်ားခပါေရ။

(၂၀) ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာ ဓာတုေဗဒဆီးတိဝင္ေရာက္လာေရအတြက္တာႏွင့္ လူအမ်ားစုက ဓာတုေဗဒဖက္ကို အမွီျပဳလာကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ရြာနားေနာက္တရြာက အဖိုးေခ်သာဘန္းမွာ ထိပ္ဥေကၡာင္းမွာ အနာေပါက္ေတခါ ၿမိဳ႕ကိုလားပ်ာယ္ ဓာတုေဘဒဆီးႏွင့္ကုဖို႔ ဆံုးျဖတ္ကတ္ပါေရ။ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေတခါ ဆီးရံုမွာဆရာဝန္က အဖိုးေခ်သာဘန္းကို တင္ကနီၿပီး အေၾကာဆီးတလံုး ထိုးပီးလိုက္ပါေရ။ ေယေခါ အဖိုးေခ်သာဘန္း ကေကာင္းမာန္ပါၿပီးေက ခ်က္ခ်င္းထပါေရ။ ထစြာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေျပာစြာက "အေဝး....မင္းရို႕ ကေကာင္းရူးေရကား။ ထိပ္မွာအနာေပါက္စြာကို တင္ကဆီးထိုးလို႔ ဇာပိုင္ေကာင္းဖို႔လဲေဝ။ အနာႏွင့္ဆီး ဝီးလိုက္ေတပင္။ ငါ့ရို႕ရြာက ဆီးသမားေက်ာ္စိန္ အနာကိုတည့္တည့္ကုစြာေတာင္က မေကာင္း။ လံုးဝ...... လံုးဝ.....မျဖစ္ႏိုင္။ လာျပန္ကတ္မည္ေ၀း။ ေဒ အရည္ဆီးသမားတိႏွင့္ ငါဆက္မကုခ်င္ပ်ာယ္" ေျပာျပလို႔မရ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာကတ္ရပါေရ။

အသွ်င္ (Ashun)

No comments:

Post a Comment